Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Monday, 15/04/2024 |

Báo cáo tài chính

5.0/5 (1 votes)

Vậy, báo cáo tài chính gồm những gì? Cách làm báo cáo tài chính như thế nào? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết bài viết dưới đây nhé.


1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là văn bản/ tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, dòng tiền … thể hiện kết quả kinh doanh hằng năm của mỗi công ty. Những số liệu báo cáo tài chính miêu tả thực trạng tài chính trong doanh nghiệp với chủ đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế, các cơ quan chức năng… 


Theo luật của cơ quan thuế thì tất cả doanh nghiệp trực thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính BCTC năm.

1.1 Khi nào làm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được thực hiện định kỳ theo quý và năm. Các báo cáo tài chính thường được công bố cuối quý và cuối năm kinh tế theo quy định của nhà nước.

1.2 Ý nghĩa của việc làm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, cụ thể:

Giúp phản ánh về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tài chính cũng như kết quả kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp.

 • Mô tả thực trạng tài chính doanh nghiệp thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng kỳ hoạt động.
 • Thể hiện tình hình sử dụng vốn hóa và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.
 • Cung cấp dữ liệu giúp phân tích, nghiên cứu tiềm năng phát triển của doanh nghiệp giúp định hướng hướng phát triển doanh nghiệp.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận mang lại giúp các nhà đầu tư có cơ sở hợp tác với doanh nghiệp để mang lại lợi nhuận cao.
 • Phản ánh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp cho các đơn vị, cơ quan nhà nước quản lý. Mỗi doanh nghiệp cung cấp dữ liệu càng cụ thể sẽ giúp nhà nước có thể nắm được tiềm năng cũng như cơ hội phát triển kinh tế đất nước, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

1.3 Báo cáo tài chính gồm những gì?

Tùy theo từng thông tư, các báo cáo tài chính sẽ gồm những mẫu khác nhau, cụ thể như sau:

a) Báo cáo tài chính theo thông tư 200

Báo cáo tài chính theo thông tư 200 phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn. Báo cáo tài chính theo thông tư 200 gồm:

 • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:

b) Báo cáo tài chính theo thông tư 133

Báo cáo tài chính theo thông tư 133 thường dành cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập hoặc những cá nhân, tổ chức mới khởi nghiệp. Các báo cáo tài chính theo thông tư 133 gồm:

 • Báo cáo tính hình tài chính
 • BC kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối tài khoản

2. Cách làm báo cáo tài chính công ty mới thành lập

Mỗi doanh nghiệp dù mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm đều phải lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý và năm đầy đủ. Công ty mới thành lập thường ít số liệu nên các báo cáo tài chính công ty mới thành lập khá đơn giản nhưng vẫn đều đủ mọi văn bản theo quy định. 


2.1 Báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập gồm những gì?

Các báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập gồm có:

a) Bảng cân đối kế toán

Đây là báo cáo thể hiện tóm tắt tài sản mà doanh nghiệp hiện có/ sở hữu bao gồm tài sản cố định, tài sản ngắn hạn, tài sản vãng lai (cổ phiếu, bán thành phẩm, vốn dự trữ…).

Bên cạnh đó, bảng cân đối còn bao gồm cả các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn…(nếu có).

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đây là báo cáo thu chi và mức thu nhập phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo định kỳ quý/ năm của doanh nghiệp.

c) Báo cáo gửi cho cơ quan thuế

Báo cáo thuế là những văn bản báo cáo tình hình nộp thuế hằng tháng, quý, năm của doanh nghiệp theo quy định và kết quả kinh doanh.

d) Bảng cân đối tài khoản kế toán

Đây là bản tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp theo quy định trong kỳ báo cáo từ đầu năm đến cuối năm.

e) Bảng thuyết minh

Bản thuyết minh thường gồm những thông tin như là hoạt động công ty, chuẩn mực và chế độ kế toán, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ, những thông tin bổ sung khác cho các báo cáo nêu trên.

f) Các tờ khai doanh nghiệp

Bên cạnh những báo cáo quan trọng trên thì báo cáo tài chính còn bao gồm những tờ khai thuế như sau:

 • Quyết toán thuế TNCN, TNDN
 • Tờ khai thuế GTGT, Xuất – nhập khẩu
 • Báo cáo thuế môn bài
 • Các bạn xem thêm các lập báo cáo thuế hàng tháng

2.2 Cách lập báo cáo tài chính

Để việc lập báo cáo chính xác, không bị sai soát hoặc chỉnh sửa dữ liệu nhiều bạn cần phải có quy trình chuẩn bị và thực hiện đầy đủ theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Sắp xếp các chứng từ kế toán đầy đủ, theo trình tự thời gian để thuận lợi cho việc thực hiện lập báo cáo sau đó
 • Bước 2: Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh theo đúng những chứng từ đã chuẩn bị trước đó.
 • Bước 3: Tiến hành kê khai báo cáo tài chính theo chuẩn quý năm dựa vào các nghiệp vụ phát sinh theo tháng, quý.
 • Bước 4: tiến hành rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản kế toán trong kỳ.
 • Bước 5: Thực hiện bút toán tổng hợp và kết chuyển chi phí, doanh thu, lãi lỗ...
 • Bước 6: Lập báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK để hoàn tất việc kê khai Báo Cáo Tài Chính theo quy định.

2.3 Thời hạn lập và nộp báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

Theo Điều 109, thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp như sau:

a) Đối với doanh nghiệp nhà nước

+/ Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.

Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày.

Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

+/ Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.

Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b) Đối với các loại doanh nghiệp khác

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Đối với các đơn vị kế toán còn lại khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.

2.4 Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập

Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập cũng giống như các mẫu báo cáo tài chính cho mọi doanh nghiệp khác. Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến quý khách hàng các mẫu báo cáo tài chính sử dụng phổ biến hiện nay. Cùng tham khảo và áp dụng khi cần nhé.

a) Báo cáo bảng cân đối kế toán

 

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


3. Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ báo cáo thuế trọn gói,uy tín và chất lượng tại TPHCM.


Đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao, xử lý công việc cũng như những vấn đề phát sinh chính xác – nhanh chóng – tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Đến với Tân Thành Thịnh, bạn hoàn toàn an tâm vận hành doanh nghiệp, mọi vấn đề liên quan đến kế toán sẽ được chúng tôi hỗ trợ toàn bộ, hạn chế mọi rủi ro, hồ sơ giấy tờ minh bạch, pháp lý rõ ràng.

Các gói dịch vụ kế toán của Tân Thành Thịnh

 • Dịch vụ kế toán theo tháng
 • Dịch vụ kế toán theo quý
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • Dịch vụ kế toán theo yêu cầu

Ngoài ra, Tân Thành Thịnh còn cung cấp rất nhiều dịch vụ khác giúp mang lại sự tiện lợi và đảm bảo tính hiệu quả cho khách hàng như là:

 • Thành lập công ty Việt Nam
 • Thành lập công ty nước ngoài
 • Dịch vụ thay đổi, giải thể
 • Đào tạo kế toán
 • Chữ ký số
 • Khắc dấu
 • Hóa đơn điện tử
 • Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử

…..

Tân Thành Thịnh luôn mang đến những giải pháp tốt nhất cho khách hàng trong từng lĩnh vực cụ thế, đã có hơn 20.000 khách hàng trong và ngoài nước khác nhau được chúng tôi đồng hành và hỗ trợ, còn bạn thì sao? Hãy nhấc máy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé. 

Các bạn xem thêm chế độ kế toán là gì

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909771998
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

TIN TỨC LIÊN QUAN