Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 21/05/2024 |

Thay đổi vốn điều lệ công ty

1.0/5 (1 votes)

Thay đổi vốn điều lệ là một quyết định mang tính bước ngoặt, đặc biệt là với loại hình công ty cổ phần, khi mà công tác quản lý điều hành tương đối khó khăn và phức tạp bởi số lượng cổ đông lớn và đa dang ngành, nghề. Vậy khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ có những thủ tục và điều kiện gì?

Có bao giờ bạn thắc mắc vốn điều lệ là gì? Doanh nghiệp khi đăng ký vốn điều lệ cần lưu ý những gì? Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty như thế nào? Cùng Tân Thành Thịnh giải đáp chi tiết những vấn đề xoay quanh vốn điều lệ tại bài viết này nhé.1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Theo khoản 34 điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2020, số 59/2020/QH14.


Việc góp vốn điều lệ là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của doanh nghiệp, và được ghi trong giấy phép công ty khi thành lập doanh nghiệp. 

Tài sản góp vốn điều lệ có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty.

1.1 Vai trò của vốn điều lệ trong công ty

Vốn điều lệ có vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp:

 • Là cơ sở xác lập pháp lý cho các công ty mới thành lập, đảm bả sự tồn tại tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp trước pháp luật.
 • Là đầu tư cho hoạt động phát triển của doanh nghiệp.
 • Là sự cam kết trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, doanh nghiệp khác. Thể hiện tính bền vững, niềm tin của doanh nghiệp.
 • Đối với những doanh nghiệp lớn, vốn điều lệ còn thể hiện được tiềm lực và năng lực cạnh tranh trong các dự án lớn.
 • Vốn là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro đối với các thành viên góp vốn.

1.2 Lưu ý khi đăng ký vốn điều lệ cho công ty mới

Vốn điều lệ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và hoạt động của công ty về sau, do đó công ty mới thành lập cần lưu ý những điều sau đây khi đăng ký vốn điều lệ:

a) Lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp

Với các quy định của pháp luật hiện hành, đối với các ngành nghề sản xuất kinh doanh thông thường (không yêu cầu về vốn pháp định) thì không có quy định phải chứng minh vốn điều lệ khi thành lập công ty. 

Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong việc thành lập công ty, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn là cần xác định tiềm lực tài chính của cá nhân, định hướng kinh doanh và tiềm năng, cơ hội của từng ngành nghề cụ thể mà xác định mức vốn điều lệ phù hợp.

Bản chất của vốn điều lệ là bạn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn đăng ký. Cho nên, ưu điểm của việc đăng ký vốn điều lệ ít là bạn sẽ chịu trách nhiệm ít hơn, giảm thiểu được rủi ro. Tuy nhiên nhược điểm mang lại cũng nhiều không kém:

 • Khó tạo sự tin tưởng với đối tác, khách hàng, hạn chế những cơ hội trong kinh doanh.
 • Không chứng minh được hồ sơ năng lực khi có sự cạnh tranh, đấu thầu trong dự án lớn.
 • Không được hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, tổ chức tín  dụng…

Nếu bạn đang phân vân? Bạn chưa xác định được mức vốn điều lệ là bao nhiêu cho việc thành lập doanh nghiệp của mình thì liên hệ Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ ở từng ngành nghề cụ thể nhé. Hotline: 0909 54 8888

b) Thời hạn góp vốn điều lệ công ty mới

 • Đối với công ty TNHH: thời hạn góp vốn điều lệ là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh
 • Đối với công ty cổ phần: Thời hạn thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Đối với công ty hợp danh: trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được Hội đồng thành viên chấp thuận, thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty.

2. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ công ty là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.


Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có thể thực hiện thay đổi vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu, tình hình phát triển của hiện tại. Sau đây là trình tự thủ tục thay đổi vốn điều lệ của từng loại hình doanh nghiệp:

2.1 Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Có 3 trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

 • Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty
 • Giảm vốn điều lệ.
 • Tăng vốn diều lệ.

a) Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

>> Hồ sơ thay đổi tỷ lệ góp vốn của các cổ đông trong công ty

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế)
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn.
 • Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần.
 • Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty.
 • Quyết định bằng văn bản của chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ và ghi rõ trong Điều lệ công ty.
 • Bản sao biên bản họp hội đồng quản trị có nội dung đồng ý với quyết định tăng vốn điều lệ của công ty.

>> Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần.
 • Biên bản của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần.
 • Danh sách cổ đông công ty cổ phần.
 • Thông báo lập sổ cổ đông công ty cổ phần.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. 

Lưu ý: Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

>> Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần.
 • Biên bản của Đại Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.
 • Quyết định của Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần.
 • Danh sách cổ đông công ty cổ phần.
 • Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Các bước thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Trình tự các thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện theo 3 bước sau đây: 

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tăng/Giảm/ Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần.
 • Bước 2: Công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Bước 3: Kê khai mẫu 08, tờ khai thuế môn bài.

2.2 Thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh

Tương tự đối với công ty tnhh cũng có 3 hình thức thay đổi vốn điều lệ là: thay đổi tỷ lệ sở hữu/ góp vốn và tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty. Để thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh nhanh chóng bạn cần chuẩn bị những hồ sơ, thủ tục sau đây:

a) Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh

>> Hồ sơ thay đổi tăng vốn điều lệ công ty tnhh

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH.
 • Biên bản của Đại Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH.
 • Danh sách thành viên công ty TNHH.
 • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

>> Hồ sơ thay đổi giảm vốn điều lệ công ty tnhh

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH.
 • Biên bản của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH.
 • Danh sách thành viên công ty TNHH.
 • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. 

>> Hồ sơ điều chỉnh tỷ lệ góp vốn công ty tnhh

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên.
 • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi, thời điểm và hình thức tăng giảm vốn.
 • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

b) Các bước thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh

Thủ tục tăng/giảm/ điều chỉnh vốn điều lệ công ty tnhh thực hiện 3 bước sau:

 • Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tăng/Giảm/ Điều chỉnh vốn điều lệ.
 • Bước 2: Công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài.

3. Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hoàn tất mọi hồ sơ, thay đổi vốn điều lệ công ty, thành lập doanh nghiệp và các dịch vụ khác một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định pháp luật.


Ngoài việc hỗ trợ tư vấn, soạn thảo hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, Tân Thành Thịnh đại diện công ty làm việc với các cơ quan ban ngành nhà nước để đảm bảo giúp doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng mọi thủ tục, giảm thiểu rủi ro và đi vào hoạt động kinh doanh.

Đến với Tân Thành Thịnh, bạn sẽ hoàn toàn an tâm bởi chúng tôi cam kết:

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng, đúng quy định.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết chia sẻ về vấn đề về thay đổi vốn điều lệ là một trong những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh. Hi vọng với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ sẽ mang đến cho bạn nhiều giá trị, thông tin hữu ích, giúp bạn nắm rõ hơn về vốn điều lệ trong doanh nghiệp để từ đó sử dụng một cách hiệu quả, mang lại lợi ích và thành công nhất định.

Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán, thuế và thành lập doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

>> Các bạn xem thêm thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM 
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com