Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Saturday, 02/03/2024 |

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

0/5 (0 votes)

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh hay tạm ngưng kinh doanh là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi không thể đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Nguyên nhân đi tới quyết định này thường là do tình trạng hoạt động không hiệu quả, tài chính kém, chưa có phương án kinh doanh khả thi hơn,.... Tạm ngừng kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tránh phát sinh thêm các chi phí và nghĩa vụ khác như nộp thuế, đóng bảo hiểm xã hội,.... 

1. Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là gì?

Khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có nêu rõ, tạm ngừng hoạt động kinh doanh là tình trạng pháp lý của một doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. 

Ngày bắt đầu chuyển sang tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Còn ngày kết thúc tình trạng pháp lý này là ngày kết thúc thời hạn đăng ký tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo, hoặc cũng có thể là ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.

Như vậy, hiểu theo một cách đơn giản thì tạm ngừng hoạt động kinh doanh là một doanh nghiệp tạm thời không tiến hành các hoạt động kinh doanh nữa. Nghĩa là doanh nghiệp sẽ không được có bất cứ hoạt động nào trong khoảng thời gian này chẳng hạn như xuất hóa đơn, ký kết hợp đồng,.... 

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải tiếp tục hoạt động trở lại. Nếu không thì cần phải làm thủ tục giải thể hoặc chuyển nhượng.

Do đó, khi gặp nhiều khó khăn như kinh doanh không hiệu quả, tình trạng tài chính không lạc quan, chưa có phương án kinh doanh mới khả thi,..... nên không thể hoạt động tiếp nhưng vẫn chưa muốn chuyển nhượng, giải thể. Thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn tạm ngừng kinh doanh. Về tổng quát, quy trình đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh khá đơn giản và dễ thực hiện hơn nhiều so với đăng ký dừng hoạt động hoàn toàn, hay còn gọi là giải thể. 

2. Quy định về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Không phải bất cứ lúc nào doanh nghiệp cũng có thể thực hiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Mà việc làm này cần được xem xét dựa trên nhiều yếu tố, đảm bảo các quy định theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể các quy định về tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

2.1. Thông báo chậm nhất 03 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp phải thông báo 03 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh theo Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định. Cũng theo Điều 37 Luật Quản lý thuế 2019 quy định, doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc. Theo luật Doanh nghiệp năm 2014 còn phải thông báo trước 15 ngày, nhưng hiện tại thì chỉ cần 03 ngày là được. 

Nếu doanh nghiệp muốn kinh doanh trước thời hạn đăng ký tạm ngừng thì cũng phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày bắt đầu kinh doanh lại.

2.2. Thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh mỗi  lần không quá 01 năm và không hạn chế số lần liên tiếp

Nghị định hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp quy định mỗi lần tạm ngừng kinh doanh tối đa là 01 năm và không hạn chế số lần tạm ngừng hoạt động liên tiếp. 

Thế nên nếu vẫn chưa có phương án kinh doanh trong thời gian dài nhưng không muốn giải thể, thì doanh nghiệp có thể tạm ngừng liên tiếp nhiều năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thông báo tiếp với Phòng Đăng ký kinh doanh sau khi thời hạn 01 năm kết thúc.

2.3. Nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian tạm ngừng kinh doanh. Nhưng phải hoàn thành số thuế còn nợ nếu có một ngày vẫn còn hoạt động trong kỳ báo cáo. Cùng với thanh toán các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp giữa các bên có thỏa thuận khác. Hết thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện kê khai thuế theo quy định.

2.4. Miễn lệ phí môn bài

Doanh nghiệp nếu đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh trước ngày 30/01 Dương lịch sẽ được miễn phí môn bài trong trường hợp chưa nộp lệ phí cho năm tạm ngừng. Trường hợp đã nộp phí sẽ không được hoàn lại. Tuy nhiên, nghĩa vụ nộp báo cáo thuế kỳ đầu tiên trong năm thì vẫn phải thực hiện. 

2.5. Có liên quan đến tình trạng của các đơn vị phụ thuộc

Ngay khi doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Tình trạng pháp lý của các đơn vị phụ thuộc như địa điểm kinh doanh, các chi nhánh, văn phòng đại diện,... của doanh nghiệp đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng sẽ được Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật sang trạng thái tạm ngừng kinh doanh tương tự.

2.6. Có thể hoạt động trước thời hạn đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Trước thời hạn đăng ký tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đề nghị tiếp tục kinh doanh trở lại. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý hoạt động tiếp tục của doanh nghiệp, đồng thời với các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

3. Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Trình tự thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh khá đơn giản và có thể thực hiện dễ dàng, nhanh chóng. Trước tiên để bắt đầu thủ tục này, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ giấy tờ tùy theo loại hình hoạt động của công ty. Cụ thể gồm:

 • Công ty TNHH một thành viên: Giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh; Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên/Công ty hợp danh: Giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh; Biên bản họp Hội đồng thành viên; Quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Công ty Cổ phần: Giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh; Biên bản họp Hội đồng quản trị; Quyết định của Hội đồng quản trị.

Sau đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục với 2 bước chính sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh quản lý trực tiếp chậm nhất là 03 ngày trước khi bắt đầu tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông báo bao gồm hồ sơ có:

 • Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
 • Ngành nghề, lĩnh vực đang kinh doanh;
 • Thời hạn đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn. Lưu ý thời hạn này không được quá 01 năm, nếu hết thời hạn thông báo mà doanh nghiệp vẫn muốn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì phải đăng ký tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Lý do tạm ngừng;
 • Họ tên và chữ ký của người đại diện doanh nghiệp trước pháp luật.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ và trả kết quả

Sau khi nhận được hồ sơ thông báo đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét, xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc và đưa ra kết quả:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh;
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo cho doanh nghiệp về việc sửa đổi;
 • Thủ tục này không thu lệ phí. 

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh với hơn 19 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng, Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trọn gói uy tín, cam kết hỗ trợ khách hàng hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục với chi phí thấp nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế mọi rủi ro.

Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh đảm bảo 100% thành công khi đăng ký thành lập bởi mỗi thành viên, nhân sự được Tân Thành Thịnh tuyển chọn gắt gao từ khâu đầu vào, sở hữu năng lực chuyên môn cao, nắm vững quy trình chuẩn bị hồ sơ và xử lý mọi vấn đề liên quan trước – trong – sau khi thành lập.

4.1. Các gói dịch vụ Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ đến với khách hàng, bạn có thể tham khảo và lựa chọn các dịch vụ sau đây:

4.1.1. Dịch vụ thành lập công ty

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập công ty tnhh
 • Thành lập công ty cổ phần
 • Thành lập hộ kinh doanh
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Thành lập chi nhánh công ty
 • Thành lập văn phòng đại diện công ty
 • Thành lập doanh nghiệp nước ngoài

4.1.2. Dịch vụ tư vấn kế toán

 • Dịch vụ tư vấn báo cáo thuế
 • Dịch vụ tư vấn sổ sách kế toán
 • Kê khai thuế
 • Kế toán, tư vấn dịch vụ thuế
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội

4.1.3. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Thay đổi người đại diện pháp luật
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Mua bán công ty
 • Giải thể công ty

4.1.4. Các dịch vụ khác

 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Văn phòng ảo

4.2. Cam kết dịch vụ

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thành lập doanh nghiệp – Tân Thành Thịnh đã đồng hành và giúp đỡ cho hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi ngành nghề khác nhau. Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn an tâm bởi:

 • Tư vấn chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và hoàn toàn không còn lo lắng gì về các vấn đề pháp lý, hồ sơ chứng từ khi thành lập công ty. Còn bạn thì sao? Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn các vấn đề pháp lý hoàn toàn miễn phí khi thành lập công ty nhé!

>> Các bạn xem thêm giải thể công ty

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp – Thuế – Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 – Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

TIN TỨC LIÊN QUAN