Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Wednesday, 24/07/2024 |

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

0/5 (0 votes)

Doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; quyền chủ động trong việc lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; quyền chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề KD. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện KD khi kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện theo quy định của Luật ĐT và bảo đảm duy trì đủ điều kiện ĐTKD đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.  

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Để tìm hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tân Thành Thịnh xin gửi đến bài viết sau.

1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 như sau:

1.1 Các quyền của doanh nghiệp

 • Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; quyền chủ động trong việc lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; quyền chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề KD.
 • Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 • Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 • Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Doanh nghiệp được tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
 • Doanh nghiệp được chủ động trong việc ứng dụng KH & CN để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
 • Doanh nghiệp được quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình.
 • Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật
 • Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 • Các quyền khác theo quy định của luật có liên quan.

1.2 Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Đáp ứng đủ điều kiện KD khi kinh doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện theo quy định của Luật ĐT và bảo đảm duy trì đủ điều kiện ĐTKD đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

 • Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
 • Thực hiện thủ tục kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của PL về lao động:
 • Không được quyền phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người LĐ trong doanh nghiệp;
 • Không được phép sử dụng LĐ cưỡng bức và lao động trẻ em;

Doanh nghiệp phải hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người LĐ được tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề;

 • Thực hiện chế độ BHXH, BHTN, BHYT và BH khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định / tiêu chuẩn đã đăng ký / công bố.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về ĐKDN, đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN, công khai thông tin về thành lập công ty và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật DN 2014 và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp doanh nghiệp phát hiện thông tin đã kê khai / báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì doanh nghiệp phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 • Doanh nghiệp phải luôn tuân thủ các QĐ của PL về quốc phòng, an ninh, trật tự, ATXH, bình đẳng giới, BVTN – MT, BVDT VH – LS & Danh lam Thắng cảnh.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

 • Quyền được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định / thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Quyền được bảo đảm thời hạn cung ứng SP, DV thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý.
 • Phải có nghĩa vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 • Phải có nghĩa vụ bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi như nhau cho các khách hàng.
 • Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.

3. Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội.

3.1  Các tiêu chí cần có của doanh nghiệp xã hội

 • Là doanh nghiệp được ĐK thành lập theo quy định của Luật DN 2014;
 • Mục tiêu hoạt động nhằm của DN XH là giải quyết các vấn đề XH, MT vì lợi ích cộng đồng;
 • Doanh nghiệp có sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu XH, MT như đã ĐK.


2. Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Theo quy định của Luật DN 2014, DN XH có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thông thường. Ngoài ra, doanh nghiệp xã hội còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

Trong suốt quá trình hoạt động, DN XH cần phải duy trì đúng các tiêu chí cần có được đề cập như trên.

Trong trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành DN XH hoặc DN XH muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;

Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý DN XH được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp Giấy phép, chứng chỉ và Giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật; 

Doanh nghiệp được quyền huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi CP và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để doanh nghiệp bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp; 

Không được phép sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề XH, MT mà doanh nghiệp đã ĐK;

Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, DN XH phải định kỳ hằng năm báo cáo Cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn thành lập công ty tại TPHCM. Với hơn 19 năm hoạt động trong ngành, Tân Thành Thịnh tự hào đã và đang hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp hạn chế mọi rủ ro, mang đến sự an tâm cho khách hàng trong mọi hoạt động kinh doanh, hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh nhanh chóng, chuyên nghiệp. 

Trong đó, các vấn đề pháp lý tư vấn trước khi thành lập là vô cùng quan trọng, đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh luôn tập trung tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý doanh nghiệp như đặt tên, trụ sở, vốn điều lệ… để đảm bảo quyền lợi cho từng ngành nghề kinh doanh của khách hàng, hạn chế thay đổi về sau.

Ngoài việc hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập công ty, đội ngũ Tân Thành Thịnh còn đại diện doanh nghiệp trực tiếp hoàn tất các thủ tục thành lập công ty, làm việc với các cơ quan ban ngành khi có yêu cầu.

Vậy nếu bạn đang gặp khó khăn về việc thành lập công ty? Bạn cần tìm kiếm đơn vị dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp để hỗ trợ mọi vấn đề về hồ sơ thủ tục thành lập, thuế, kế toán sau đó thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé. Đến với Tân Thành Thịnh, bạn hoàn toàn an tâm bởi:


 • Không phát sinh thêm chi phí khác. Chi phí là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.
 • Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.
 • Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Trên đây là những thông tin bài viết chia sẻ về phân biệt công ty tnhh và công ty cổ phần. Hi vọng với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ sẽ mang đến cho bạn nhiều giá trị, thông tin hữu ích, và có sự lựa chọn phù hợp khi thành lập công ty.

Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán, thuế và thành lập doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH
340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
028.3985.8888 - Hotline: 0909771998
info@tanthanhthinh.com www.tanthanhthinh.com

TIN TỨC LIÊN QUAN