Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Monday, 15/04/2024 |

So sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

0/5 (0 votes)

So sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân là điều cần thiết trước khi chúng ta bắt tay vào kinh doanh, khác biệt lớn về trách nhiệm khiến 2 loại hình doanh nghiệp này chỉ dành cho những đối tượng riêng biệt.

So sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân đều là những mô hình doanh nghiệp thông dụng nhất trong hầu hết tất cả các lĩnh vực hiện nay. Việc so sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân được xem như là cách thức phân biệt và đánh giá loại hình doanh nghiệp hưu hiệu nhất để các chủ sở hữu có thể lựa chọn và đăng ký được loại hình doanh nghiệp phù hợp.

1. Doanh nghiệp Tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo luật định.

Theo quy định pháp luật việt nam thì doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, được phép thành lập và trực tiếp quản lý, điều hành, thực hiện các hoạt động kinh doanh và là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp tư nhân chỉ do 1 cá nhân sở hữu.

Chủ sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

1.1 Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ.
 • Doanh nghiệp có tài sản, có cơ sở vật chất và có trụ sở hoạt động trong giao dịch rõ ràng. 
 • Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động bằng toàn bộ tài sản của mình trong các hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.
 • Chủ DNTN là đại diện theo Pháp luật, được toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp.
 • Chủ DNTN sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp hoặc chủ DNTN có thể thuê người khác làm thay công việc này.

1.2 Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Mỗ mô hình doanh nghiệp sẽ có những ưu, nhược điểm riêng và phù hợp với từng nhu cầu khác nhau. Sau đây là những ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân bạn nên biết:

a) Ưu điểm của mô hình doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Đặc biệt có thể bán hoặc cho thuê doanh nghiệp của mình cho người khác.
 • Ít chịu ràng buộc về các quy định pháp luật bởi doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản tư nhân.
 • Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp đơn giản, gọn nhẹ.
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo ra sự tin tưởng và đả bảo cho đối tác và khách hàng của Doanh nghiệp tư nhân.

b) Nhược điểm của mô hình doanh nghiệp tư nhân

 • Đây là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.
 • Tính rủi ro cao khi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn.
 • Là công ty trách nhiệm vô hạn nên khi doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản vay, nợ là bao gồm: Tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp.
 • Nếu trường hợp cho thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp hoặc cho thuê doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp trên đại diện pháp luật vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường.
 • Không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay chủ các mô hình doanh nghiệp khác.

2. Loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Định nghĩa Công ty TNHH: Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được Pháp luật thừa nhận theo Luật Doanh Nghiệp.


Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh Nghiệp 2020. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.1 Đặc điểm công ty tnhh 2 thành viên

Sau đây là những đặc điểm giúp bạn nhận diện được loại hình công ty tnhh 2 thành viên:

 • Có tư cách pháp nhân và được pháp luật bảo vệ.
 • Số lượng thành viên từ 2 – 50 người.
 • Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.
 • Được phát hành trái phiếu nếu trước đây công ty thuộc loại hình Cổ phần/Nhà nước và thực hiện chuyển đổi loại hình sang TNHH.
 • Thành viên của công ty có thể chuyển nhượng 1 phần hay toàn bộ phần vốn góp cho thành viên khác trong công ty hoặc người ngoài công ty. Hay có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp của mình sau khi được các thành viên chấp thuận.
 • Đặc biệt: Công ty tnhh 2 thành viên phải có cơ cấu tổ chức thành viên gồm hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc và có thêm ban kiểm soát nếu công ty trên 11 thành viên.

2.2 Điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Công ty tnhh 2 thành viên được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi và chỉ khi đáp ứng những điều kiện sau đây: 

 • Bắt buộc phải có tối thiểu hai thành viên trở lên tham gia góp vốn.
 • Thành viên tham gia góp vốn phải có đủ điều kiện theo quy định pháp luật và không thuộc những đối tượng không được góp vốn như là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cá nhân tổ chức làm việc trong quân đội, người bị tra cứu trách nhiệm hình sự, người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự….
 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm.
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật: loại hình doanh nghiệp + tên riêng và không được trùng hoặc tương tự với những tên đã đặt trước hoặc các cơ quan nhà nước.
 • Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Điểm khác biệt giữa 2 loại hình doanh nghiệp

Sau đầy là sự so sánh phân biệt giữa 2 loại hình công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân.

 • Khả năng duy trì và phát triển của công ty tnhh 2 thành viên lâu hơn so với doanh nghiệp tư nhân.
 • Công ty tnhh 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh trong khi đó doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
 • Công ty tnhh 2 thành viên được phát hành một số loại chứng khoán riêng như trái phiếu trong khi đó doanh nghiệp tư nhân không được phép.
 • Doanh nghiệp tư nhân chỉ có 1 chủ sở hữu trong khi đó công ty tnhh 2 thành viên có 2 đồng chủ sở hữu.
 • Trách nhiệm của chủ sở hữu công ty tnhh 2 thành viên là hữu hạn và chỉ tính theo số vốn điều lệ ban đầu đã đóng góp vào công ty. Ngược lại chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn kể cả tài sản cá nhân của mình.
 • Bộ máy quản lý công ty hoàn toàn khác nhau.
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp này. Đối với công ty tnhh 2 thành viên tất cả thành viên đồng chủ sở hữu đều là đại diện trước pháp luật.
 • Vốn điều lệ được đóng góp và lợi nhuận được chia theo tỷ lệ vốn góp ban đầu của các thành viên và không được phép giảm vốn điều lệ. Đối với doanh nghiệp tư nhân vốn điều điều lệ và lợi nhuận đều thuộc về chủ sở hữu, vốn điều lệ được phép tăng hoặc giảm.
 • Thành viên công ty tnhh 2 thành viên có quyền chuyển nhượng hoặc bán cổ phần của mình tại công ty nhưng không được bán hoặc cho thuê công ty của mình. Trong khi đó người chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền bán hoặc cho thuê doanh nghiệp của mình.
 • Công ty tnhh 2 thành viên phù hợp với các cá nhân và tổ chức muốn cùng nhau hợp tác kinh doanh hơn so với việc tự lập của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.
 • Đánh giá thực tiễn từ sự so sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân trên có thể giúp các nhà đầu tư quyết định được phương hướng phát triển doanh nghiệp cho mình.

Lập doanh nghiệp – Dựng thương hiệu – Tạo thành công là mong muốn tất cả những ai đã và đang ấp ủ những khát vọng và tinh thần khởi nghiệp. Hãy chuẩn bị những kiến thức cần thiết để có một bước khởi đầu thuận lợi mang lại những thành công.

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại tphcm. Với hơn 17 năm hoạt động và phát triển, Tân Thành Thịnh đã và đang hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước về các vấn đề tư vấn pháp lý, thành lập công ty, kế toán, thuế….

 

Đến với Tân Thành Thịnh, mọi vấn đề khó khăn về pháp lý của doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ, giúp hạn chế mọi rủi ro và doanh nghiệp hoàn toàn an tâm trong việc tập trung kinh doanh và phát triển.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh là giải pháp phù hợp cho mọi doanh nghiệp hiện nay, nếu bạn đang tìm kiếm một công ty tư vấn luật doanh nghiệp uy tín tại tphcm thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

3.1 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

 • Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, có năng lực xử lý vấn đề nhanh, chính xác, đặc biệt là những vấn đề khó.
 • Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Thực hiện đúng quy định pháp luật. Giảm thiểu mọi rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm 100% trước pháp luật với những công việc Tân Thành Thịnh thực hiện.
 • Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề phát sinh.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước khi có nhu cầu.

3.2 Cam kết dịch vụ

 • Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh cam kết:
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ tại chúng tôi.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là bài viết về So sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân, hi vọng với những chia sẻ trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm một công ty dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. 

Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888

Email: lienhe@tanthanhthinh.com

TIN TỨC LIÊN QUAN