Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Wednesday, 24/07/2024 |

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt nam - Tân Thành Thịnh

0/5 (0 votes)

Quý doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng đang băn khoăn không biết là thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư ngước ngoài làm như thế nào? Thời gian xin cấp được giấy chứng nhận đầu tư và chi phí thành lập như thế nào? Tân Thành Thịnh sẽ tư vấn giúp Quý khách hiểu thêm về thủ tục, quy định pháp lý và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài với thủ tục nhanh, uy tín và chuyên nghiệp tại TPHCM. Quý doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng đang băn khoăn không biết là thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư ngước ngoài như thế nào, thời gian xin cấp được Giấy chứng nhận đầu tư và chi phí bao nhiêu? Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài như thế nào? Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu nhé.

1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu tư, công ty có vốn đầu tư nước ngoài là các công ty được nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại... 


Các hình thức đầu tư và bắt buộc phải đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài tại việt nam từ các nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Góp vốn trực tiếp (1% - 100%): Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập.

Mua cổ phần, góp vốn: Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty). Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu.

Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài: Để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam: 

1.1 Được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế, trừ các trường hợp sau:

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thì thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

1.2  Phạm vi đầu tư

Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác phải tuân theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Việc nhà đầu tư nước ngoài có được thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay không cũng sẽ phụ thuộc vào ngành nghề mà nhà đầu tư dự định kinh doanh tại Việt Nam. Các lĩnh vực cấm đầu tư bao gồm: 

 • Đầu tư các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.
 • Đầu tư các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Đầu tư các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường;
 • Đầu tư các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.
 • Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện đầu tư theo quy định.

2. Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Mỗi phương thức công ty sẽ cần những hồ sơ cũng như thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khác nhau. Nhưng phải trải qua 2 bước sau đây:


 • Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Đối với các công ty bán lẻ hàng hóa trực tiếp tới người tiêu dùng thì phải xin cấp Giấy phép kinh doanh. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hoặc Giấy phép chuyên ngành của Bộ theo các lĩnh vực hoạt động đặc thù như: Đào tạo, Lữ hành, Kiểm toán, pháp lý, Y tế….

2.1 Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Đối với trường hợp thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thì thủ tục thành lập công ty như sau: 

a) Hồ sơ và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Ttrường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

b)  Các bước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1:  Nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Bước 4: Hồ sơ hợp lệ sẽ được cơ quan đăng ký đầu tư xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, và cấp mã số cho dự án đầu tư.

c) Thời gian xin giấy chứng nhận

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. 

2.2 Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo phương thức góp vốn

Theo Khoản 1 – Điều 46 – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định thì Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vì thế, đối với trường hợp công ty góp vốn hoặc mua cổ phần thì thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện như sau:

a) Hồ sơ thành lập

 • Giấy đề nghị thành lập công ty
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên, danh sách cổ đông (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hoặc cổ phần)
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (trong trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)
 • Chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng của người đại diện và các thành viên công ty
 • Chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu người đại diện không trực tiếp đi thực hiện thủ tục)

b) Các bước thành lập

 • Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Cử người đại diện pháp luật thành lập công y Việt Nam nộp)
 • Bước 2: Làm thủ tục để chủ đầu tư nước ngoài mua hoặc góp vốn vào công ty Việt Nam.
 • Bước 3: Nhà đầu tư mở tài khoản đầu tư tại ngân hàng để tiến hành chuyển nhượng vốn, góp vốn, cổ phần vào công ty.
 • Bước 4: Nhà đầu tư nước ngoài hoặc công ty Việt Nam thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

c) Thời gian thành lập

Sau 3 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ:

Nếu hồ sơ không hợp lệ và nhân thông báo bổ sung, doanh nghiệp sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu.

Hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Trước khi thành lập công ty vốn nước ngoài đòi hỏi quý khách hàng, nhà đầu tư phải tìm hiểu rõ về những quy định về pháp luật hiện hành của Việt Nam để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp. 


Nếu bạn đang gặp khó khăn khi tìm hiểu về các vấn đề thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài? Bạn có có chuyên môn sâu, bạn không có nhiều thời gian để tìm hiểu về dịch vụ này thì dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài là một giải pháp hữu hiệu cho bạn trong tình huống này. 

Công ty Tân Thành Thịnh là một trong những đơn vị có hơn 19 năm kinh nghiệm trong việc thành lập doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đã có hơn 20.000 doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề khác nhau được chúng tôi hỗ trợ xử lý mọi vấn đề liên quan đến hồ sơ thành lập và pháp lý doanh nghiệp. 

Đội ngũ nhận viên Tân Thành Thịnh có năng lực chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý hồ sơ thành lập công ty ở nhiều ngành nghề khác nhau, đảm bảo giúp bạn hoàn toàn yên tâm trong chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cho bạn. 

Dịch vụ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại tphcm của Tân Thành Thịnh sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa các khoản chi phí đầu tư và mang lại hiệu quả cao công việc. Vì thế nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì đừng ngần ngại liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ nhé. 

3.1 Công việc thực hiện

 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư theo từng ngành nghề cụ thể.
 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn.
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư.
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư.
 • Tư vấn và hoàn thành các thủ tục sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thành công.
 • Hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh.

3.2 Cam kết dịch vụ

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết về thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập công ty uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 

>> Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty cổ phần

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM 
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com