Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Wednesday, 24/07/2024 |

Thay đổi người đại diện theo pháp luật với thủ tục nhanh gọn

5.0/5 (2 votes)

Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật với thủ tục nhanh gọn. Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/ công ty phải được thực hiện theo đúng quy trình pháp luật. Thủ tục thực hiện thay đổi người đại diện công ty thực hiện như thế nào? Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu nội dung bài viết này nhé.

Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật với thủ tục nhanh gọn. Một doanh nghiệp khi thành lập phải có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật để thay mặt doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Vậy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai? Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu nhé.


Tùy theo nhu cầu hoạt động, định hướng của công ty mà doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, việc thay đổi người đại diện này cũng cần phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Tân Thành Thịnh tham khảo bài viết dưới đây.

1. Người đại diện theo pháp luật là ai?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014: “là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.


1.1 Định nghĩa người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho công ty thực hiện những giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật xuyên suốt trong quá trình vận hành và phát triển doanh nghiệp. 

Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp tại TPHCM, Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ khi thành lập doanh nghiệp. Người đại diện pháp luật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp, vì thế bạn cần lựa chọn người phù hợp, có tầm nhìn và năng lực để đưa công ty phát triển mạnh.

Cụ thể có thể hiểu người đại diện theo pháp luật là:

 • Người đại diện theo pháp luật bắt buộc phải là cá nhân.
 • Người đại diện theo pháp luật có thể là cá nhân mang quốc tịch trong hoặc ngoài nước.
 • Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên phải thể hiện rõ trong điều lệ, nội quy công ty
 • Luôn phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam
 •  Người đại diện theo pháp luật có thể đồng thời là chủ sở hữu, thành viên công ty, hoặc cổ đông sáng lập của công ty.

+ Các chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty có thể lựa chọn bao gồm:

 • Giám đốc công ty;
 • Tổng Giám đốc công ty;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

1.2 Các quy định về người đại diện theo pháp luật công ty

Khi thành lập và vận hành doanh nghiệp thì tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có người đại diện theo pháp luật. Đây là điều kiện bắt buộc khi đăng ký kinh doanh.

Mỗi doanh nghiệp cần nắm vững các quy định về người đại diện theo pháp luật để có sự lựa chọn phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh và hạn chế những thay đổi về sau bởi khi thay đổi người đại diện sẽ dẫn đến hàng loạt những thay đổi khác có liên quan và các hoạt động kinh doanh.

Luật Doanh Nghiệp Việt Nam có những quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

 • Các chức danh có thể trở thành người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, và các chức danh quản lý khác được quy định trong điều lệ công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp 2014) để giúp các doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên… cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị vi phạm pháp luật thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

2. Hồ sơ và thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật

Khi có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đây là một trong những thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:


2.1 Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật khác nhau, tại bài viết này Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn 2 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay là công ty tnhh và công ty cổ phần.

a) Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh.
 • Quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty tnhhh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 • Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty tnhh trước đó trực tiếp đi nộp.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục (nếu sử dụng công ty dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật)

b) Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.
 • Quyết định của hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần.
 • Biên bản họp của hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần.
 • Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty cổ phần trực tiếp đi nộp.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục (nếu sử dụng công ty dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật)

2.2 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật thì bạn cần thực hiện các bước sau đây để thực hiện cập nhật những thay đổi mới nhất về người đại diện của doanh nghiệp.

 Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc có thể nộp qua mạng.

 Bước 2: Đợi duyệt hồ sơ và trả kết quả thực hiện thay đổi

Hồ sơ được Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. 

 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở KH&ĐT sẽ cấp giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ bản giấy bổ sung trước khi nhận kết quả nếu trước đó nộp online.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở sẽ yêu cầu bổ sung. Doanh nghiệp sửa đổi theo yêu cầu và nộp lại từ đầu.

2.3 Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những văn bản không thể thiếu khi thực hiện thay đổi người đại diện của doanh nghiệp. 


Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ được chủ sở hữu/chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị công ty ban hành để làm căn cứ cho việc thay đổi. Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật dưới đây để thực hiện bổ sung cho hồ sơ của doanh nghiệp khi cần nhé.

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh


Công ty Tân Thành Thịnh là một trong những đơn vị cung cấp
dịch vụ thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh, người đại diện theo pháp luật , thay đổi vốn điều lệ uy tín, chuyên nghiệp, nhanh chóng và đảm bảo 100% hoàn tất mọi hồ sơ khi đăng ký Uy tín và chất lượng tại TPHCM.


Đến với Tân Thành Thịnh bạn sẽ được đội ngũ chuyên viên tư vấn mọi vấn đề liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, đồng thời trực tiếp thực hiện các thủ tục trước và sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp.

Mỗi loại hình doanh nghiệp, mỗi mô hình kinh doanh sẽ có những thủ tục khác nhau trong việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty. Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu, hạn chế mọi rủi ro và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Vì thế, còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất khi có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc các vấn đề xoay quanh việc thành lập doanh nghiệp, kế toán, thuế bạn nhé.

3.1 Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật 

 • Bước 1: Tiếp nhận thông  tin và yêu cầu của khách hàng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bước 2: Tư vấn, giải đáp và đề xuất giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp
 • Bước 3: Trực tiếp soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bước 4: Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan ban ngành để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.
 • Bước 5: Nhận giấy phép kinh doanh cập nhật thay đổi người đại diện theo pháp luật mới (trong vòng 3 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ)
 • Bước 5: Thực hiện thay đổi và cập nhật toàn bộ các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện pháp luật để giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào vận hành, hoạt động kinh doanh trở lại.

3.2 Cam kết dịch vụ Tân Thành Thịnh

Khi sử dụng các dịch vụ tại Tân Thành Thịnh bạn sẽ hoàn toàn an tâm và hài lòng bởi chúng tôi luôn cam kết:

 • Không phát sinh thêm bất kỳ khoản chi phí.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
 • Đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết về thay đổi người đại diện theo pháp luật, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một công ty dịch vụ uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. 

4. Các công việc sau khi thay đổi người đại diện pháp luật

Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty cần thực hiện đăng bố cáo việc thay đổi tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đồng thời phải thực hiện những công việc sau đây để đảm bảo tính pháp lý và hợp thức hóa các hồ sơ, thủ tục.

4.1 Đăng ký thông tin chủ tài khoản ngân hàng

Chủ tài khoản của doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của công ty. Vì thế khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp thì bắt buộc cần thực hiện việc đăng ký cập nhật thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng theo thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

4.2 Cập nhật thay đổi người ký trong chữ ký số

Việc cập nhật thay đổi chữ ký số là một việc quan trọng không thể bỏ qua sau khi nhận giấp phép kinh doanh mới, việc cập nhật chữ ký sẽ giúp người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp dễ dàng thực hiện, ban hành các văn bản hoặc thực hiện ký các hồ sơ, chứng từ.

4.3 Thực hiện thay đổi thông tin người đại diện pháp luật trên giấp phép con

Đối với công ty có giấy phép con sau thành lập như: giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm,… thì phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép này để hợp thức hóa pháp lý của doanh nghiệp và hỗ trợ tốt cho công việc kinh doanh của công ty.

4.4 Thay đổi thông tin người đại diện ở chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Nếu doanh nghiệp có người đại diện theo pháp luật của công ty là chủ/ trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì cần thực hiện các thủ tục thay đổi để cập nhật thông tin người đại diện mới.

4.5 Thông báo đến khách hàng, đối tác, các cơ quan liên quan

Sau khi đã thực hiện thay đổi người đại diện thành công cần thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng….để cập nhật thông tin, tránh những ảnh hưởng về sau.

Lưu ý: Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.

Với kinh nghiệm hơn 19 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi khách hàng. 

>> Các bạn xem thêm thay đổi vốn điều lệ công ty

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh