Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Monday, 15/04/2024 |

Thành lập công ty tư vấn luật

0/5 (0 votes)
- 3

Ngành nghề tư vấn luật thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì thế khi thành lập công ty tư vấn luật thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện này.


Vậy công ty tư vấn luật là gì? Điều kiện thành lập công ty tư vấn luật như thế nào? Thủ tục thành lập công ty tư vấn luật bao gồm những gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm những thông tin về vấn đề này nhé!

1. Công ty tư vấn luật là gì?

Công ty tư vấn Luật là hình thức tổ chức hành nghề luật sư, tại đây những luật sư thực hiện những việc giải đáp pháp luật, tư vấn ứng xử theo quy định pháp luật trong những trường hợp cụ thể,…nhằm giúp khách hàng, công dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ.


Tư vấn pháp luật trực tiếp: Luật sư tư vấn trực tiếp bằng lời nói cho đối tượng cần tư vấn pháp luật.

Tư vấn pháp luật thông qua thư tư vấn pháp lý: Đối tượng cần tư vấn pháp luật sẽ nhận được một “thư tư vấn pháp lý” (có thể bằng giấy hoặc email điện tử) giải đáp các thắc mắc, tư vấn hướng xử lý theo quy định pháp luật sau khi đối tượng gửi yêu cầu tư vấn đến tổ chức/cá nhân có chức năng tư pháp luật.

1.1 Mã ngành nghề kinh doanh luật

Nhóm ngành nghề tư vấn pháp luật là 691 – 6910: Hoạt động pháp luật

Đại diện luật pháp về lợi ích của một bên đối với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện dân sự, tư vấn và đại diện hình sự…;

Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế.

Loại trừ: Hoạt động tòa án được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).

69101: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Nhóm này gồm: Đại diện pháp lý cho quyền lợi của một bên đối với bên kia, dù có trước tòa hoặc hội đồng xét xử khác hay không, hoặc có sự giám sát của những người là thành viên của tòa về:

 • Tư vấn và đại diện trong vấn đề dân sự;
 • Tư vấn và đại diện tội phạm hình sự;
 • Tư vấn và đại diện có liên quan đến các vụ tranh chấp về lao động;
 • Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.

69102: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

Nhóm này gồm:

 • Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.
 • Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý liên quan đến bản quyền, bằng phát minh, sáng chế, quyền tác giả;
 • Các hoạt động liên quan đến các thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, các văn bản thừa kế, di chúc,…
 • Chuẩn bị tài liệu pháp lý liên quan đến các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản (trừ chữ ký người dịch).

69109: Hoạt động pháp luật khác

Nhóm này gồm: Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế, quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản. Hoạt động đăng ký tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp, trao đổi thông tin về các biện pháp bảo đảm

1.2 Điều kiện kinh doanh công ty luật

Điều kiện thành lập công ty tư vấn luật là nhóm ngành kinh doanh có điều kiện do đó để thành lập công ty tư vấn luật doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện ngành nghề theo quy định của Pháp luật như sau:


a) Điều kiện về loại hình công ty

Theo Điều 34 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012, loại hình công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

 • Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.
 •  Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm: Công ty luật TNHH một thành viên và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.
 • Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

b) Điều kiện về người thành lập công ty

Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật phải có ít nhất 2 năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức ngành nghề Luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức. 

Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên. 

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập, tham gia thành lập công ty không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có công ty luật phải chuyển về gia nhập Đoàn luật sư nơi có công ty luật hoặc chi nhánh của công ty luật.

c) Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty luật phải có trụ sở làm việc.

d) Điều kiện về tên công ty

Tên công luật không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên công ty luật phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.

2. Thủ tục thành lập công ty tư vấn Luật

Đề thành lập công ty tư vấn luật để đi vào hoạt động cần phải hoàn thành hồ sơ đăng ký hoạt động theo thủ tục như sau:


2.1 Chuẩn bị hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu;
 • Dự thảo Điều lệ của công ty luật;
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

2.2 Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn tất hồ sơ thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp. Công ty luật đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Tư pháp sẽ xem xét và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật. Trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

Công ty Luật được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Lưu ý: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp từ việc soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đến bố cáo thông tin doanh nghiệp trên các công thông tin quốc gia. Đội ngũ nhân viên sẽ hoàn thành những thủ tục sau khi đã cấp giấy chứng nhập doanh nghiệp để đảm bảo giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động nhanh chóng.


Để tiết kiệm thời gian, chi phí và hoàn tất các thủ tục thành lập công ty con nhanh, chính xác, công ty Tân Thành Thịnh chuyên cung cấp các gói dịch vụ tư vấn thành lập công ty với mọi loại hình doanh nghiệp khác nhau tại tphcm uy tín và chuyên nghiệp. 

Hơn 19 năm trong ngành, Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ nhân sự với nhiều kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn cao, nhạy bén và xử lý mọi vấn đề một cách nhanh chóng, đảm bảo mang lại sự hài lòng cho bạn. 

Đến với chúng tôi, bạn hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty con bởi:

 • Hồ sơ chính xác.
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng.
 • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ tư vấn chi tiết các thông tin quan trọng, cần thiết khi thành lập doanh nghiệp như: đặt tên công ty không trùng lặp, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp….. theo đúng quy định pháp luật.

 • Tân Thành Thịnh hỗ trợ các thủ tục sau khi thành lập công ty.
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty dịch vụ thành lập công ty con uy tín, chuyên nghiệp và đảm bảo được chấp  thuận hồ sơ 100% tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh nhé.

Trên đây là bài viết về thành lập công ty con công ty cổ phần, hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Mọi thắc mắc về việc thành lập công ty con vui lòng liên hệ chúng tôi thông tin bên dưới. 

>> Các bạn xem thêm chi phí thành lập công ty

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909771998
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN