Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Monday, 15/04/2024 |

Kế toán bán hàng

5.0/5 (1 votes)
- 6

Kế toán bán hàng là người đảm nhiệm công việc kế toán liên quan đến hàng hóa, hóa đơn, chứng từ bán hàng để phản ánh kịp thời, chính xác những vấn đề liên quan đến doanh thu, hàng hóa hiệu quả cho doanh nghiệp. Hãy Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết ở bài viết này nhé.


1. Khái niệm kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là người đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt những số liệu kinh doanh một cách chính xác, kịp thời để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và và triển của công ty. Vì thế đây là một bộ phận quan trọng trong mỗi doanh nghiệp hiện nay.


Kế toán bán hàng là người đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt những số liệu kinh doanh một cách chính xác, kịp thời để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và và triển của công ty. Vì thế đây là một bộ phận quan trọng trong mỗi doanh nghiệp hiện nay.

1.1 Đặc điểm của kế toán bán hàng

 • Khâu bán hàng thường là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ doanh nghiệp cho người sử dụng thông qua thỏa thuận giữa 2 bên với số tiền mua hàng.
 • Số tiền doanh nghiệp nhận lại từ khách hàng được gọi là doanh thu, và đây là cơ sở để doanh nghiệp xác định kế quả kinh doanh của mình. Kế toán bán hàng là người trực tiếp thực hiện những công việc liên quan đến hồ sơ, chứng từ, hóa đơn… để ghi lại hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
 • Kế toán bán hàng làm việc dưới sự quản lý của kế toán trưởng, kế toán tổng hợp hoặc giám đốc tài chính. Và chịu trách nhiệm trực tiếp về các hóa đơn, chứng từ, sổ sách hàng hóa của khâu bán hàng.
 • Các số liệu, chứng từ trên báo cáo của kế toán bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt những thông tin chính xác, kịp thời và có những chiến lược kinh doanh phù hợp.

1.2 Vai trò công tác kế toán bán hàng

 • Kế toán bán hàng được coi là một công cụ hữu hiệu để phụ vụ công tác quản lý hàng hóa, hoạt động bán hàng của doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh cụ thể.
 • Các báo cáo của kế toán cung cấp sẽ là cơ sở để doanh nghiệp sẽ nắm được tình hình quản lý hàng hóa trên cả số liệu và hiện vật thực tế, kế hoạch bán hàng, chính sách, chương trình bán hàng.... từ đó có kế hoạch hoặc đưa ra những đánh giá chính xác nhất thông qua kế quả kinh doanh trên báo cáo.
 • Đồng thời các dữ liệu kế toán bán hàng cung cấp sẽ là căn cứ để đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch kinh doanh để từ đó có những nhận định về chiến lược kinh doanh, xu hướng thị trường về mặt hàng kinh doanh để có những chiến lược cho sự phát triển của doanh nghiệp

1.3 Nhiệm vụ công tác kế toán bán hàng

Hoạt động kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp, vì thế hơn ai hết các chủ doanh nghiệp luôn cần những thông tin, số liệu chi tiết, cụ thể và chính xác nhất để nắm được tình hình của doanh nghiệp và có chiến lược, biến pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Vì thế kế toán bán hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhiệm vụ của kế toán bán hàng là:

 • Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ.
 • Theo dõi, ghi chép về số lượng, kế caais loại hàng hóa, doanh thu, thuế GTGT theo từng nhóm hàng, mặt hàng cụ thể.
 • Tính giá thành sản xuất, doanh thu từ đó xác định được lợi nhuận thực tế từ các kết quả kinh doanh để xác định kết quả bán hàng trong kỳ.
 • Kiểm tra và cập nhật tình hình hàng hóa để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, bán hàng.
 • Kiểm tra và quản lý dòng tiền khi bán hàng.

2. Công việc của kế toán bán hàng là gì?

Công việc của kế toán bán hàng sẽ phụ thuộc vào đặc thù ngành nghề kinh doanh cũng như tình hình cụ thể của doanh nghiệp, cửa hàng đó. Mỗi doanh nghiệp có quy mô, ngành nghề khác nhau thì khối công việc của kế toán bán hàng cũng khác nhau.


Sau đây là mô tả công việc kế toán bán hàng tổng quát mà hầu như nhân viên kế toán bán hàng nào cũng phải thực hiện.

2.1 Cập nhật giá, hàng hóa

 • Thường xuyên cập nhật giá, sản phẩm hàng hóa mới vào phần mềm quản trị kế toán.
 • Thông báo sửa đổi đến các bộ phận có liên quan nếu giá thay đổi.

2.2 Quản lý các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng

 • Xuất hóa đơn cho khách hàng và kèm theo bảng kê chi tiết hàng hóa. Trường hợp nếu khách hàng không xuất hóa đơn bạn nên chủ động làm bảng kê để theo dõi và hỗ trợ cho việc làm báo cáo sau này.
 • Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán, bao gồm bảng kê khai chi tiết các hóa đơn bán hàng trong ngày, tính tổng giá trị hàng đã bán cộng với thuế VAT (nếu có)
 • Cập nhật và theo dõi doanh số bán hàng hằng ngày.
 • Theo dõi và thực hiện tính tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng, bao gồm chiết khấu thương mại hoặc chiết khấu thanh toán (nếu có)
 • Cập nhật đầy đủ các hóa đơn bán hàng có liên quan, bao gồm hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán dịch vụ
 • Quản lý các hóa đơn đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp trong kỳ bán hàng để hỗ trợ cho việc hạch toán sau này.

2.3 Kiểm tra và cập nhật số liệu hàng hóa từ kho

Phối hợp Kế toán kho, Thủ kho đối chiếu số liệu hàng xuất - tồn hằng ngày để nắm rõ số lượng, giá trị của lượng hàng hóa xuất ra cũng như lượng sản phẩm được nhập vào. Thực hiện đối chiếu với số liệu trên phần mềm hệ thống để đảm bảo tính trùng khớp.

Tổng hợp số liệu bán - mua hàng trong ngày, lấy đó làm căn cứ để lập báo cáo liên quan vào cuối ngày.

Phối hợp với Kế toán kho, Thủ kho hàng ngày kiểm tra và Lập các báo cáo hàng hóa cho cấp trên để cập nhật tình hình hàng hóa theo từng kỳ bán hàn trong doanh nghiệp.

2.4 Theo dõi công nợ bán hàng

Phối hợp với Kế toán doanh thu, Kế toán công nợ phải thu thống kê tình hình công nợ, thu hồi công nợ và quản lý tiền hàng

Lên kế hoạch thu hồi công nợ và thực hiện đốc thúc công nợ của khách hàng trong quá trình bán hàng.

Quản lý khách nợ, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ của khách.

2.5 Lập các báo cáo bán hàng

 • Lập báo cáo danh mục hàng hóa bán ra theo kỳ bán hàng.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu của quản lý.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính theo định kỳ tháng, quý, năm.

2.6 Các công việc khác

 • Làm báo giá hàng hóa
 • Làm hợp đồng bán hàng cho khách hàng khi yêu cầu
 • Quản lý và theo dõi khách hàng (nếu có)
 • Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu.

3. Cách hạch toán kế toán bán hàng

Có rất nhiều hình thức bán hàng khác nhau, mỗi hình thức sẽ có cách hạch toán khác nhau, cụ thể như sau: 


3.1 Hạch toán cho hình thức bán hàng theo báo giá

 • Nợ TK 111, 131…: Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng
 • Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
 • Phát sinh bút toán:
 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 152, 156…

3.2 Hạch toán cho hình thức bán hàng theo hợp đồng

 • Nợ TK 111, 131…: Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng
 • Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
 • Phát sinh bút toán:
 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán  (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 152, 156…

3.3 Hạch toán cho hình thức bán hàng dịch vụ trong nước nhưng chưa thu tiền

 • Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng
 • Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
 • Phát sinh bút toán:
 • Nợ TK 632: Gía vốn hàng bán  (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 152, 156…

3.4 Hạch toán cho hình thức bán hàng trong nước thu tiền ngay

 • Nợ TK 111: Tiền mặt (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng
 • Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
 • Phát sinh bút toán:
 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 152, 156…

3.5 Hạch toán bán hàng có chiết khấu thương mại

a) Ghi nhận doanh thu bán háng

 • Nợ TK 111, 131… Tiền mặt (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng
 • Có TK 3331: Thuế GTGT (nếu có)
 • Phát sinh bút toán:
 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán  (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 152, 156…

b) Ghi nhận chiết khấu thương mại

 • Nợ TK 521: Chiết khấu thương mại
 • Nợ TK 3331: Thuế GTGT (nếu có)
 • Có TK 111, 131… (Tổng tiền chiết khấu thương mại)

3.6 Hạch toán cho hoạt động bán hàng xuất khẩu

a) Ghi nhận doanh thu bán hàng

 • Nợ TK 111, 131… Tiền mặt (tổng giá thanh toán bao gồm thuế xuất khẩu)
 • Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng
 • Phát sinh bút toán:
 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán  (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 152, 156…

b) Khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộp

 • Nợ TK 511, 512: Doanh thu bán hàng
 • Có TK 3333: Thuế xuất, nhập khẩu
 • c) Khi nộp thuế xuất khẩu vào nhân sách nhà nước
 • Nợ TK 3333: Thuế xuất, nhập khẩu
 • Có TK 111, 112…

3.7 Hạch toán hoạt động bán hàng thông qua đại lý

a) Xuất kho gửi hàng hóa cho đại lý

 • Nợ TK 157: Hàng gửi bán
 • Có TK 152, 156

b) Ghi nhận doanh thu khi hàng gửi đại lý được bán

 • Nợ TK 111, 131… (Tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511,512
 • Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
 • Phát sinh bút toán:
 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán  (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 157 Hàng gửi bán

c) Ghi nhận số tiền hoa hồng trả cho đại lý

 • Nợ TK 641: Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý)
 • Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có TK 111, 112, 131…

3.8 Hạch toán hoạt động giảm giá bán hàng

 • Nợ TK 532: Giảm giá hàng bán
 • Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
 • Có TK 111, 112, 131…

3.9 Hạch toán hoạt động hàng hóa trả lại

a) Nhận lại hàng bị trả lại

 • Nợ TK 154, 155, 156…
 • Có TK 632: Giá vốn hàng bán

b) Thanh toán với người mua số tiền hàng bán bị trả lại

 • Nợ TK 531: Hàng bán bị trả lại
 • Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
 • Có TK 111, 112, 131…

3. Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Hoạt động kế toán bán hàng là chuỗi mắc xích quan trọng trong các hoạt động kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp. Vì thế hãy cân nhắc và nên lựa chọn những đơn vị cung cấp kế toán dịch vụ uy tín và chất lượng để đảm bảo mang lại hiệu quả công việc và giảm thiểu mọi rủi ro.


Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh tự hào là đơn vị cung cấp các dịch vụ kế toán, thuế uy tín hàng đầu tại tphcm. Với hơn 17 năm kinh nghiệm hoạt động và phát triển, Tân Thành Thịnh đã và đang đồng hành, hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Hơn thế đội ngũ chuyên viên kế toán Tân Thành Thịnh là niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi, được tuyển chọn với đầu vào vô cùng khắc khe nên kinh nghiệm và năng lực chuyên môn vô cùng cứng cáp, nhạy bén trong việc xử lý những vấn đề phát sinh cho doanh nghiệp. 

Đến với Tân Thành Thịnh, bạn sẽ được chúng tôi hỗ trợ 100%, cam kết đảm bảo tiến độ cũng như tính chính xác cao trong công việc, giúp doanh nghiệp hoàn toàn an tâm. 

Ngoài ra, Tân Thành Thịnh còn đại diện doanh nghiệp làm việc với những cơ quan ban ngành nhà nước khi có yêu cầu hoặc xử lý những vấn đề phát sinh nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Đã có rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoàn toàn an tâm khi lựa chọn dịch vụ kế toán – thuế tại Tân Thành Thịnh, còn bạn thì sao. Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ kế toán – thuế uy tín thì chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ.

>> Các bạn xem thêm báo giá dịch vụ kế toán

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN