Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 21/05/2024 |

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

4.0/5 (1 votes)
- 3

Để thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật và hoạt động thuận lợi bạn cần phải hiểu rõ những điều kiện thành lập công ty như các quy định về vốn điều lệ, chủ sở hữu, người đại diện pháp luật, cách đặt tên công ty đúng quy định… Tại bài viết này, Tân Thành Thịnh sẽ chia sẻ đến bạn những điều kiện thành lập công ty cổ phần chi tiết. Mời bạn cùng tìm hiểu nhé.


1. Điều kiện thành lập công ty cổ phần là gì?

Điều kiện thành lập công ty cổ phần là những điều kiện, quy định về loại hình doanh nghiệp CỔ PHẦN thể hiện bằng văn bản do nhà nước, tổ chức pháp luật quy định. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mong muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang cổ phần, hoặc thành lập công ty cổ phần mới đều phải tuân thủ theo.


Điều 111 – Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về công ty cổ phần như sau: Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. 

Vậy những điều kiện cơ bản để thành lập công ty cổ phần là số lượng cổ đông phải từ 3 người trở lên. Thành viên của công ty cổ phần gọi là cổ đông. Khác với những loại hình công ty khác.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh Nghiệp 2020.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

2. Quy định về thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần 100% thành công và đảm bảo đúng theo quy định, điều kiện pháp luật thì không thể bỏ qua những quy định sau đây: Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu nhé.


2.1 Quy định chung về thành lập công ty cổ phần trong nước

Sau đây là các quy định thành lập công ty cổ phần bạn phải hết sức lưu ý. Chỉ cần tuân thủ 5 điều này, chắc chắn bạn sẽ thuận lợi trong việc cấp giấy phép kinh doanh công ty.

a) Quy định chủ sở hữu thành lập công ty cổ phần

Mọi cá nhân, tổ chức có ý tưởng kinh doanh đều được nhà nước tạo điều kiện. Nếu bạn muốn thành lập công ty cổ phần chỉ cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Là công dân đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm với những hành vi thực hiện.
 • Có CMND/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 • Không thuộc nhóm đối tượng không được thành lập công ty (Công chức, viên chức…)

b) Quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần

Điều 112, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về vốn của công ty cổ phần như sau:

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
 • Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.
 • Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.
 • Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần các loại chưa được đăng ký mua.
 • Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

+/ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

+/ Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

+/ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

c) Quy định về người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần có thể là một người hoặc nhiều người. Các cổ đông sáng lập sẽ cùng nhau bàn bạc và lựa chọn ai là người đại diện pháp luật. Nếu chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì phải là Chủ tịch Hội đồng quan trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần có thể là người đại diện của các công ty khác trừ những loại hình khác quy định riêng. Cá nhân đang giữ vị trí giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước không được phép làm người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần.

d) Quy định về đặt tên công ty và trụ sở

Đối với tên công ty cổ phần thì cần phải tuân thủ những điều sau đây:

 • Tên tiếng việt phải đúng thuần phong mỹ tục, không được trùng lập hoặc gây nhầm lẫn với tên của các công ty đăng ký trước đó. Không được sử dụng tên hoặc một phần tên của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp... để đặt tên cho doanh nghiệp.
 • Tên công phải bắt đầu bằng cụm từ: "công ty cổ phần" + tên riêng.
 • Đối với tên viết bằng tiếng nước ngoài: tên dịch đúng nghĩa từ tên riêng tiếng việt hoặc gần đúng so với tên tiếng việt. Đối với tên viết tắt phải được viết từ tên tiếng việt hoặc tên tiếng nước ngoài.

Đối với trụ sở của công ty cổ phần thì cần lưu ý: Địa chỉ phải rõ ràng và được quyền sử dụng hợp pháp. Trường hợp đặt trụ sở tại chung cư, căn hộ, tòa nhà phức hợp thì phải có giấy xác nhận địa chỉ có chức năng kinh doanh thương mại, kinh doanh.

e) Quy định về ngành nghề khi thành lập công ty cổ phần

Có 2 nhóm ngành nghề kinh doanh: nhóm ngành có điều kiện và nhóm ngành không điều kiện. Nếu lĩnh vực kinh doanh của bạn thuộc nhóm ngành nghề không điều kiện thì không cần quá lưu ý. 

Nếu bạn hoạt động kinh doanh với nhóm ngành nghề có điều kiện thì bạn cần phải đáp ứng những quy định, điều kiện về vốn pháp định (mức vốn tối thiểu khi thành lập công ty) chứng chỉ hành nghề hay những điều kiện chứng chỉ hoạt động kinh doanh liên quan.

2.2 Quy định về thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài

Có 2 hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu hoặc góp vốn, mua cổ phần. Mỗi loại hình sẽ có những quy định riêng.

a) Thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài ngay từ đầu

Tỉ lệ góp vốn tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà có thể góp 1% đến 100% vốn điều lệ theo luật kinh doanh nghiệp Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có tài liệu chứng minh tư cách pháp lý và phải có văn bản đề nghị các dự án đầu tư phải rõ ràng.

Có đầy đủ giấy tờ pháp nhân và báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (nếu là nhà đầu tư tổ chức) hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính. Đối với nhà đầu tư là cá nhân phải có xác nhận số dư tài khoản, sổ tiết kiệm.

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam sau đó mới thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

b) Thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần

Đối với hình thức góp vốn cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhà đầu tư chỉ có thể góp vốn mua cổ phần khi đã có công ty Việt Nam, trường hợp chưa thực hiện thủ tục thành lập công ty thì đối tác tại Việt Nam phải thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và nhà đầu tư mới được quyền đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần.

Khi thực hiện thủ tục góp vốn hay mua cổ phần cần có văn bán đăng ký rõ ràng với nội dụng: thông tin tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài muốn vốn vốn, mua cổ phần. Tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ, văn bản thoải thuận về việc góp vốn, văn bản kê khai quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận góp vốn, cổ phần của nhà đầu tư.

Nếu nhà đầu tư góp vốn trên 51% thì công ty Việt Nam thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư thực hiện góp vốn thông qua tài khoản vừa mở.

Các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại tphcm . Thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu mọi rủi ro và cam kết 100% thành công giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và phát triển.


Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh ngoài việc tư vấn mọi vấn đề pháp lý để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp sau khi thành lập, họ còn trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan ban ngành cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đồng thời mọi vấn đề pháp lý sau khi hoạt động, Tân Thành Thịnh cũng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo mọi quyền lợi, đúng quy định và doanh nghiệp hoàn toàn chuyên tâm tập trung kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Với hơn 19 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành nghề tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh đã và đang đồng hành cùng hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau, mang đến sự an tâm về pháp lý và mọi hồ sơ giấy tờ? Vậy còn bạn thì sao? Nếu có nhu cầu thành lập công ty đừng ngần ngại liên hệ ngay chúng tôi để hỗ trợ nhé.

3.1 Các gói dịch vụ tư vấn thành lập công ty – Tân Thành Thịnh

 • Tư vấn thành lập công ty tnhh
 • Tư vấn thành lập công ty cổ phần
 • Tư vấn thành lập hộ kinh doanh
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Tư vấn thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp nước ngoài
 • Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bên cạnh đó, Tân Thành Thịnh cung cấp thêm các gói dịch vụ về:

 • Khắc dấu doanh nghiệp
 • Chữ ký số
 • Dịch vụ tư vấn kế toán
 • Hóa đơn điện tư
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh

3.2 Quy trình thành lập công ty tại Tân Thành Thịnh

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.
 • Bước 2: Tư vấn khách hàng về mọi vấn đề liên quan đến pháp lý và quyền lợi, nghĩa vụ thành lập công ty.
 • Bước 3: Chuẩn bị những giấy tờ liên quan, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.
 • Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập công ty.
 • Bước 5: Đại diện doanh nghiệp thực hiện hoàn tất cả thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 6: Đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh sau khi thành lập công ty.

3.3 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp làm việc với khách hàng và cơ quan nhà nước, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Chịu 100% trách nhiệm trong toàn bộ công việc thực hiện
 • Tiết kiệm thời gian
 • Tiết kiệm chi phí
 • Dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín, cam kết đúng tiến độ công việc

Trên đây là những thông tin bài viết về điều kiện thành lập công ty cổ phần, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập công ty uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. 

Với kinh nghiệm hơn 19 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 

>> Các bạn xem thêm điều kiện thành lập công ty tnhh

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN