Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 18/06/2024 |

Xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu

5.0/5 (1 votes)
- 3

Việc xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể là một trong những mô hình kinh doanh hộ gia đình do cá nhân hoặc nhóm cá nhân đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Vậy xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu? Trước hết các bạn cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu thêm về những quy định và đặc điểm của giấy phép kinh doanh hộ cá thể nhé

1. Giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép hộ kinh doanh cá thể hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể là loại giấy được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.


Về việc xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu? Tân Thành Thịnh cũng xin được chia sẽ với các bạn. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể theo Điều 71, Chương VIII, Nghị Định 78/2015/ND-CP quy định về hồ sơ và thủ tục sẽ được thực hiện tại cấp huyện, quận nơi bạn đăng ký địa điểm kinh doanh.

Vì vậy nếu bạn muốn xin giấy phép thành lập hộ kinh doanh cá thể, hãy liên hệ với cấp huyện hoặc quận tại địa chỉ bạn muốn đăng ký thành lập nhé.

Còn nếu sử dụng dịch vụ xin giấy phép thành lập hộ kinh doanh cá thể với thời gian nhanh và tiết kiệm thời giạn bạn có thể liện hệ công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thinh hotline:0909 54 8888 để được nhân viên tư vấn về thủ tục nhé.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về giấy phép kinh doanh hộ cá thể và thủ tục đăng ký bên dưới .

1.1 Đặc điểm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Trên mẫu giấy phép hộ kinh doanh cá thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên Hộ kinh doanh
 • Địa điểm hộ kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn kinh doanh

Họ và tên đại diện hộ kinh doanh ( Họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập) 

- Giấy phép kinh doanh hộ cá thể được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

- Các thông tin trên Giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

1.2 Quy định về giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Để kinh doanh hộ cá thể các bạn cần biết được những quy định cũng như tuân theo những quy định sau:

- Mỗi cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được thành lập một hộ kinh doanh duy nhất trên phạm vi toàn quốc.

- Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

- Tên của hộ kinh doanh phải được đặt theo đúng quy định: 

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: cụm từ “Hộ kinh doanh" và Tên riêng của hộ kinh doanh. 

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. 

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. 

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. 

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện. 

- Phải thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh theo đúng quy định. 

1.3 Ưu điểm của giấy phép kinh doanh hộ cá thể

 • Mô hình kinh doanh hộ cá thể là một trong những mô hình kinh doanh hộ gia đình với vi mô nhỏ. 
 • Phù hợp với vi mô nhỏ, hộ gia đình
 • Mô hình kinh doanh nhỏ gọn đơn giản
 • Thực hiện báo cáo thuế theo dạng thuế khoán
 • Thành viên đăng ký kinh doanh dưới 10 người

2.Thủ tục đăng ký xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo Điều 71, Chương VIII, Nghị Định 78/2015/ND-CP quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau.


2.1 Hồ sơ xin giấy phép kin doanh hộ cá thể

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

+/ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có)

+/ Ngành, nghề kinh doanh.

+/ Số vốn kinh doanh.

+/ Số lao động.

+/ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập. 

Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập. 

2.2 Thủ tục xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. 

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh. 

Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này. 

Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh. 

2.3 Mẫu giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Tân Thành Thịnh xin gửi đến quý khách hàng mẫu đăng ký kinh doanh hộ cá thể mới nhất. Mọi thông tin về thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại TPHCM, hãy liên hệ 0909 54 8888 để được nhân viên tư vấn chi tiết.  Các bạn xem thêm thêm mẫu giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty, thành lập hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ kế toán – thuế…. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong việc hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Tân Thành Thịnh luôn mang đến những dịch vụ uy tín và chất lượng vượt trội.


Đến với Tân Thành Thịnh bạn không còn lo lắng về các vấn đề hồ sơ, chứng từ, các thủ tục pháp lý…. trong việc đăng ký hộ kinh doanh. Mọi vấn đề sẽ được chúng tôi đồng hành và hỗ trợ bạn một cách chính xác, đúng quy định pháp luật và với thời gian nhanh nhất.

Đặc biệt, bạn sẽ hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Tân Thành Thịnh bởi: 

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. 
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ. 
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng. 
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật. 
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành. 
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh. 

Trên đây là bài viết về hộ kinh doanh, hi vọng với những thông tin trên sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích hỗ trợ cho việc hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thành lập hộ kinh doanh khi có nhu cầu. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập công ty uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 

Các bạn xem thêm hộ kinh doanh cá thể có mã số thuế không

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh 
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM 
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888 
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN