Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Saturday, 02/03/2024 |

Thuế CIT và PIT

4.5/5 (2 votes)

Thuế CIT là gì? CIT là từ viết tắt của cụm từ Corporate income tax có nghĩa là thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế doanh nghiệp là thuế đánh vào lợi nhuận của một công ty.

Các khoản thuế được trả trên thu nhập chịu thuế của một công ty, bao gồm doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (COGS), chi phí quản lý và kinh doanh (G&A), bán hàng và tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, khấu hao và các chi phí hoạt động khác.

1. Thuế PIT là gì?

Thuế CIT hay còn gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp, đây là khoản thuế trực thu do đó đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế mỗi quốc gia. Đây không chỉ là nguồn ngân sách chính cho đất nước mà còn là công cụ kinh tế vĩ mô điều tiết hoạt động kinh tế trong nền kinh tế thị trường. 

Các doanh nghiệp đóng CIT dựa trên khoản thu của mình để làm căn cứ xác định hiệu quả kinh doanh của bản thân doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thu thuế CIT cũng là một cách thức để nhà nước có thể kiểm soát và điều tiết mọi khoản thu nhập của doanh nghiệp khi hoạt động trong nền kinh tế thị trường. 

1.1 Đối tượng đóng thuế thu nhập

Việc quản lý thuế do Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính quản lý. Tổ chức kinh doanh có thu nhập chịu thuế tại Việt Nam, bao gồm: 

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam có hoặc không có cơ sở cư trú tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 • Các tổ chức nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bất kỳ tổ chức nào khác tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

1.2 Các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ.

2, Phân biệt thuế cit và pit

Tân Thành Thịnh xin chia sẽ với các bạn phân biệt tên gọi thuế cit và pit, trước hết các bạn tìm hiểu thuế pit là gì? 

2,1 Thuế PIT

PIT chính là viết tắt của “Personal Income Tax” tức là Thuế thu nhập cá nhân. Loại thuế này ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp và tác động mạnh lên thu nhập của người lao động. 

Thuế PIT hay là thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế trực thu tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. 

Thuế PIT góp phần làm giảm thiểu sự chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư. Theo đó các cá nhân thu nhập thấp vừa đủ chi phí cần thiết cho bản thân và gia đình thì không phải là đối tượng của loại thuế này. 

a), Đối tượng nộp thuế PIT

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế trong lãnh thổ Việt Nam. 

b), Các thu nhập chịu thuế PIT

Thu nhập chịu thuế PIT gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật thuế TNCN:

 • Thu nhập từ kinh doanh,
 •  Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Thu nhập từ đầu tư vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ trúng thưởng
 • Thu nhập từ bản quyền
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
 •  Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. 

2,2 Bảng so sánh thuế cit và pit 

Đặc điểm Thuế CIT THUẾ PIT
Viết tắt CIT = Corporate income tax PIT= Personal Income Tax
Ý Nghĩa CIT có nghĩa là thuế thu nhập doanh nghiệp PIT có nghĩa là thuế thu nhập cá nhân
Đối tượng Tổ chức, doanh nghiệp trong và nước ngoài tại Việt Nam Cá nhân có thu nhập chịu thuế
Mức thuế Mức thuế từ 20%-35% Theo bật thuế, mức thu nhập cá nhân

3, Cách tính thuế cit và pit

Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý. 


3.1 Cách tính thuế CIT (TNDN )

Với các Doanh nghiệp nói chung sẽ có công thức tính thuế TNDN như sau:

Thuế CIT (TNDN) = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KHCN) x thuế suất thuế TNDN 

a) Giải thích các thành phần trong công thức tính thuế TNDN

+ Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Doanh thu chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ kết chuyển

Trong đó: 

+ Doanh thu chịu thuế = Tổng doanh thu – Các chi phí được trừ

+ Các khoản lỗ được kết chuyển

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế. Chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế cả năm mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm. Kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế toán thuế TNDN, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo. 

b) Thuế suất

Theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC của bộ Tài Chính thì thuế suất TNDN bao gồm các mức sau: 

Thuế suất 20% áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp

Thuế suất 32% – 50% áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí

Thuế suất 50% sẽ áp dụng với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc. Wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm. Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ. Thủ tướng Chính Phủ quyết định mức thuế suất phù hợp với từng dự án; từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Tài Chính.

3,2 Cách tính thuế PIT

Tùy vào từng trường hợp cụ thể sẽ có cách tính thuế PIT khác nhau. Hiện có 3 cách tính thuế PIT cho 3 đối tượng nộp thuế khác nhau là: 

Thuế PIT cho cá nhân cư trú (Thuế pit cho cá nhân thường là người Việt Nam)

Hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng trở lên thì tính Thuế Pit Lũy Tiến từng phần (Từng phần thu nhập có những mức thuế khác nhau, thu nhập càng cao mức thuế càng lớn).

Hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng thì tính 10% thuế suất trên tổng thu nhập. 

Thuế PIT cho cá nhân không cư trú (Thuế Pit Cho Người Nước Ngoài): Tùy thuộc vào thu nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ tiền lương, tiền công mà có cách tính thuế Pit cho người nước ngoài khác nhau.

a) Cách tính thuế trường hợp ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên

Công thức tính thuế

Thuế PIT phải nộp = Thu nhập tính thuế PIT x Thuế suất

Trong đó:

- Thu nhập tính thuế PIT = Thu nhập chịu thuế PIT - Các khoản giảm trừ

  + Thu nhập chịu thuế PIT = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế PIT

- Thuế xuất:  

BẢNG TÍNH THUẾ SUẤT
Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm Phần thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất (%)
(triệu đồng) (triệu đồng)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35


b) Trường hợp không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng

 • Thuế PIT trong trường hợp này sẽ được tính như sau: 
 • Thuế PIT = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất 10%

4. Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp được rất nhiều doanh nghiệp tin tưởng và lựa chọn. Với 19 năm hoạt động trong ngành Kế toán – Thuế, Tân Thành Thịnh đã hỗ trợ và đồng hành cùng 20.000 doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề liên quan đến sổ sách, kế toán, thuế và những vấn đề liên quan. 

Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh có năng lực chuyên môn cao, luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất và có trách nhiệm trong công việc giúp hạn chế mọi rủi ro, đảm bảo quyền lợi và thực hiện đúng nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước. 

Hơn thế nữa, Tân Thành Thịnh còn là đại lý thuế trực tiếp của chi cục thuế tại tphcm, giúp quý khách hàng xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng, tiết kiệm được chi phí. Ngoài ra, Tân Thành Thịnh luôn đồng hàng cùng doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh nhanh chóng, đảm bảo. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị dịch vụ kế toán uy tín? Bạn đang muốn tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và đảm bảo chính xác hồ sơ, chứng từ thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé. Dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh là giải pháp phù hợp cho mọi doanh nghiệp hiện nay. 

Với những thông tin về thuế CITvà thuế PIT, hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề kế toán hoặc các vấn đề khác bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 hoặc thông tin bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ nhé. 

Các bạn xem thêm kê khai thuế là gì

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909771998
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

TIN TỨC LIÊN QUAN