Trang chủ

Giới thiệu

Thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Wednesday, 27/09/2023 |

Điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên

5.0/5 (1 votes)
- 4

Ngày nay, bạn muốn kinh doanh là có thể bắt đầu bằng việc thành lập công ty. Nhưng để được cấp giấy phép kinh doanh, cá nhân/ tổ chức phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Và nếu bạn muốn thành lập công ty tnhh 2 thành viên thì bạn cần phải nắm rõ và tuân thủ những điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên mới được cấp  giấy phép.


Vậy điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên là gì? Có những lưu ý gì khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên? Mời bạn cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết bài viết dưới đây nhé.

1. Đặc điểm công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Công ty tnhh 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp được các cá nhân/ tổ chức lựa chọn phổ biến hiện nay. Để thành lập công ty tnhh 2 thành viên bạn cần phải nắm rõ những điều quan trọng về đặc điểm loại hình này như sau:


1.1 Công ty tnhh 2 thành viên là gì?

Điều kiện thành lập công ty căn cứ vào Điều 46 – Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty tnhh 2 thành viên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh Nghiệp 2020. 

Công ty tnhh 2 thành viên có số lượng thành viên không vượt quá 50 người. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và được nhà nước bảo hộ theo đúng quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan, việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh Nghiệp 2020.

1.2 Ưu và nhược điểm công ty tnhh 2 thành viên

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Công ty tnhh 2 thành viên cũng vậy, cá nhân/ tổ chức có nhu cầu thành lập công ty cần nắm rõ để có sự lựa chọn phù hợp ngay từ ban đầu.

a) Ưu điểm của công ty tnhh 2 thành viên

 • Là loại hình doanh nghiệp có pháp nhân, được pháp luật bảo vệ trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh và phát triển.
 • Ít rủi ro cho các thành viên góp vốn bởi các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
 • Việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp như công ty cổ phần bởi các thành viên thường quen biết nhau.
 • Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty đơn giản.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ, nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên. Các thành viên muốn chuyển nhượng vốn sẽ phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước.

b) Nhược điểm của công ty tnhh 2 thành viên

Ngoài những ưu điểm trên, công ty tnhh 2 thành viên cũng có những nhược điểm sau đây:

 • Bị giới hạn đến 50 thành viên nên có thể sẽ bị bỏ lỡ một số cơ hội từ các nhà đầu tư khác.
 • Việc huy động vốn bị hạn chế do không được phát hành cổ phiếu.
 • Hạn chế về quy mô và khả năng mở rộng các lĩnh vực ngành nghề.
 • Thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác nên uy tín với đối tác sẽ bị ảnh hưởng, sự tin cậy không cao bằng việc chịu trách nhiệm trên toàn bộ tài sản như các loại hình doanh nghiệp khác.

1.3 Cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên như thế nào?

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên gồm có: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong đó, hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, bộ phận này là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên nếu có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

1.4 Trách nhiệm pháp lý của các thành viên công ty tnhh 2 thành viên

Đối với pháp nhân là công ty thì công ty tự chịu trách nhiệm pháp lý bằng toàn bộ tài sản của mình trước pháp luật vì công ty có tư cách pháp nhân rõ ràng.

Toàn bộ các thành viên của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Khi mới thành lập công ty, quy định về trách nhiệm và thời hạn góp vốn như sau:

 • Trong thời hạn góp vốn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc một thời hạn nhỏ hơn quy định tại điều lệ. 
 • Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian này.

2. Quy định về điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Để thành lập công ty tnhh 2 thành viên nhanh chóng, cá nhân/ tổ chức được cấp giấy phép kinh doanh ngay từ khi nộp hồ sơ đăng ký thì cần phải nắm rõ những quy định về điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên như sau:


2.1 Quy định về vốn thành lập

Với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào khi thành lập cũng phải xác định được mức vốn điều lệ ban đầu. Dù pháp luật không yêu cầu quy định về mức vốn điều lệ ban đầu nhưng công ty cần phải xác định được mức vốn phù hợp để tạo ra những lợi thế cạnh tranh nhất định.

Riêng đối với những nhóm ngành có điều kiện về vốn pháp định khi thành lập, cá nhân/ tổ chức cần xác định và nắm rõ để có sự chuẩn bị mức vốn theo quy định để quá trình thành lập công ty được thực hiện theo đúng quy định.

2.2 Quy định về thành viên

Để thành lập công ty tnhh 2 thành viên thì bắt buộc phải có tối thiểu hai thành viên trở lên tham gia góp vốn. Giới hạn số lượng thành viên không quá 50 người.

Thành viên tham gia góp vốn phải có đủ điều kiện theo quy định pháp luật và không thuộc những đối tượng không được góp vốn như là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cá nhân tổ chức làm việc trong quân đội, người bị tra cứu trách nhiệm hình sự, người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự….

2.3 Quy định về người đại diện

Người đại diện pháp luật là người chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật cũng như đại diện công ty trực tiếp thực hiện mọi ký kết vào giấy tờ biên bản pháp lý hoặc các giao dịch với các đối tác. Đồng thời cũng là người vận hành, đưa công ty phát triển. 

Vì thế cá nhân/ tổ chức khi thành lập công ty cần xác định lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp để làm người đại diện pháp luật công ty, họ phải có đủ tầm nhìn và năng lực để đưa công ty phát triển mạnh cũng như chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

2.4 Về các thủ tục pháp lý, hồ sơ

Cuối cùng, để thành lập công ty tnhh 2 thành viên thuận lợi, suông sẻ thì bạn cần nắm rõ những quy định về các hồ sơ, thủ tục pháp lý quan trọng sau đây:

a) Đặt tên cho công ty 

Tên gọi sẽ là thương hiệu của công ty của bạn, sẽ là thông tin để điền vào các hồ sơ pháp lý liên quan. Để tránh những thủ tục thay đổi tên công ty rờm rà về sau thì bạn cần phải xác định tên công ty ngay từ đầu. Tên công ty cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký trước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. 
 • Tên công ty phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: “Loại hình công ty + Tên riêng”.
 • Xu hướng các công ty mới thành lập thường đặt tên liên quan đến những ngành nghề dự định kinh doanh hiện tại và cả các ngành có thể phát triển trong quá trình kinh doanh sau này hoặc giúp khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu, ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt tên công ty bằng tiếng anh (chuyển nghĩa từ tên tiếng việt) và tên viết tắt của công ty để hỗ trợ cho các hoạt động giao dịch nước ngoài hoặc phát triển thương hiệu. 

b) Lựa chọn địa chỉ giao dịch cho công ty

Một công ty không thể đăng ký thành công nếu không có địa chỉ giao dịch, vì thế bạn cần xác định địa chỉ giao dịch ngay từ đầu. Địa chỉ giao dịch phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Có số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… đầy đủ, rõ ràng.
 • Có thông tin liên lạc: số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)
 • Trụ sở công ty thì tuyệt đối không được đặt tại chung cư, nhà tập thể.

c) Các giấy tờ pháp lý cá nhân

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật.
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Lưu ý khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Nếu bạn đang có mong muốn thành lập công ty tnhh 2 thành viên? Bạn muốn thực hiện thủ tục nhanh chóng, hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục thì cần phải lưu ý những điều sau đây:


3.1 Nắm rõ mọi quy định, điều kiện và hồ sơ, giấy tờ thành lập công ty

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên là sự cam kết hỗ trợ, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành nhà nước với nhau. Do đó, bạn cần nắm rõ những quy định, điều kiện và toàn bộ hồ sơ, giấy tờ thành lập công ty để đảm bảo thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo yếu tố pháp luật và thực hiện kế hoạch kinh doanh nhanh.

Đặc biệt, các bước soạn thảo hồ sơ hết sức quan trọng, quyết định bạn có được cấp giấy phép kinh doanh ngay lần nộp hồ sơ đầu tiên hay không là ở bước này. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin và nắm rõ những quy định liên quan đến soạn thảo hồ sơ để đảm bảo 100% chính xác.

3.2 Chuẩn bị các khoản chi phí thành lập công ty theo quy định

Việc thành lập công ty có những khoản chi phí nhất định như: lệ phí thành lập công ty, lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp, thuế môn bài và những chi phí ban đầu khác. Cá nhân/ tổ chức cần nắm rõ để chuẩn bị và thực hiện theo quy định để hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty, cấp giấy phép kinh doanh nhanh chóng.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ thành lập công ty? Bạn muốn tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói của Tân Thành Thịnh để được tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi vấn đề liên quan đến thành lập công ty nhé.

3.2 Mẫu đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Tân Thành Thịnh xin gửi đến quý khách hàng mẫu giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 2 thành viên. Bạn có thể tham khảo và thực hiện soạn theo hồ sơ theo đúng quy định pháp luật và chuẩn bị thêm các hồ sơ khác để đảm bảo đầy đủ trọn bộ hồ sơ theo quy định, giúp Phòng đăng ký kinh doanh dễ dàng kiểm tra và nhanh chóng được cấp giấy phép kinh doanh.

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh với hơn 19 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ và tư vấn thành lập công ty tại TPHCM uy tín và chất lượng . Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục với chi phí thấp nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế mọi rủi ro.


Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh đảm bảo 100% thành công khi đăng ký thành lập bởi mỗi thành viên, nhân sự được Tân Thành Thịnh tuyển chọn gắt gao từ khâu đầu vào, sở hữu năng lực chuyên môn cao, nắm vững quy trình chuẩn bị hồ sơ và xử lý mọi vấn đề liên quan trước – trong - sau khi thành lập.

4.1 Các gói dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ đến với khách hàng, bạn có thể tham khảo và lựa chọn các dịch vụ sau đây:

a) Dịch vụ thành lập công ty

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập công ty tnhh
 • Thành lập công ty cổ phần
 • Thành lập hộ kinh doanh
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Thành lập chi nhánh công ty
 • Thành lập văn phòng đại diện công ty
 • Thành lập doanh nghiệp nước ngoài

b) Dịch vụ tư vấn kế toán

 • Dịch vụ tư vấn báo cáo thuế
 • Dịch vụ tư vấn sổ sách kế toán
 • Kê khai thuế
 • Kế toán, tư vấn dịch vụ thuế
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội

c) Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Thay đổi người đại diện pháp luật
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Mua bán công ty
 • Giải thể công ty

d) Các dịch vụ khác

 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Văn phòng ảo

4.2 Cam kết dịch vụ

Hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thành lập doanh nghiệp cùng các dịch vụ khác – Tân Thành Thịnh đã đồng hành và giúp đỡ cho hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi ngành nghề khác nhau. Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn an tâm bởi: 

 • Tư vấn chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và hoàn toàn không còn lo lắng gì về các vấn đề pháp lý, hồ sơ chứng từ khi thành lập công ty. Còn bạn thì sao? Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn các vấn đề pháp lý hoàn toàn miễn phí khi thành lập công ty. 

>> Các bạn xem thêm điều kiện thành lập công ty cổ phần

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

SẢN PHẨM LIÊN QUAN