Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 18/06/2024 |

Hộ kinh doanh cá thể có cần hóa đơn đầu vào không

5.0/5 (1 votes)
- 74

Hô kinh doanh là mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, phù hợp với mô hình kinh doanh hộ gia đình. Vậy hộ kinh doanh cá thể có cần hóa đơn đầu vào không? Quy định về hóa đơn hộ kinh doanh như thế nào? Hãy cùng Tân Thành Thịnh theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề này nhé!

1. Hộ kinh doanh là gì?

Theo điều 66, Chương VIII của Nghị Định 78/2015/ND-CP, hộ kinh doanh cá thể là mô hình do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. 

1.1 Đặc điểm của hộ kinh doanh

Căn cứ vào Nghị Định 78/2015/ND-CP, mô hình hộ kinh doanh có những đặc điểm sau:

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

 • Hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện.
 • Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. 
 • Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

1.2 Quyền lợi và nghĩa vụ của hộ kinh doanh

Điều 67, Chương VIII, Nghị Định 78/2015/ND-CP quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của hộ kinh doanh như sau:

 • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này. 
 • Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Hóa đơn đầu hộ kinh doanh là gì ?

Hiện nay, pháp luật quy định khi giao dịch mua vào hàng hóa, dịch vụ thì các cá nhân, tổ chức cần có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa và giúp cơ quan nhà nước quản lý về thuế để ngăn chặn việc trốn thuế, gian lận thuế. 

2,1 Quy định về hóa đơn hộ kinh doanh cá thể 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hộ kinh doanh cá thể khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ sẽ không được cấp phép sử dụng hóa đơn GTGT. Hộ kinh doanh cá thể chỉ được sử dụng hóa đơn bán hàng (nếu có đăng ký). 

Hóa đơn đầu vào là dạng hóa đơn dùng cho mục đích mua sắm hàng hóa, vật tư nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hay hiểu một cách đơn giản nhất thì hóa đơn đầu vào là hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ.

Hiện nay có các loại hóa đơn khi kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ gồm: 

a) Hóa đơn giá trị gia tăng

Đây là loại hóa đơn mà các cá nhân, tổ chức khi kinh doanh hàng hóa hay cung ứng dịch vụ trong nước, hoạt động vận tải trong và ngoài nước, xuất khẩu…thực hiện việc kê khai về tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

 b) Hóa đơn bán hàng

Đây là loại hóa đơn mà các cá nhân, tổ chức khi kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nước, xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan hàng hóa hoặc dịch vụ, kinh doanh hàng hóa trong khu phi thuế quan thực hiện kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. 

c) Một số loại hóa đơn đầu vào khác

Một số loại hóa đơn đầu vào khác như chứng từ thu phí, tem phiếu thu tiền, thẻ các loại vé, phiếu thu tiền cước vận chuyển,…

Như vậy có nghĩa là, Hộ kinh doanh cá thể không thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra mà chỉ được xuất hóa đơn bán hàng. Còn lại vẫn cần phải có hóa đơn đầu vào, kể cả hóa đơn đầu vào GTGT.

Như vậy, khi nhập hàng hóa, dịch vụ đầu vào, các hộ kinh doanh cá thể bắt buộc PHẢI CÓ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, đồng thời lưu trữ theo đúng quy định pháp luật, trừ một số trường hợp ngoại lệ đã được quy định bởi pháp luật. 

2.2 Một số trường hợp Hộ kinh doanh không cần hóa đơn đầu vào

Hộ kinh doanh cá thể không cần hóa đơn đầu vào trong các trường hợp sau đây: 

 • Hộ kinh doanh cá thể không cần có hóa đơn đầu vào khi thực hiện mua hàng hóa là các mặt hàng: nông sản, thủy hải sản của người đánh bắt trực tiếp, người nuôi dưỡng, sản xuất trực tiếp bán ra; sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng vật liệu tự nhiên… Đối với những trường hợp này, các hộ kinh doanh cá thể bắt buộc phải lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Hộ kinh doanh cá thể không cần có hóa đơn đầu khi mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ hơn 200.000 đồng.

Như vậy, trừ hai trường hợp trên thì việc hộ kinh doanh cá thể mua hay nhập vào hàng hóa, dịch vụ thì bắt buộc phải có hóa đơn.

3, Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế gì?

Hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thì đều nộp thuế theo phương pháp khoán.  Vậy các loại thuế hộ kinh doanh cá thể nộp là gì?  

3,1 Các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp

Có 3 loại thuế chính mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp gồm:

 • Thuế môn bài
 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT);
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 

a) Đối với thuế môn bài

+ Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của HKD đó. Mức thuế môn bài đối với HKD cá thể được quy định:

 • Doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm
 • Doanh thu trên 300– 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/ năm
 • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm

+ Các trường hợp được miễn Thuế môn bài

 • Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • HKD cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Hộ kinh doanh cá thể hoạt động các nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

b) Đối với thuế GTGT và thuế TNCN

Thuế Giá trị gia tăng (Thuế GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) của hộ kinh doanh cá thể được tính theo phương pháp khoán. 

3.2 Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh

Căn cứ theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC thì cách tính thuế khoán Hộ kinh doanh cá thể được thực hiện như sau: 

a) Công thức tính thuế khoán của HKD cá thể

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

 • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
 • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN: là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. (Đối với trường hợp thuộc diện chịu thuế) 

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn. 

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Tỷ lệ thuế tính thuế hộ kinh doanh cá thể trên doanh thu

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu hộ kinh doanh cá thể gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề. Cụ thể:

Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%. 

b) Cách khai thuế khoán

HKD khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp. Cụ thể:

+ Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN thì khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN thì khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

Đối với HKD nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2021 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp uy tín và chất lượng tại TPHCM. Thành lập hộ kinh doanh tuy thủ tục đơn giản, tuy nhiên nếu không có kinh nghiệm thì chắc bạn sẽ lúng túng gây mất nhiều thời gian để hoàn thành. Vì thế, để đơn giản thủ tục thành lập và nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì chủ hộ kinh có thể sử dụng dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể.


Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung câp dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể giúp mọi người có thể tiết kiệm thời gian cùng nhiều lợi ích khác. 

a) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Tân Thành Thịnh

Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí những thủ tục pháp lý, những vấn đề thắc mắc của khách hàng như ngành nghề kinh doanh, đặt tên… để giúp khách hàng có thể kinh doanh một cách thuận lợi nhất.

 • Thay mặt khách hàng thực hiện những công việc như soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ kê khai thuế…
 • Thực hiện những công việc tại các cơ quan có thẩm quyền
 • Theo dõi tiến trình thực hiện hồ sơ, trao kết quả đến tay khách hàng. 

b) Quy trình sử dụng dịch vụ 

Bước 1: Khách hàng hàng gọi điện thoại đến Hotline:….. để cung cấp cho chúng tôi những yêu cầu và các công tin cần thiết;

Bước 2: Tân Thành Thịnh sẽ tư vấn, đề xuất giải pháp và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.

Bước 3: Báo giá đến khách hàng

Bước 4: Nếu đồng ý báo giá sẽ tiến hành ký hợp đồng và Tân Thành Thịnh sẽ hhực hiện những công việc thỏa thuận đến khi hoàn thành công việc.

Bước 5: Đồng hành, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong những vấn đề phát sinh. 

b) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

Được đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực hiện.

 • Thủ tục nhanh chóng, đúng quy định
 • Chi phí thỏa thuận từ ban đầu, không phát sinh
 • Thời gian hoàn thành đúng hẹn.

Trên đây là bài viết về hộ kinh doanh cá thể có cần hóa đơn đầu vào không, hi vọng với những thông tin trên sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích hỗ trợ cho việc hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thành lập hộ kinh doanh khi có nhu cầu.

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập công ty uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 

Các bạn xem thêm mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ:340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN