Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Monday, 15/04/2024 |

Chi phí nhân công thuê ngoài

3.0/5 (4 votes)
- 2

Ngày nay, việc sử dụng nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ các công việc của doanh nghiệp là vô cùng phổ biến. Khi đó, chi phí nhân công thuê ngoài được kế toán của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ và hoạch toán theo đúng quy định pháp luật. Vậy cách tính chi phí nhân công như thế nào? Hãy cùng, Tân Thành Thịnh, tìm hiểu

1. Chi phí nhân công là gì?

Trước khi tìm hiểu về chi phí nhân công, mời bạn cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu khái niệm về nhân công thuê ngoài để có thêm thông tin và cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề chi phí nhân công thuê ngoài nhé.


1.1 Nhân công thuê ngoài là gì?

Nhân công thuê ngoài là việc cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp sử dụng sức lao động con người để thực hiện và hoàn thành các công việc theo mong muốn hoặc chỉ định. Sau khi hoàn thành công việc, nhân công thuê ngoài được trả một khoảng tiền lương tương xứng theo thỏa thuận trước đó với cá nhân, tổ chức hoặc chủ doanh nghiệp.

Hiện nay, việc thuê nhân công là nhu cầu thực tế của nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động mang tính chất địa điểm, sử dụng nhân công thời vụ như những công ty xây dựng, công ty dịch vụ.....

1.2 Các loại chi phí nhân công

Chi phí nhân công là khoản chi phí mà các cá nhân/ tổ chức/ doanh nghiệp phải trả cho người lao động sau khi hoàn thành một công việc theo yêu cầu. Thông thường chi phí nhân công gồm có: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH….

Có 2 loại chi phí nhân công hiện nay là: chi phí nhân công trực tiếp và chi phí nhân công gián tiếp. Tùy vào đặc thù công việc mà các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp sử dụng hình thức thuê và chi trả khác nhau.

a) Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các dịch vụ, lao vụ của doanh nghiệp, bao gồm: Tiền lương và các khoản trích theo lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất.

Tiền lương được tính bằng chính định mức công nhân sản xuất, giờ công định mức, số lượng sản phẩm sản xuất ra.....

b) Chi phí nhân công gián tiếp

Chi phí nhân công gián tiếp là chi phí không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất mà là những khoản chi phí quản lý nhân công thuê ngoài, chi phí bảo mật, chi phí phát sinh trong dự án….. Chi phí nhân công gián tiếp có thể là cố định hoặc là biến phí.

2. Cách tính chi phí nhân công thuê ngoài

Để thực hiện cách tính chi phí nhân công thuê ngoài, kế toán cần nắm vững những hồ sơ và chứng từ cần thiết và sau đó hạch toán theo đúng quy định của pháp luật. Sau đây, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn những chứng từ và cách hạch toán chi phí nhân công thuê ngoài cần phải chuẩn bị. 


2.1 Chi phí nhân công thuê ngoài cần chứng từ gì?

Để chi phí nhân công được đưa vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN thì doanh nghiệp cần phải ký HĐ Lao Động Thuê Nhân Công, phải có chứng từ chi cho mỗi lần chi trả thu nhập cho người lao động, có nộp thuế tncn đầy đủ (nếu có phát sinh). Sau đây là những hồ sơ, chứng từ quan trọng cần phải có khi tính chi phí nhân công thuê ngoài.

 • Hợp đồng giao khoán công việc. (Mẫu số 08 – LĐTL theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)
 • Có giấy phép hành nghề, hoặc chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định.
 • Biên bản xác nhận công việc hoàn thành.
 • Bảng kê mua hàng hoá dịch vụ mua vào Mẫu 01/TNDN (Ghi rõ số tiền chi trả cho hoa hồng môi giới theo hợp đồng môi giới…)
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả tiền cho cá nhân (nếu có)
 • Chứng từ chi tiền (Phiếu chi) ghi rõ số lượng, giá trị, ngày tháng, địa chỉ, số CMND của người cung cấp dịch vụ và chữ ký của hai bên.

2.2 Cách hạch toán chi phí nhân công thuê ngoài

Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn cách hạch toán chi phí thuê nhân công trực tiêp theo tài khoản kế toán 622 dành cho các đối tượng tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây dựng, nông, lâm, như nghiệp và dịch vụ.

a) Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương, ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, ghi:

 • Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
 • Có TK 334 - Phải trả người lao động

b) Tiền trích từ BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, BHTN, các khoản hỗ trợ của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ trên số tiề lượng, tiền công phải trả theo chế độ quy định, ghi:

 • Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.
 • Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).

c) Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:

 • Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.
 • Có TK 335 - Chi phí phải trả.

d) Khi công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:

 • Nợ TK 335 - Chi phí phải trả.
 • Có TK 334 - Phải trả người lao động.

e) Đối với chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

>> Khi phát sinh chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi:

 • Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (chi tiết cho từng hợp đồng)
 • Có các TK 111, 112, 334…

>> Định kỳ, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung (có sự xác nhận của các bên) và xuất hoá đơn GTGT để phân bổ chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên, ghi:

 • Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)
 • Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
 • Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Trường hợp khi phân bổ chi phí không phải xuất hóa đơn GTGT, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu vào bằng cách ghi Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

f) Cuối kỳ kế toán, tính phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 hoặc bên Nợ TK 631 theo đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

 • Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, hoặc
 • Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)
 • Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)
 • Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.

2.3 Cách tính chi phí nhân công thuê ngoài trong xây dựng

Tùy vào từng phương pháp sử dụng lao động trong công ty xây dựng mà cách tính chi phí nhân công thuê ngoài trong xây dựng sẽ có sự khác nhau.

Có 4 phương pháp thuê nhân công xây dựng phổ biến hiện nay gồm: Giao khoán công nhân cho cá nhân không kinh doanh, giao khoán cho cá nhân kinh doanh, giao khoán nhân công cho công ty xây dựng thầu nhân công, doanh nghiệp bao thầu.

a) Trường hợp giao khoán công nhân cho 1 cá nhân không kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt công trình, duy tu, sửa chữa các công trình xây dựng và dân dụng, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.

>> Về hóa đơn:

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

>> Các thủ tục cần phải có bao gồm:

Hợp đồng giao khoán

Biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành

Xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành

Chứng minh nhân dân người làm đại diện

Chứng từ thanh toán tiền mặt/ chứng từ ngân hàng đều được

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

>> Cách hạch toán:

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627/622

Có TK 3388

Trích thuế TNCN 10%:

Nợ TK 3388

Có TK 3335

Khi Thanh toán:

Nợ TK 3388

Có TK 111,112

b) Trường hợp giao khoán công nhân cho 1 cá nhân kinh doanh

>> Về hóa đơn:

Cá nhân kinh doanh có đầy đủ pháp lý doanh nghiệp và thuộc diện được cấp hóa đơn bán hàng thông thường của cơ quan thuế.

>> Hồ sơ, chứng từ:

Hợp đồng giao khoán nhân công

Biên bản nghiệm thu

Quyết toán khối lượng giao khoán

Lên cơ quan thuế mua hóa đơn nhân công: tốn 7% thuế = 2% TNCN + 5% GTGT “ Căn cứ theo thông Tư 92 Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán”

>> Cách hạch toán:

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627/622

Có TK 331

Khi Thanh toán:

Nợ TK 331

Có TK 111,112

c) Trường hợp giao khoán công nhân cho công ty thầu xây dựng

Là hoạt động giao khoán nhân công cho công ty xây dựng hoặc công ty thầu xây dựng có khả năng thi công công trình khác.

>> Các thủ tục cần thiết:

Hợp đồng giao khoán nhân công

Biên bản nghiệm thu

Biên bản xác nhận khối lượng giao khoán

Quyết toán khối lượng giao khoán

Hóa đơn VAT

Ủy nhiệm chi thanh toán ngay

>> Cách hạch toán:

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627/622

Có TK 331

Khi Thanh toán:

Nợ TK 331

Có TK 111,112

d) Trường hợp doanh nghiệp bao thầu

Đây là trường hợp doanh nghiệp tự tìm nhân công và xây dựng theo yêu cầu riêng.

>> Các thủ tục cần thiết:

Hợp đồng lao động, chứng minh thư, Hồ sơ người lao động nếu có

Bảng chấm công, tính lương.

Bản cam kết 02/CK-TNCN để tạm không khấu trừ thuế TNCN 10% phải có MST tại thời điểm cam kết và chỉ có thu nhập tại 1 nơi và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

>> Cách hạch toán:

** Trường hợp ký hợp đồng lao động cá nhân dưới 1 tháng

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 622

Có TK 334

Trích thuế TNCN 10% (nếu có):

Nợ TK 334

Có TK 3335

Khi Thanh toán:

Nợ TK 334

Có TK 111,112

** Trường hợp ký hợp đồng lao động cá nhân từ 1 tháng trở lên

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 622

Có TK 334

Trích bảo hiểm xã hội:

Nợ TK 622,334

Có TK 338

Trích thuế TNCN 10% (nếu có):

Nợ TK 334

Có TK 3335

Khi Thanh toán:

Nợ TK 334

Có TK 111,112

3. Công ty dịch vụ kế toán thuế Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là công ty dịch vụ kế toán đa dạng ngành nghề khác nhau. Đến với Tân Thành Thịnh khách hàng sẽ được tháo gỡ mọi khó khăn về nghiệp vụ kế toán thuế giúp công ty an tâm tập trung cho hoạt động kinh doanh. 


Với kinh nghiệm 19 năm hoạt động trong lĩnh vực kế toán, Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao, vững tay nghề, hỗ trợ khách hàng toàn bộ mọi vấn đề liên quan đến các nghiệp vụ khó, sổ sách kế toán chuyên môn và các báo cáo cơ quan nộp thuế. 

Hơn thế, Tân Thành Thịnh là công ty dịch vụ kế toán thuế được Tổng cục Thuế cấp chứng chỉ hành nghề khai thuế hộ doanh nghiệp, là đại lý thuế trực tiếp tại tổng cục thuế tphcm với đầy đủ tiêu chuẩn hoạt động, cấp phép hành nghề do Bộ Tài Chính cấp. 

Điều này có lợi ích cực kỳ lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp mang đến tính chính xác cao, hạn chế các phát sinh và các vấn đề liên quan tới giải trình hay gỡ rối. 

Dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh là giải pháp trọn gói phù hợp cho mọi doanh nghiệp hiện nay, nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp kế toán dịch vụ chuyên nghiệp tại tphcm thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé.

3.1 Các gói dịch vụ kế toán tại Tân Thành Thịnh

 • Tư vấn dịch vụ kế toán theo tháng
 • Tư vấn dịch vụ kế toán theo quý
 • Tư vấn dịch vụ kế toán theo năm

3.2 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

 • Đội ngũ nhân viên có năng lực, chuyên môn cao giúp tư vấn chuyên nghiệp, giải đáp mọi vấn đề khó khăn của khách hàng.
 • Doanh nghiệp sẽ luôn cập nhật những điều luật mới nhất, được bảo vệ được quyền lợi và nghĩa vụ với nhà nước, tránh bị xử phạt.
 • Đảm bảo tiến độ và tính ổn định trong công việc.
 • Tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

3.3 Chính sách, cam kết

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong mọi dịch vụ, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý.
 • Hồ sơ, chứng từ chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm.
 • Thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, ban ngành nhà nước.

Trên đây là bài viết về chi phí nhân công thuê ngoài, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì vấn đề trên hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé. 

Các bạn xem thêm kê khai thuế

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909771998
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN