Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 18/06/2024 |

7 nguyên tắc kế toán

0/5 (0 votes)

Các nguyên tắc kế toán giúp đảm bảo tính trung thực, minh bạch thông tin của từng doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin giữa các bên liên quan như là: doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế... 7 nguyên tắc kế toán được Luật kế toán ban hành, giúp các doanh nghiệp có cơ sở ghi chép, lập báo cáo tài chính theo đúng quy định.


Từ đó đảm bảo giúp những bên liên quan có thể hiểu rõ, đánh giá chính xác về những thông tin liên quan đến sổ sách kế toán của  bất kỳ doanh nghiệp nào khi cần. Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu về 7 nguyên tắc kế toán cơ bản đầy chuẩn mực ở bài viết dưới đây nhé.

1. Nguyên tắc kế toán là gì?

Nguyên tắc kế toán là những quyb định, quy ước hay chuẩn mực được các cơ quan ban ngành đặt ra nhằm thiết lập những tiêu chuẩn chung đảm bảo những người có liên quan đến công tác kế toán thông qua các sổ sách hạch toán, lập báo cáo tài chính mà có thể sử dụng, đảm bảo tính thống nhất.


Nguyên tắc kế toán giúp đảm bảo tính minh bạch, trung thực và đầy đủ, chính xác thông tin kế toán cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Áp dụng các nguyên tắc kế toán sẽ ngăn chặn sự gian lận, tăng cường tính minh bạch. Giúp các bên liên quan có thể sử dụng dữ liệu kế toán của doanh nghiệp dễ dàng.

1.1 Ý nghĩa việc áp dụng nguyên tắc kế toán chuẩn mực

Nguyên tắc kế toán được ban hành tại Luật Kế toán bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các nguyên tắc kế toán có ý nghĩa vô cùng lớn cho doanh nghiệp và các đơn vị liên quan như là: nhà đầu tư, đối tác, ngân hàng, cơ quan thuế…

 • Giúp doanh nghiệp đảm bảo tính trung thực, ngăn chặn sự gian lận, tăng cường tính minh bạch thông tin trong các hồ sơ kế toán, báo cáo tài chính...
 • Giúp cung cấp số liên chính xác, an tâm cho các bên liên quan như ngân hàng, nhà đầu tư, đối tác có thể tham khảo và làm cơ sở dữ liệu để đưa ra những quyết định quan trọng.
 • Giúp các cơ quan liên quan như ngân hàng, cơ quan thuế  có thể so sánh tình hình tài chính, nắm được tình hình của doanh nghiệp mà làm việc với doanh nghiệp khi liên quan.

1.2 7 nguyên tắc kế toán quan trọng cần lưu ý

Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành 7 nguyên tắc kế toán cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng như sau:


1.2.1 Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nghĩa là các nghiệp vụ kế toán, tài chính của công ty có liên quan tới tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí, nguồn vốn... Ngay thời điểm phát sinh, những thông tin này cần được ghi chép kỹ lưỡng vào sổ kế toán.

Với nguyên tắc dồn tích, giúp các báo cáo tài chính rõ ràng tình hình ở trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Luôn cung cấp thông tin kịp thời.

1.2.2 Nguyên tắc hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính phải được lập dựa trên cơ sở công ty đang hoạt động và vẫn tiếp tục trong tương lai gần. Kế toán không được lập quá những khoản dự phòng và theo đúng nguyên tắc.

Các khoản dự phòng được được đánh giá cao hơn giá trị tài sản và khoản thu nhập thì càng thấp hơn giá trị khoản phải trả cũng như khoản chi phí.

Doanh thu và thu nhập khi đã chắc chắn có các bằng chứng về khả năng thu được lợi ích kinh tế. Khoản chi phí phải được ghi nhận khi chứng minh về khả năng phát sinh chi phí.

1.2.3 Nguyên tắc giá gốc (giá vốn) 

Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.

1.2.4 Nguyên tắc trọng yếu

Tập trung chú trọng đến các yếu tố, các khoản mục chi phí mang tính quan trọng, quyết định đến bản chất, nội dung của các sự kiện kinh tế. Cho phép bỏ qua hoặc đơn giản hóa các sự kiện, nghiệp vụ không quan trọng, không làm ảnh hưởng tới bản chất, nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Việc này giúp cho việc ghi chép các thông tin kế toán trở nên đơn giản, hiệu quả hơn nhưng vẫn đảm bảo được tính chất trung thực, khách quan của thông tin kế toán. Yếu tố khách quan và trung thực vẫn được đặt lên hàng đầu.

1.2.5 Nguyên tắc phù hợp 

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn là hình thức, tên gọi của giao dịch. Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định pháp luật.

1.2.6 Nguyên tắc thận trọng 

Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

1.2.7 Nguyên tắc nhất quán 

Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm; trường hợp thay đổi các quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình trong báo cáo tài chính.

1.3 Vi phạm nguyên tắc kế toán bị xử lý như thế nào?

Kế toán là một lĩnh vực hết sức rủi ro, thông thường nếu vi phạm quy định liên quan đến lĩnh vực kế toán, trách nhiệm mà người vi phạm phải đối diện thường rất lớn và còn liên đới tới nhiều người khác. Căn cứ theo quy định tại Điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về các xử lý khi vi phạm nguyên tắc kế toán như sau:

a) Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

 • Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;
 • Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;
 • Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán;
 • Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo;
 • Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

b) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm

 • Vì vụ lợi;
 • Có tổ chức;
 • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
 • Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

c) Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Vậy nên cần nắm rõ những nguyên tắc kế toán cũng như những vi phạm để thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công việc kế toán. Tránh gây những thiệt hại cho doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp như ngân hàng, chủ đầu tư, cơ quan thuế…

Nếu vi phạm trong lĩnh vực kế toán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự từ 01 năm đến 20 năm tù tùy theo hành vi và mức độ gậy thiệt hại. 

2. Kinh nghiệm chọn kế toán dịch vụ uy tín

Tân Thành Thịnh chia sẻ đến quý khách hàng những kinh nghiệm chọn kế toán dịch vụ uy tín dựa vào những tiêu chí sau đây:


2.1 Kinh nghiệm và uy tín công ty

Ngành kế toán là một ngành đặc thù, có những nguyên tắc và chuẩn mực nhất định cần tuân thủ. Chưa kể là đặc thù từng ngành nghề của doanh nghiệp kinh doanh sẽ có những điểm riêng, kế toán cần có kinh nghiệm và biết cách nắm rõ nghiệp vụ để thực hiện dễ dàng.

Quý khách cần lựa chọn một đơn vị dịch vụ uy tín bằng việc kiểm tra lịch sử hoạt động của công ty, tìm hiểu hồ sơ năng lực công ty và đánh giá về những dịch vụ kế toán từ khách hàng trước đó họ hỗ trợ và đồng hành.

Doanh nghiệp uy tín, có kinh nghiệm chuyên môn sẽ luôn đồng hành cùng quý khách hàng thực hiện hồ sơ kế toán, báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng theo đúng quy định pháp luật mà vẫn đảm bảo được quyền lợi của doanh nghiệp.

2.2 Kinh nghiệm và chuyên môn kế toán viên

Công việc kế toán có yêu cầu nhiều bằng cấp và số năm hành nghề. Việc này đồng nghĩa với năng lực và chuyên môn của các chuyên viên hỗ trợ quý khách hàng. Có đủ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, nhạy bén trong việc cập nhật những thông tư, quy định mới là tiêu chí quan trọng giúp bạn lựa chọn đồng hành cùng doanh nghiệp.

2.3 Xác định gói dịch vụ cung cấp

Cần hiểu rõ nhu cầu của quý khách, những gói dịch vụ kế toán của công ty kế toán dịch vụ để có sự lựa chọn phù hợp đúng với nhu cầu, tiết kiệm chi phí và quan trọng hiệu suất công việc cao.

Một công ty kế toán dịch vụ uy tín họ sẽ biết cách tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn một gói dịch vụ phù hợp, giải quyết đúng nhu cầu. Không chèo kéo,...

2.4 Chi phí phù hợp

Có rất nhiều công ty dịch vụ kế toán hiện nay, quý khách cần tỉnh táo lựa chọn một đơn vị phù hợp với ngân sách phù hợp. Cần nắm rõ những mức giá từng gói dịch vụ, khối lượng công việc thực hiện và sự hỗ trợ của họ. Từ đó bạn có sự so sánh giữa các kế toán dịch vụ và có sự lựa chọn phù hợp. Đừng tin vào giá rẻ, hãy ưu tiên chất lượng dịch vụ đặt lên hàng đầu, khi đó hiệu suất công việc cao, nhanh chóng, chi phí phù hợp lại là sự an tâm và phù hợp nhất cho quý khách.

2.5 Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Đây là điều cực kỳ quan trọng để lựa chọn. Hãy lựa chọn đơn vị dịch vụ kế toán sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi tình huống. Hãy lựa chọn đơn vị có tâm, có tầm, trở thành trợ thủ đắc lực cho quý doanh nghiệp trong vấn đề kế toán, thuế và pháp lý cho doanh nghiệp để an tâm hoạt động kinh doanh nhé. 

Đặc biệt đừng quên khả năng linh hoạt hỗ trợ công ty theo từng nhu cầu cụ thể, đừng quá cứng nhắc.

Với nhiều năm kinh nghiệm đồng hành, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp với nhiều ngành nghề, quy mô khác nhau, Tân Thành Thịnh trở thành địa chỉ chọn mặt gửi vàng cho các đối tác, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng kế toán dịch vụ uy tín tại tphcm. 

Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị dịch vụ kế toán uy tín, đội ngũ chuyên viên có năng lực chuyên môn cứng, hỗ trợ quý khách hàng trong mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế hay pháp lý cho doanh nghiệp thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết nhất nhé.

3. Dịch vụ kế toán uy tín tại tphcm Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán tại tphcm với nghiệp vụ vững vàng, uy tín, hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi khó khăn về hồ sơ, sổ sách kế toán trong quá trình kinh doanh. Tùy vào từng ngành nghề, cũng như những yêu cầu khác nhau, các đội ngũ chuyên viên kế toán dịch vụ Tân Thành Thịnh sẽ có giải pháp phù hợp.


Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành hỗ trợ hàng trăm ngành doanh nghiệp với mọi quy mô và ngành nghề khác nhau, Tân Thành Thịnh trở thành địa chỉ chọn mặt gửi vàng trong việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hồ sơ, sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn cao, hỗ trợ xử lý mọi vấn đề liên quan đến hồ sơ, sổ sách hay các vấn đề liên quan đến pháp lý theo đúng quy định pháp. Giúp doanh nghiệp an tâm kinh doanh mà không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì.

Nếu bạn ở tphcm, bạn đang gặp bất kỳ vấn đề gì liên quan đến kế toán, thuế hay thành lập doanh nghiệp thì đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất.

3.1 Lợi ích khi sử dụng kế toán dịch vụ Tân Thành Thịnh

Là đơn vị có kinh nghiệm chuyên môn, Tân Thành Thịnh được quý khách hàng tin tưởng và lựa chọn đồng hành cùng doanh nghiệp trong trong các vấn đề hồ sơ, sổ sách kế toán, thuế. Đến với Tân Thành Thịnh, quý khách sẽ nhận được những giá trị hơn cả một gói dịch vụ là:

a) Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín

Tân Thành Thịnh thành lập năm 2003, đến nay đã hơn 20 năm phát triển, chúng tôi trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán, thuế uy tín và chuyên nghiệp tại tphcm với các gói dịch vụ đa dạng, phục vụ mọi yêu cầu của quý khách hàng.

Chúng tôi có cơ hội đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong mọi ngành nghề khác nhau, hiểu được những đặc thù kinh doanh riêng, tự tin giúp quý khách thực hiện mọi yêu cầu liên quan, đảm bảo minh bạch, chính xác và đúng quy định pháp luật. Vậy nên nếu bạn đang gặp bất kỳ vấn đề vướng mắc nào liên quan đến kế toán thuế đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp chúng tôi để được hỗ trợ nhé.

b) Đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm chuyên môn cao

Để xử lý những vấn đề nghiệp vụ liên quan, không chỉ đòi hỏi người thực hiện cần có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cao mà là làm nhiều, hiểu rõ về đặc thù ngành nghề, va chạm nhiều yêu cầu khó. Khi đó sẽ có cái nhìn tổng quan và xử lý hồ sơ, nghiệp vụ kế toán nhạy bén và chính xác, khách quan nhất.

Tân Thành Thịnh tự hào sở hữu đội ngũ chuyên viên kế toán lành nghề, có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn vững, luôn không ngừng nỗ lực và phát triển để đồng hành cùng doanh nghiệp xử lý mọi yêu cầu, vướng mắc trong mọi hoạt động liên quan đến kế toán, thuế.

c) Không phát sinh chi phí

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ kế toán với chi phí và khối lượng công việc cụ thể rõ ràng, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình làm việc. Đồng thời, giá dịch vụ kế toán cũng mềm, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và cả công sức trong vấn đề này, an tâm kinh doanh.

3.2 Các gói dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh cung cấp

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ kế toán, tùy vào từng nhu cầu của khách hàng mà lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu, sau đây là các gói dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh bạn có thể tham khảo

a) Dịch vụ sổ sách kế toán

Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại công ty Tân Thành Thịnh luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh. Chi phí dịch vụ luôn thấp hơn thuê kế toán viên đủ trình độ. Luôn cập nhật kịp thời về luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Tân Thành Thịnh là một công ty có đủ tư cách pháp nhân, có ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tài chính rõ ràng. Có 4 gói dịch vụ sổ sách kế toán tại Tân Thành Thịnh, tùy vào từng nhu cầu, quy mô của doanh nghiệp mà lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.

 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo tháng: Dành cho các doanh nghiệp có lượng hóa đơn chứng từ nhiều, cần kiểm kê, tổng hợp và hạch toán liên tục để tránh sai xót. Ưu điểm: cập nhật sổ sách, chứng từ nhanh, đúng, kịp thời để doanh nghiệp có cơ sở theo dõi được các hoạt động kinh doanh và có chiến lược phù hợp.
 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo quý: Dành cho các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp không có chứng từ, hóa đơn nhiều nhưng cần làm đúng và đầy đủ hồ sơ, sổ sách kế toán đúng quy định nhà nước. Ưu điểm tiết kiệm chi phí, sổ sách giấy tờ đầy đủ, rõ ràng, thực hiện đầy đủ các quy định nhà nước.
 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo năm: Dành cho các doanh nghiệp không chỉ muốn có đội ngũ kế toán hỗ trợ làm sổ sách kế toán và đồng hành trong việc xử lý các vấn đề phát sinh, đại diện doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề với cơ quan nhà nước. Ưu điểm hỗ trợ doanh nghiệp toàn bộ mọi nghiệp vụ liên quan đến sổ sách kế toán và các vấn đề liên quan. 
 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo yêu cầu riêng: Dành cho các doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các nghiệp vụ đang bị thiếu hoặc doanh nghiệp đang cần để đáp ứng nhu cầu và hoạt động của công ty để vừa đạt được mục tiêu trong công việc, vừa tiết kiệm chi phí.

b) Dịch vụ cáo cáo thuế

Dịch vụ báo cáo thuế sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đánh giá được tình hình hoạt động doanh nghiệp thông qua chứng từ hóa đơn thực tế để biết được doanh thu, lợi nhuận hàng tháng, quý, năm để từ đó định hướng sự phát triển cho chặng đường tiếp theo để mang đến những hiệu quả kinh doanh nhất định.

Có 3 loại dịch vụ báo cáo thuế là: báo cáo thuế theo tháng, báo cáo thuế theo quý, báo cáo thuế theo năm (trọn gói). Mỗi loại hình báo cáo thuế sẽ có những tính chất và nghiệp vụ khác nhau, tùy vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp mà có sự lựa chọn phù hợp.

 • Báo cáo thuế theo tháng: Dịch vụ báo cáo thuế theo tháng thường được các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, hoạt động lâu năm với mức doanh thu hằng năm từ 50 tỷ trở lên, số lượng chứng từ hóa đơn hằng ngày cực kỳ nhiều, cần kiểm tra và cân đối hằng ngày để đảm bảo mang lại tính chính xác cao.
 • Báo cáo thuế theo quý: Dịch vụ báo cáo thuế theo quý thường được các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, các doanh nghiệp mới thành lập, ít phát sinh chi phía, chứng từ hóa đơn… Hoặc các doanh nghiệp đăng ký loại hình báo cáo thuế theo tháng.
 • Báo cáo thuế trọn gói (theo năm): Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói là chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc liên quan đến kê khai thuế VAT, khai thuế TNCN, khai thuế TNDN tạm tính, làm báo cáo và quyết toán thuế TNDN cuối năm, làm sổ sách kế toán, giải trình kế toán, hoàn thiện hồ sơ kế toán, hồ sơ doanh thu - chi phí, thủ tục về lao động tiền lương, bảo hiểm bắt buộc...

c) Dịch vụ hồ sơ, bảo hiểm xã hội

Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ hồ sơ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giúp hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ liên quan đến báo giảm, báo tăng, đăng ký lao động tham gia bảo hiểm…. nhằm hợp lý hóa các chi phí mà DN thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp cho DN và đảm bảo quyền lợi cho lao động, nhân viên tham gia côn tác tại doanh nghiệp.

4. Công ty tư vấn kế toán thuế Tân thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán với sự chuyên nghiệp và trách nghiệp cao trong công việc. Giúp mọi đối tác xử lý tất cả mọi vấn đề liên quan đến kế toán và thuế đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.


Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm cao và nắm bắt được các sự thay đổi của các điều lệ nhanh chóng để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mỗi nhân viên của công ty luôn nỗ lực hết mình để nâng cao kiến thức, kỹ năng để mang lại hiệu quả tốt nhất trong các công việc của công ty, mang lại sự hài lòng cho khách hàng

4.1 Quy trình tư vấn kế toán thuế Tân Thành Thịnh

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Tân Thành Thịnh sẽ cung cấp đến quý khách hàng từng giải pháp cụ thể để phù hợp với quy mô, đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp, sau đây là quy trình tư vấn dịch vụ kế toán chung của chúng tôi:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu và xác định đúng nhu cầu khách hàng
 • Bước 2: Tư vấn, đề xuất giải pháp và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.
 • Bước 3: Ký thỏa thuận cam kết hỗ trợ thông qua hợp đồng tư vấn dịch vụ kế toán để đảm bảo quyền lợi cả khách hàng và công ty.
 • Bước 4: Thực hiện những công việc thỏa thuận trong hợp đồng theo từng gói dịch vụ khách hàng lựa chọn.
 • Bước 5: Đồng hành, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong những vấn đề phát sinh.

4.2 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong mọi dịch vụ, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý.
 • Hồ sơ, chứng từ chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm.
 • Thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, ban ngành nhà nước.

Trên đây là bài viết về 7 nguyên tắc kế toán, hy vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì về kế toán dịch vụ hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé.

>> Các bạn xem thêm: bảng giá dịch vụ kế toán

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 - Hotline: 0909 771998 
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com 

TIN TỨC LIÊN QUAN