Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Wednesday, 24/07/2024 |

Hồ sơ bổ sung người đại diện theo pháp luật

0/5 (0 votes)
- 1

Việc bổ sung người đại diện theo pháp luật sẽ thường xảy ra với những doanh nghiệp có người đại diện cho doanh nghiệp không thường xuyên có mặt tại Việt Nam hoặc vì nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan khác ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các giao kết hợp đồng, văn bản pháp lý, hay những hồ sơ, giấy tờ khác.


Khi bổ sung người đại diện theo pháp luật cần thực hiện đầy đủ các hồ sơ và thủ tục theo quy định. Đồng thời phải nắm rõ những quy định về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật như thế nào? Nếu bạn đang tìm hiểu về việc thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật thì cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

1. Các quy định về bổ sung người đại diện theo pháp luật

Để thực hiện việc thay đổi và bổ sung người đại diện theo pháp luật, quý khách cần nắm rõ những quy định về điều này để có thể thực hiện dễ dàng. Sau đây là các quy định về bổ sung người đại diện theo pháp luật mà Tân Thành Thịnh chia sẻ đến bạn:


1.1 Các trường hợp bổ sung người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch dân sự, đại diện cho doanh nghiệp trong các yêu cầu giải quyết các vấn đề pháp lý, hoặc tham gia các vụ kiện tại cơ quan có thẩm quyền.

Người đại diện theo pháp luật cũng thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, đồng thời đại diện doanh nghiệp làm việc với khách hàng, đối tác, cơ quan ban ngành khác với trách nhiệm pháp lý doanh nghiệp.

Các công ty tnhh hoặc công ty cổ phần có thể chỉ định một hoặc nhiều người đại diện pháp luật tùy theo yêu cầu. Điều này phải mô tả rõ tại Điều lệ công ty về số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật.

Vậy nên sau đây là những trường hợp cần bổ sung người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp:

 • Người đại diện pháp luật không thường xuyên ở Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau. Không chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong nước gây ảnh hưởng hoặc chậm trễ các hoạt động doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần cần nhiều hơn 1 đại diện pháp luật để thay phiên hỗ trợ các hoạt động doanh nghiệp vận hành ổn định, luôn có người đại diện pháp luật làm việc với các cơ quan ban ngành khi yêu cầu.

1.2 Quy định bổ sung người đại diện theo pháp luật

Theo Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về người đại diện pháp luật như sau:

a) Các quy định chung người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

+/ Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

+/ Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

b)  Trách nhiệm người đại diện pháp luật

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

2. Hồ sơ và thủ tục bổ sung người đại diện theo pháp luật

Tân Thành Thịnh gửi đến quý khách những hồ sơ và thủ tục bổ sung người đại diện theo pháp luật theo quy định. Quý khách có thể tham khảo và tìm hiểu thêm thông để có thực hiện quy trình bổ sung người đại diện theo pháp luật thuận lợi và dễ dàng nhé.


2.1 Hồ sơ bổ sung người đại diện theo pháp luật

 • Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật theo mẫu quy định của pháp luật
 • Các giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật hiện tại của doanh nghiệp và giấy tờ cá nhân của người được bổ sung
 • Quyết định của chủ sở hữu hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị tương ứng.
 • Giấy tờ ủy quyền cho người thực hiện thủ tục bổ sung người đại diện theo pháp luật (nếu sử dụng dịch vụ thành lập công ty)

2.2 Thủ tục bổ sung người đại diện theo pháp luật

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung người đại diện pháp luật hợp lệ, đầy đủ.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại cơ quan hoặc nộp qua các dịch vụ bưu chính. Thời gian nộp trong giờ hành chính từ thứ 2-6. 
 • Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và thực hiện xử lý theo quy định pháp luật. Hồ sơ hợp lệ sẽ thực hiện bổ sung người đại diện theo pháp luật trên giấy tờ. Hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, điều chỉnh và cập nhật sau đó nộp lại. Thời gian xử lý trong vòng 3-5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng, Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp như là: thành lập công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, tư vấn kế toán, thuế... Chúng tôi, cam kết hỗ trợ khách hàng hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục với chi phí thấp nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế mọi rủi ro.


Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh đảm bảo 100% thành công khi đăng ký thành lập bởi mỗi thành viên, nhân sự được Tân Thành Thịnh tuyển chọn gắt gao từ khâu đầu vào, sở hữu năng lực chuyên môn cao, nắm vững quy trình chuẩn bị hồ sơ và xử lý mọi vấn đề liên quan trước – trong - sau khi thành lập.

3.1 Các dịch vụ cung cấp

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ đến với khách hàng, bạn có thể tham khảo và lựa chọn các dịch vụ sau đây hoặc liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được tư vấn. 

a) Dịch vụ thành lập công ty

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập công ty tnhh
 • Thành lập công ty cổ phần
 • Thành lập hộ kinh doanh
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Thành lập chi nhánh công ty
 • Thành lập văn phòng đại diện công ty
 • Thành lập doanh nghiệp nước ngoài

b) Dịch vụ tư vấn kế toán

 • Dịch vụ tư vấn báo cáo thuế
 • Dịch vụ tư vấn sổ sách kế toán
 • Kê khai thuế
 • Kế toán, tư vấn dịch vụ thuế
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội

c) Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Thay đổi người đại diện pháp luật
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Mua bán công ty
 • Giải thể công ty

d) Các dịch vụ khác

 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Văn phòng ảo

3.2 Cam kết dịch vụ

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thành lập doanh nghiệp cùng các dịch vụ khác – Tân Thành Thịnh đã đồng hành và giúp đỡ cho hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi ngành nghề khác nhau. Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn an tâm bởi: 

 • Tư vấn chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và hoàn toàn không còn lo lắng gì về các vấn đề pháp lý, hồ sơ chứng từ khi thành lập công ty. Còn bạn thì sao? Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn các vấn đề pháp lý hoàn toàn miễn phí khi thành lập công ty.

>> Các bạn xem thêm: thủ tục thay đổi người đứng đầu công ty

 Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 - Hotline: 0909 771 998
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN