Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 18/06/2024 |

Giải thể công ty

5.0/5 (1 votes)

Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM, nhanh gọn, UY TÍN và chất lượng. Thủ tục giải thể công ty TNHH, cổ phần được thực hiện như thế nào? Hồ sơ giải thể công ty cần những giấy tờ gì? Quý khách hãy cùng Tân Thành Thịnh, tìm hiểu về các thông tin nhé

Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ giải thể công ty nhanh gọn uy tín và chất lượng tại TPHCM. Sau khi thành lập công ty nhưng quá trình hoạt động không đạt hiệu quả, hoặc vì nhiều lý do mà không muốn thực hiện việc kinh doanh nữa thì có thể lựa chọn phương án giải thể công ty. Vậy thủ tục giải thể công ty như thế nào? Quy định về giải thể công ty như thế nào? Có quy định mức phạt không giải thể không? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.


1. Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của một công ty theo chủ ý của công ty hoặc của cơ quan có thẩm quyền do không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức theo quy định.


1.1 Lý do giải thể công ty

Theo Điều 201/ Chương IX của Luật Công ty 2020 quy định về các lý do giải thể của công ty như sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo quyết định của chủ công ty đối với công ty tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

1.2 Các quy định giải thể công ty

Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. 

Người quản lý có liên quan và công ty quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

1.3 Quy định mức phạt không giải thể

Sau đây là những quy định về hoạt động cấm hoạt động cũng như mức phạt không giải thể theo của Luật Doanh Nghiệp và Nghị Định xử phạt của Chính Phủ như sau: 

a) Các hoạt động cấm kể từ khi có quyết định giải thế

Theo điều 205 của chương IX – Luật doanh nghiệp quy định kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản.
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp.
 • Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp.
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản.
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực.
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm khoản 1 Điều 205 này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

b) Xử phạt hành chính về giải thể

Điều 36 – chương II của nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về mức phạt khi giải thể công ty như sau: 

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Không tiến hành thủ tục giải thể đối với công ty thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể.

Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

 • Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải tiến hành thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 này

Buộc gửi quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 36 này.

2. Thủ tục giải thể công ty

Theo Điều 204 - Chương IX của Luật Công ty 2020 quy định về hồ sơ giải thể và các thủ tục giải thể công ty , hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu nhé.

2.1 Hồ sơ giải thể công ty

Hồ sơ giải thể công ty bao gồm giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể công ty.
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể công ty (nếu có)
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

2.2 Quy trình các bước giải thể công ty

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật Doanh Nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Thông qua quyết định giải thể công ty

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. 

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

d) Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

e) Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác.

f) Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

g) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

h) Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Sau khi công ty đã có quyết định giải thể thì việc hoàn thành các thủ tục càng sớm càng tốt, càng kéo dài thời gian thì sẽ càng chịu những khoản thuế và nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên việc giải thể công ty là một trong những bước mất nhiều thời gian và gây ra nhiều khó khăn nhất cho khách hàng bởi thủ tục rất rờm rà, phức tạp…


Công ty Tân Thành Thịnh cung cấp giải pháp dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM, hồ sơ và thủ tục nhanh, giúp giải quyết và tháo gỡ mọi vướng mắc để hoàn thành thủ tục giải thể công ty nhanh. Mọi yêu cầu tư vấn, báo giá dịch vụ giải thể công ty vui lòng liên hệ trực tiếp Luật sư của chúng tôi để được thông tin cụ thể.

3.1 Quy trình thực hiện giải thể công ty

Tân Thành Thịnh sẽ giúp quý khách hàng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ bằng quy trình sau:

 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty.
 • Rà soát sổ sách kế toán.
 • Hỗ trợ thực hiện Quyết Toán Giải thể.
 • Tiến hành thủ tục khoá Mã số thuế.
 • Tiến hành thủ tục trả giấy phép kinh doanh.
 • Tiến hành thủ tục trả con dấu.
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty và theo dõi, cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về việc giải thể cho đến khi hoàn tất.

3.2 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục giải thể công ty, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Tư vấn mọi vấn đề pháp lý trước khi giải thể.
 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào trog quá trình lựa chọn gói dịch vụ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
 • Tư vấn và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc liên quan

4. Câu hỏi thường gặp về giải thể công ty

Trong quá trình hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục về giải thể công ty, Tân Thành Thịnh luôn nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc của khách hàng về vấn đề này.

Tại đây, chúng tôi chia sẻ đến bạn những câu hỏi phổ biến mà nhiều người gặp phải khi thực hiện việc giải thể công ty. Cùng tìm hiểu để có thêm những thông tin hữu ích hỗ trợ cho việc hoàn tất hồ sơ của mình nhé.

4.1 Quyền lợi của nhân viên khi công ty giải thể như thế nào?

Theo khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng ghi nhận về các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác.

Như vậy, có thể thấy, khi doanh nghiệp giải thể, việc giải quyết các quyền lợi của người lao động được ưu tiên hàng đầu trong việc thanh toán đầy đủ tất cả các khoản tiền liên quan đến lợi ích hợp pháp của người lao động với các khoản tiền như sau:

 • Tiền nợ lương.
 • Thanh toán trợ cấp thôi việc.
 • Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Được hưởng các khoản lợi ích khác (nếu có)
 • Được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy định này giúp đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động khi bị mất việc làm. Lưu ý: Người lao động bắt đầu đi làm và ký hợp đồng lao động từ 01/01/2009 sẽ không được hưởng trợ cấp mất việc làm mà chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

4.2 Thời gian giải thể công ty bao lâu?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều 201 mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4.3 Chi phí giải thể công ty bao nhiêu?

Tùy vào từng ngành nghề kinh doanh, khối lượng công việc cần thực hiện giải thể của mỗi doanh nghiệp sẽ có chi phí giải thể khác nhau. Tuy nhiên chi phí giải thể công ty dao động trong khoảng từ 1.500.000đ -  3.000.000đ. Để biết được mức chi phí giải thể công ty chính xác vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được tư vấn.

Với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ trên đây hy vọng giúp bạn nắm vững quy trình các bước về dịch vụ giải thể công ty. 

>> Các bạn xem thêm giải thể công ty tnhh

Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn trên vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 hoặc các thông tin bên dưới để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé.

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com