Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Monday, 15/04/2024 |

So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp

4.0/5 (1 votes)
- 4

Để giúp doanh nghiệp không còn nhầm lẫn hoặc vướng mắc nhiều về 2 điều này, Tân Thành Thịnh sẽ giúp bạn so sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp chi tiết, hay cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu nhé.

1. Sự giống và khác nhau giữa giải thể và phá sản

Để có thể phân biết được sự giống và khác nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp, trước tiên chúng ta cần hiểu được khái niệm của 2 hình thức này nhé.


1.1 Phá sản công ty là gì?

Theo Luật Phá sản 2014, phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc một chủ thể (cá nhân, pháp nhân) mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn do làm ăn thua lỗ và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Công ty chỉ được coi là bị phá sản khi đã có Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân.

1.2 Giải thể công ty là gì?

Gải thể là doanh nghiệp/công ty sẽ chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh, phát triển sau khi đã hoàn tất thủ tục giải thể theo quy định (đóng MST) do không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức theo quy định. Có 2 trường hợp giải thể là trường hợp tự nguyện giải thể và trường hợp bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể. 

Theo Điều 201/ Chương IX của Luật Công ty 2020 quy định về các lý do giải thể của công ty như sau:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Theo quyết định của chủ công ty đối với công ty tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty.

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

1.3 Sự giống nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp

Giải thể và phá sản doanh nghiệp có những điều giống nhau là:

Cả 2 đều là phương thức làm chấm dứt sự hoạt động của doanh nghiệp (trừ trường hợp sau khi tuyên bố phá sản có người mua doanh nghiệp)

Đều phải thực hiện những thủ tục pháp lý theo đúng quy định pháp luật

Sau đó đều bị thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đều phải thực hiện nghĩa vụ tài sản, thoanh toán các khoản nợ (nhưng thanh toán như thế nào thì tùy loại phương thức)

1.4 Sự khác nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp

Giải thể và phá sản doanh nghiệp đều là 2 phương thức chấm dứt sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, nhưng cả 2 đều có những đặc thù về pháp lý hoàn toàn khác nhau, cụ thể như sau:

a) Căn cứ pháp lý

 • Giải thể doanh nghiệp: Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp
 • Phá sản doanh nghiệp: Căn cứ vào Luật phá sản

b) Lý do

 • +/ Giải thể doanh nghiệp:
 • ** Giải thể tự nguyện:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Theo quyết định của chủ công ty đối với công ty tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

 • ** Giải thể bắt buộc:

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty.

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

+/ Phá sản doanh nghiệp: bị mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

c) Người yêu cầu thủ tục

Giải thể doanh nghiệp: Những người có thể yêu cầu thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty, Đại hội đồng cổ đông, Tất cả các thành viên hợp danh.

Phá sản doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên, Cổ đông/ nhóm cổ đông (từ 20% vốn liên tục trong 06 tháng), Công đoàn, người lao động, Chủ nợ, Người đại diện theo pháp luật, Thành viên hợp danh.

d) Loại thủ tục

Giải thể doanh nghiệp: thủ tục hành chính do người có thẩm quyền trong doanh nghiệp tiến hành hoàn tất thủ tục với cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Phá sản doanh nghiệp: thủ tục tư pháp do Tòa án có thẩm quyền quyết định sau khi nhận đơn yêu cầu hợp lệ.

e) Hậu quả pháp lý

Giải thể doanh nghiệp: xóa bỏ doanh nghiệp trên công đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp hoàn toàn chấm dứt sự tồn tại.

Phá sản doanh nghiệp: có thể tiếp tục hoạt động nếu như có người mua lại toàn bộ doanh nghiệp.

f) Sự can thiệp của cơ quan nhà nước

Giải thể doanh nghiệp: quyền tự do kinh doanh của chủ sở  hữu và thành viên, nhà nước chi thực hiện các thủ tục khi có yêu cầu hoặc có các hoạt động không đúng quy định pháp luật.

Phá sản doanh nghiệp: cơ quan nhà nước có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh của chủ sở hữu hay người điều hành.

g) Thứ tự thanh toán tài sản

+/ Giải thể doanh nghiệp:

Thứ tự 1: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.

Thứ tự 2: Nợ thuế.

Thứ tự 3: Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí, phần tài sản còn lại sẽ chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

+/ Phá sản doanh nghiệp:

Chi phí phá sản.

Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản trên mà vẫn còn tài sản thì phần còn lại này thuộc về: chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần; thành viên của công ty hợp danh.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

2. Quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. 


Người quản lý có liên quan và công ty quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện theo đúng quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp thì sẽ bị xử phạt. Điều 36 – chương II của nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về mức phạt khi giải thể công ty như sau:

2.1 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Không tiến hành thủ tục giải thể đối với công ty thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể.

Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

2.2 Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải tiến hành thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 này.

Buộc gửi quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 36 này.

3. Thủ tục và hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Ngày nay hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp được tối ưu nên cũng khá đơn giản. Theo Điều 204 - Chương IX của Luật Công ty 2020 quy định về hồ sơ giải thể ty và các thủ tục giải thể công ty như sau:

 

3.1 Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp phải gồm đầy đủ những giấy tờ sau:

 • Thông báo về giải thể công ty.
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể công ty (nếu có)
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

3.2 Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Căn cứ tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật Doanh Nghiệp, trình tự thủ tục giải thể được tiếp hành như sau:

a) Thông qua quyết định giải thể công ty

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Lý do giải thể.

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ. 

d) Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

e) Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.

Nợ thuế

Các khoản nợ khác.

f) Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

g) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

h) Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Dịch vụ giải thể công ty được các doanh nghiệp ngày một ưu tiên lựa chọn bởi dịch vụ nhanh chóng, đơn giản giúp hoàn thành các thủ tục một cách chuyên nghiệp, tránh kéo dài thời gian và doanh nghiệp phải chịu những khoản thuế và nghĩa vụ theo quy định. 


Công ty Tân Thành Thịnh cung cấp giải pháp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói uy tín, chuyên nghiệp, giúp giải quyết và tháo gỡ mọi vướng mắc để hoàn thành thủ tục giải thể công ty nhanh. Mọi yêu cầu tư vấn, báo giá dịch vụ giải thể công ty vui lòng liên hệ trực tiếp Luật sư của chúng tôi để được thông tin cụ thể. 

Ngoài việc tư vấn mọi vấn đề pháp lý để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh sẽ trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan ban ngành để đảm bảo hoàn tất thủ tục giải thể theo đúng quy định một cách nhanh nhất.

4.1 Quy trình thực hiện giải thể công ty

Với dịch vụ giải thể công ty trọn gói chuyên nghiệp, Tân Thành Thịnh sẽ giúp quý khách hàng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ bằng quy trình sau:

 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty.
 • Rà soát sổ sách kế toán.
 • Hỗ trợ thực hiện Quyết Toán Giải thể.
 • Tiến hành thủ tục khoá Mã số thuế.
 • Tiến hành thủ tục trả giấy phép kinh doanh.
 • Tiến hành thủ tục trả con dấu.
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty và theo dõi, cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về việc giải thể cho đến khi hoàn tất.

4.2 Cam kết dịch vụ

 • Là đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục giải thể công ty, Tân Thành Thịnh cam kết:
 • Tư vấn mọi vấn đề pháp lý trước khi giải thể.
 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào trog quá trình lựa chọn gói dịch vụ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
 • Tư vấn và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc liên quan

Với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ trên đây hy vọng giúp bạn nắm vững quy trình các bước về dịch vụ giải thể công ty. Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn trên vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 hoặc các thông tin bên dưới để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé.

Các bạn xem thêm thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909771998
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN