Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 21/05/2024 |

Kế toán doanh nghiệp

0/5 (0 votes)
- 4

Kế toán doanh nghiệp là một vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Bộ phận này góp phần tạo nên thành công không nhỏ cho các doanh nghiệp. Vậy kế toán doanh nghiệp là gì? Công việc, nhiệm vụ cụ thể của kế toán doanh nghiệp như thế nào? Tân Thành Thịnh sẽ giải đáp cho các bạn qua bài viết dưới đây, cùng theo dõi nhé!


1. Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp có thể hiểu là vị trí sẽ đảm nhận những vấn đề liên quan đến tài chính, giấy tờ của doanh nghiệp. Cụ thể, đó là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích thông tin kinh tế, lập báo cáo tài chính và giải trình những báo cáo đó. Giải quyết các vấn đề về thuế, mã số thuế công ty, lập các bảng dự trù tài chính thu – chi..


Có thể nói kế toán doanh nghiệp là công việc liên quan mật thiết với tình hình tài chính của công ty.

1.1 Đặc điểm kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp được chia ra làm hai mảng bộ phận chính là kế toán nội bộ và kế toán thuế.

a) Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ chịu trách nhiệm tập hợp tất cả những phát sinh thực tế, gồm có cả phát sinh có và không có hóa đơn chứng từ nhằm căn cứ xác định tình hình tài chính, lỗ và lãi thực tế của doanh nghiệp.

b) Kế toán thuế ngoài

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp; thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng bản báo cáo tài chính. Trong đó, ngân hàng và cơ quan quản lý thuế là hai đối tượng quan trọng của kế toán thuế.

1.2 Công việc kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp phải giải quyết các thành phần công việc sau:

 • Kế toán: là các hoạt động bao gồm kế toán, chi phí và hạch toán giá thành, kế toán nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm.
 • Giao dịch: các hoạt đông bao gồm giao dịch tiền gửi và tiền mặt; tài sản hữu hình và tài sản cố định vô hình; giao dịch ngoại tệ.
 • Hạch toán: các hoạt động bao gồm hạch toán với đối tác như người mua, người bán; hạch toán với người nhận tạm ứng; hạch toán tiền lương với người lao động; hạch toán với ngân sách. 

1.3 Nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp

Cụ thể nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp sẽ thực hiện gồm:

- Chuẩn bị báo cáo thuế của tháng/quý/năm: Sau một kỳ kế toán, công ty cần phải thống kê lại báo cáo thuế để các cơ quan quản lý theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán trong doanh nghiệp cần phải chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ theo yêu cầu. Tính toán thời gian nộp thuế và đồng thời sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

- Nắm bắt rõ tình hình thu/chi của doanh nghiệp: Theo dõi và nắm bắt kịp thời các khoản thay đổi trong ngân sách, hoàn thành những báo cáo chi tiêu và lập kế hoạch ngân sách. Gửi các báo cáo có liên quan cho cấp trên theo dõi.

- Theo dõi sát sao tình hình tài chính nội bộ: Việc này nhằm giúp kế toán doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt, thu thập thông tin để báo cáo lại. Đồng thời có thể xử lý ngay nếu phát hiện sai sót.

- Theo dõi và ghi chép thông tin vào sổ sách kế toán: Mục đích lưu trữ thông tin về tài chính. Có tài liệu để đối chiếu và theo dõi.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

- Lập bảng cân đối tài chính: Bảng này giúp doanh nghiệp theo dõi tình trạng tài chính chung của công ty.

- Hỗ trợ chuẩn bị điều phối quá trình kiểm toán.

- In giấy tờ, sổ sách để thực hiện công việc lưu trữ

1.4 Các quy trình kế toán trong doanh nghiệp

Quy trình kế toán trong một doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động liền kề, có sự kết nối của các phòng ban, tổ chức. Tất cả các nghiệp vụ phát sinh như mua bán, thanh lý, biếu tặng, đi vay,… phải đi cùng với hoạt động của kế toán. 

Quy trình làm việc kế toán doanh nghiệp được mô tả theo các bước sau:

- Bước 1: Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Kế toán thu thập, tổng hợp chứng từ của các hoạt động sản xuất hàng ngày xảy ra tại doanh nghiệp từ các phòng ban khác.

- Bước 2: Lập các chứng từ kế toán gốc

Việc lập các chứng từ gốc giúp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế. Những tài liệu này được kế toán sắp xếp một cách hợp lý nhằm phục vụ cho việc rà soát

- Bước 3: Ghi các sổ kế toán

Kế toán doanh nghiệp tiến hành ghi chép, nhập liệu chứng từ vào các sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết,…

- Bước 4: Thực hiện các bút toán điều chỉnh và kết chuyển

Vào thời điểm kết thúc niên độ, kế toán doanh nghiệp phải xử lý các bút toán điều chỉnh như khấu hao tài sản cố định, phân bổ các khoản chi phí,… từ đó kết chuyển những khoản doanh thu, chi phí hình thành kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

- Bước 5: Lập bảng cân đối số phát sinh

Phân loại từng khoản mục cụ thể từ đó lập các bảng cân đối phát sinh để xem tình hình biến động của các đối tượng kế toán trong kỳ như thế nào. Sau đó, kết hợp với các sổ sách lập báo cáo tài chính.

- Bước 6: Lập bộ báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

Bước này kế toán doanh nghiệp cần phải áp dụng 4 mẫu báo cáo chính: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Phân biệt kế toán doanh nghiệp và kế toán thuê ngoài

Hiện nay doanh nghiệp có thể sử dụng 2 hình thức kế toán đó là sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài hoặc tuyển dụng nhân viên kế toán chính thức cho doanh nghiệp của mình. Dù dưới hình thức nào thì các nhân viên kế toán vẫn sẽ hoàn thành các nghiệp vụ kế toán của mình để giúp doanh nghiệp vận hành và phát triển.


Tuy nhiên, giữa kế toán thuê ngoài và kế toán trong công ty đều có những ưu và nhược điểm nhất định. 

2.1 Kế toán doanh nghiệp trong công ty

a) Ưu điểm

 • Kế toán thường xuyên có mặt tại công ty.
 • Có thể thực hiện công việc khác ngoài công việc kế toán

b) Nhược điểm

 • Nhân sự thay đổi thường xuyên do nghỉ việc dẫn đến tình trạng không ổn định và rất khó quản lý sổ sách, chứng từ.
 • Doanh nghiệp có thể không kiểm tra được trình độ của kế toán khi tuyển dụng, dẫn đến rủi ro cao cho doanh nghiệp.
 •  Kế toán không cập nhật hết được đầy đủ tất cả khác thay đổi của chính sách thuế.
 • Kế toán chỉ thực hiện các hoạt động báo cáo kế toán thông thường.
 •  Kế toán trong doanh nghiệp thường ít kinh nghiệm và khả năng quan hệ tốt với cơ quan thuế trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc trường hợp doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế.

2.2 Kế toán doanh nghiệp thuê ngoài

a) Ưu điểm

Hồ sơ kế toán được thực hiện hoàn chỉnh và ổn định trong suốt thời hạn hợp đồng.

 • Các chuyên viên đều là người giàu kinh nghiệm và chuyên sâu trong lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Có đội ngũ chuyên viên thuế, thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về thuế, kế toán.
 • DN được tư vấn toàn diện các vấn đề pháp luật Doanh nghiệp,  pháp luật thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp những điểm yếu, những sai sót trong công tác quản lý tài chính, hoạch toán kế toán, kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
 • Có nhiều kinh nghiệm trong việc hoạch toán giúp DN thực hiện đúng các quy định của pháp luật và tiết kiệm tối đa các khoản chi phí pháp lý khác.

b) Nhược điểm

 • Không có mặt tại DN thường xuyên.
 • Chỉ thực hiện chuyên về các công tác kế toán và dịch vụ tư vấn theo hợp đồng.

Dựa vào những so sánh này, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức kế toán phù hợp với nhu cầu thực tế của mình.

3. Công ty tư vấn kế toán Tân Thành Thịnh

Công ty Tư vấn thành lập doanh nghiệp – Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh chuyên cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ kế toán trọn gói, UY TÍN và chuyên nghiệp tại TPHCM. Nếu bạn đang là chủ sở hữu doanh nghiệp nhưng gặp khó khăn trong việc thuê nhân viên kế toán thì đây sẽ là lựa chọn thích hợp dành cho bạn.


a) Gói dịch vụ kế toán trọn gói của Tân Thành Thịnh

 • Nhận làm hóa đơn chứng từ kế toán hợp lý và tận nơi.
 • Lập tất cả các giấy tờ như: tờ khai báo cáo của thuế; tờ tạm tính thuế TNDN; tờ khai báo cáo thuế; bản báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Tìm, phân loại và kiểm tra tính chất hợp lệ của những loại giấy tờ, chứng từ gốc; bảng cân đầu vào và đầu ra.
 • Nộp báo cáo thuế theo đúng quy định của cơ quan thuế.
 • Hoàn thành các chứng từ và lập các loại sổ sách kế toán, cụ thể là: lập các chứng từ của kế toán (nhập, xuất, thu, chi); lập các sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả và sổ chi tiết tính giá thành; lập đầy đủ bảng lương và các bản mẫu biểu liên quan tới hợp đồng lao động; ….
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế TNCN, TNDN.
 • Cùng các công việc chi tiết có liên quan khác sẽ được chúng tôi trao đổi cụ thể hơn với quý khách hàng.

b) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ 

 • Được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện
 • Được tư vấn trọn vẹn và đầy đủ các vấn đề về thuế, kế toán
 • Được tư vấn thuế tối ưu số thuế phải đóng theo đúng quy định pháp luật
 • Luôn báo giá trọn gói, cam kết theo hợp đồng, không phát sinh
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn các vấn đề về kế toán, thuế theo hợp đồng đã ký kết
 • Doanh nghiệp không cần tốn thời gian đi lại, có thể tập trung kinh doanh.

Trên đây là những nội dung xoay quanh vấn đề kế toán doanh nghiệp cũng như các thông tin liên quan, mọi nhu cầu tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp.

Các bạn xem thêm kế toán dịch vụ

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh 
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN