Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Monday, 15/04/2024 |

Quy định về hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

0/5 (0 votes)

Quý doanh nghiệp đang chuẩn bị cho việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp nhưng chưa nắm vững các quy định và thủ tục pháp lý cần thực hiện. Hãy cùng Tân Thành Thành Thịnh giải đáp vấn đề đó thông qua bài viết quy định về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp sau đây.


1. Khái nhiềm về hợp nhất và sáp nhập

Hợp nhất là việc nhiều công ty hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất. ( Theo điều 194 Luật Doanh nghiệp hiện hành).

Sáp nhập là việc nhiều công ty sáp nhập vào một công ty khác, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập. (Theo điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014).


2. Quy định về hợp nhất doanh nghiệp

Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu quy định về hợp nhất doanh nghiệp như thế nào nhé. Hai/ một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất - CTBHN) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất - CTHN), đồng thời chấm dứt tồn tại của các CTBHN.

2.1 Quy định về thủ tục hợp nhất doanh nghiệp/ công ty

Các CTBHN chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.

 • Các nội dung chủ yếu của Hợp đồng hợp nhất:
 • Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của các CTBHN;
 • Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của CTHN;
 • Thủ tục và điều kiện hợp nhất;
 •  Phương án sử dụng lao động;
 • Thời hạn thực hiện hợp nhất;
 • Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;
 • Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTBHN thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTHN;

Các thành viên, chủ sở hữu công ty/ các cổ đông của các CTBHN thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, tiến hành bầu/ bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty, HĐQT, Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành ĐKDN công ty hợp nhất theo quy định của Luật DN 2014.

Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Trường hợp hợp nhất mà theo đó CTHN có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của CTBHN phải thông báo cho Cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó CTHN có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

2.2 Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất

Phải thực hiện theo các quy định của Luật DN 2104 và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:

 •  Hợp đồng hợp nhất;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các CTBHN.

2.3 Sau khi hoàn thành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất

 • Các CTBHN sẽ chấm dứt tồn tại;
 • CTHN được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các CTBHN.
 • Cơ quan ĐKKD tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN khi cấp Giấy CN ĐKDN cho CTHN.
 • Trường hợp CTBHN có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính CTHN thì Cơ quan ĐKKD nơi công ty hợp nhất phải thông báo về việc ĐKDN cho Cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính CTBHN để cập nhật tình trạng pháp lý của CTBHN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

3. Quy định về sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập - CTBSN) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập - CTNSN) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang CTNSN, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của CTBSN.

3.1 Quy định về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp/ công ty

Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ CTNSN.

Các nội dung của Hợp đồng sáp nhập:

 •  Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của CTNSN;
 • Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của CTBSN;
 • Thủ tục và điều kiện sáp nhập;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTBSN thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTNSN;

Các thành viên, chủ sở hữu công ty/ các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ CTNSN và tiến hành ĐKDN công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật DN 2014.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;

Trường hợp sáp nhập mà theo đó CTNSN có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho Cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó CTNSN có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác. 

3.2  Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập

Phải thực hiện theo các quy định của Luật DN 2014 và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Hợp đồng sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các CTNSN;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các CTBSN, trừ trường hợp CTNSN là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ/ cổ phần có quyền biểu quyết của CTBSN. 

3.3 Sau khi hoàn thành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập

CTBSN chấm dứt tồn tại;

CTNSN được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của CTBSN.

Cơ quan ĐKKD tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của CTBSN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho CTNSN.

Trường hợp CTBSN có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính CTNSN thì Cơ quan ĐKKD nơi CTNSN thông báo việc ĐKDN cho Cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính CTBSN để cập nhật tình trạng pháp lý của CTBSN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN. 

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại TPHCM. Với hơn 19 năm hoạt động và phát triển, Tân Thành Thịnh đã và đang hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước về các vấn đề tư vấn pháp lý, thành lập công ty, kế toán, thuế….

 

Đến với Tân Thành Thịnh, mọi vấn đề khó khăn về pháp lý của doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ, giúp hạn chế mọi rủi ro và doanh nghiệp hoàn toàn an tâm trong việc tập trung kinh doanh và phát triển.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh là giải pháp phù hợp cho mọi doanh nghiệp hiện nay, nếu bạn đang tìm kiếm một công ty tư vấn luật doanh nghiệp uy tín tại tphcm thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

3.1 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

 • Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, có năng lực xử lý vấn đề nhanh, chính xác, đặc biệt là những vấn đề khó.
 • Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Thực hiện đúng quy định pháp luật. Giảm thiểu mọi rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm 100% trước pháp luật với những công việc Tân Thành Thịnh thực hiện.
 • Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề phát sinh.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước khi có nhu cầu.

3.2 Cam kết dịch vụ

 • Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh cam kết:
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ tại chúng tôi.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là bài viết về tư vấn doanh nghiệp, hi vọng với những chia sẻ trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm một công ty dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. 

Các bạn xem thêm thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909771998

Email: lienhe@tanthanhthinh.com

TIN TỨC LIÊN QUAN