Trang chủ

Giới thiệu

Thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Kinh nghiệm mở cửa hàng vật liệu xây dựng

0/5 (0 votes)
- 3

Bạn đang muốn mở cửa hàng vật liệu xây dựng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn thắc mắc không biết chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục gì khi thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng? Đừng lo lắng! Tân Thành Thịnh sẽ chia sẻ đến bạn kinh nghiệm mở cửa hàng vật liệu xây dựng với đầy đủ những chi tiết về hồ sơ thủ tục.

1. Điều kiện thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng

Bạn có thể lựa chọn một trong những mô hình doanh nghiệp như: hộ kinh doanh cá thể, công ty tư nhân, công ty TNHH 1 TV, công ty TNHH 2 TV trở lên, công ty cổ phần…để thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng. Tùy vào nhu cầu và tiềm lực của cửa hàng mà lựa chọn mô hình phù hợp.


Trước khi lựa chọn và mở cửa hàng vật liệu xây dựng thì phải đáp ứng những điều kiện kinh doanh ngành nghề xây dựng như sau:

1.1 Điều kiện về địa điểm kinh doanh

Chủ cơ sở phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng nhà đất tại địa điểm kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng. Đồng thời, địa điểm mở cửa hàng vật liệu xây dựng phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Phù hợp với các yêu cầu về quy hoạch đô thị.
 • Bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.
 • Có đủ diện tích kho, bãi chưa đảm bảo cho việc bảo quản, xuất nhập các sản phẩm vật liệu xây dựng.
 • Chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại trong trường hợp cung cấp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng.

1.2 Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Để kinh doanh được nghề vật liệu xây dựng cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Có giấy phép kinh doanh phù hợp ngành nghề.
 • Có biện pháp xử lý các vật liệu xây dựng bị hư hỏng, giảm chất lượng trong quá trình kinh doanh.
 • Có đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển báo an toàn tại cửa hàng.
 • Có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ sinh môi trường xung quanh.
 • Thực hiện kê khai giá theo quy định.

2. Thủ tục thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng

Sau đây, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến quý khách hàng về hồ sơ và thủ tục thành lập cửa hàng vật liệu cho từng mô hình cụ thể. 


2.1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Mô hình đăng ký hộ kinh doanh cá thể dành cho những cá nhân, nhóm cá nhân muốn mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng với quy mô vừa và nhỏ.Việc đăng ký mô hình kinh doanh hộ cá thể thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục sau đây:

a) Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
 • Chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia mở cửa hàng.
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

b) Quy trình thủ tục đăng ký mở cửa hàng vật liệu xây dựng

Quy trình nộp và đăng ký như sau:

Bước 1: Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện – nơi mở cửa hàng kinh doanh hoặc nộp qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian cấp giấy chứng nhận: Các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và cấp giấy phép đắng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc sau đó.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

2.2 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Nếu bạn lựa chọn đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân thì cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục sau đây:

a) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ công ty tư nhân.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nếu kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

b) Quy trình đăng ký cấp giấy phép kinh doanh

Quy trình nộp và đăng ký như sau:

Bước 1: Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện – nơi mở cửa hàng kinh doanh hoặc nộp qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ sẽ hợp lệ sẽ được duyệt vào cấp giấy chứng nhận kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng trong vòng 5-7 ngày làm việc. Ngược lại hồ sơ không hợp lệ sẽ được yêu cầu bổ sung phù hợp.

2.3 Đăng ký thành lập công ty tnhh

Trường hợp nếu bạn lựa chọn việc thành lập công ty tnhh thì cần chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục như  sau:

a) Hồ sơ thành lập công ty tnhh

Hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản điều lệ công ty
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định nếu kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

b) Quy trình đăng ký thành lập công ty tnhh

Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ thành lập công ty như hướng dẫn bên trên.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập tnhh.

Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thành lập công ty tnhh tại Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại hoặc nộp qua công thông tin đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý khi nộp hồ sơ qua mạng bạn thì khi nhận giấy phép kinh doanh, bạn nên bổ sung hồ sơ gốc cho các Phòng đăng ký kinh doanh)

Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký công ty tnhh (Nếu hồ sơ bị thiếu sẽ được yêu cầu bổ sung)

Thời gian cấp giấy đăng ký kinh doanh cho công ty tnhh: trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở KH&ĐT.

Sau khi đăng ký thành công, bạn cần thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia và hoàn tất các thủ tục liên quan để đưa công ty đi vào hoạt động.

2.4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Đối với trường hợp lựa chọn thành lập công ty cổ phần cho cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục sau.

a) Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ gồm có:

 • Giấy đề nghị ĐKDN.
 • Điều lệ Công ty.
 • Danh sách các cổ đông của Công ty
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực về cổ đông.
 • Giấy CMND, còn hiệu lực/ Hộ chiếu còn hiệu lực đối với mỗi cổ đông.
 • Giấy CN ĐKKD/ Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/ UBND tỉnh, Thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định Ủy quyền của Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức.
 • Quyết định góp vốn đối với các thành viên là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ (nếu đại diện pháp luật không tự thực hiện hoặc sử dụng dịch vụ thành lập công ty xây dựng)

b) Thủ tục đăng ký công ty cổ phần

Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập cổ phần.

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại hoặc nộp qua công thông tin đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý khi nộp hồ sơ qua mạng bạn thì khi nhận giấy phép kinh doanh, bạn nên bổ sung hồ sơ gốc cho các Phòng đăng ký kinh doanh)

Bước 3: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký công ty tnhh (Nếu hồ sơ bị thiếu sẽ được yêu cầu bổ sung)

Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở KH&ĐT công ty sẽ nhận được giấy phép kinh doanh của cửa hàng vật liệu xây dựng. Sau đó doanh nghiệp phải thực hiện việc công bố thông tin lên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục đúng quy định. 

Với 4 mô hình kinh doanh trên, mỗi mô hình kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Tùy vào nhu cầu cũng như kế hoạch kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng của bạn mà lựa chọn mô hình phù hợp. 

Ngày nay, mô hình doanh nghiệp tư nhân và công ty tnhh được các chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng lựa chọn nhiều nhất. Bạn có thể tham khảo 2 loại mô hình trên để triển khai kế hoạch kinh doanh của mình nhé.

3. Công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Mỗi loại hình kinh doanh bạn sẽ cần chuẩn bị những hồ sơ liên quan khác nhau để đảm bảo đúng quy định thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng của pháp luật.  Để giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như hoàn tất mọi thủ tục thành lập để đưa cửa hàng đi vào hoạt động thì dịch vụ thành lập công ty là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn. 


Công ty Tân Thành Thành là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng kinh doanh uy tín, chuyên nghiệp tại tphcm. Mọi hồ sơ, thủ tục sẽ được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ trọn gói giúp khách hàng hạn chế mọi rủi ro, những thay đổi khi phát sinh để giúp hỗ trợ pháp lý tốt nhất cho hoạt động kinh doanh.

Ngoài việc tư vấn chuyên sâu những kiến về vấn đề thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng để đảm bảo mang lại những quyền lợi tối ưu nhất cho bạn, đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh còn phụ trách soạn thảo hồ sơ, theo dõi tiến độ và xử lý vấn đề phát sinh cho đến khi doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định.

3.1 Quy trình tiếp nhận

Tân Thành Thịnh xin gửi tới quý khách hàng quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập cửa hàng xây dựng như sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tư vấn khách hàng về mọi vấn đề liên quan đến pháp lý và quyền lợi, nghĩa vụ thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng.
 • Bước 2: Chuẩn bị những giấy tờ liên quan, soạn thảo hồ sơ thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng.
 • Bước 3: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng.
 • Bước 4: Thực hiện hoàn tất cả thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cửa hàng có thể nhanh chóng hoạt động ổn định.

3.2 Cam kết dịch vụ

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan, đặc biệt là vốn điều lệ và thủ tục thành lập.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

4. 08 Kinh nghiệm kinh doanh vật liệu xây dựng

Ngày nay, việc kinh doanh vật liệu xây dựng đã không còn là một lĩnh vực quá mới mẻ nhưng luôn mang lại những hiệu quả kinh doanh vượt trội nếu bạn biết cách vận hành. Nếu bạn là người mới, bạn đang ấp ủ mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng thì sau đây là những kinh nghiệm mở cửa hàng vật liệu xây dựng bạn nên “bỏ túi” ngay. 

4.1 Phải thực hiện công cuộc khảo sát thị trường

Việc đầy tiên trong kế hoạch bắt đầu kinh doanh vật liệu xây dựng là khảo sát thị trường tại địa điểm bạn muốn kinh doanh. 

Việc khảo sát này sẽ quyết định đến hơn 50% sự thành công hay thất bại của kế hoạch kinh doanh vật liệu xây dựng sau này của bạn. Bởi không phải ở địa điểm nào cũng có thể phát triển, cũng không phải cứ mở cửa hàng ra là sẽ kinh doanh được. 

Để chọn được địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng phù hợp, ưng ý thì bạn nên tiến hành khảo sát thị trường để có những đánh giá thực tế nhất. Khảo sát càng chi tiết thì bạn sẽ càng nắm được nhiều thông tin nhu cầu thị trường sử dụng vật liệu xây dựng tại đây để có thêm quyết định chính xác. 

Bạn có thể tiến hành khảo sát thị trường bằng những thông tin sau:

Khảo sát nhu cầu khách hàng tại địa điểm kinh doanh.: mức sống, nhu câu xây nhà,….

Khảo sát đối thủ cạnh tranh: Tại đây đã có những cửa hàng vật liệu xây dựng nào chưa? Đối thủ đang kinh doanh mặt hàng gì là chủ yếu? Tình hình hoạt động kinh doanh của họ thế nào? Nếu bạn ở cửa hàng kinh doanh tại đây thì tỉ lệ cạnh tranh như thế nào? Đâu là lợi thế của bạn và lợi thế của đối thủ. Thị trường vật liệu xây dựng tại đây nếu có 2 cửa hàng thì sẽ như thế nào?...

4.2 Lựa chọn mặt bằng kinh doanh vật liệu xây dựng

Sau khi đã khảo sát được thị trường vật liệu xây dựng xong bạn có thể tìm kiếm và lựa chọn mặt bằng kinh doanh ở khu vực tốt nhất. Một mặt bằng kinh doanh vật liệu tốt nhất phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

Có quy mô và diện tích đủ rộng để xuất nhập hàng hóa một cách thuận lợi.

Có vị trí đắc địa, nơi nhiều người qua lại, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ là một lợi thế cho cửa hàng.

Có kho chứa hàng hóa để đảm bảo trong việc bảo vệ chất lượng hàng hóa một cách tốt nhất.

4.3 Chọn các loại vật liệu xây dựng kinh doanh

Có rất nhiều loại vật liệu xây dựng nhưng được phân thành 3 nhóm chính là:

 • Nhóm vật liệu xây dựng thô
 • Nhóm vật liệu xây dựng hoàn thiện công trình
 • Nhóm vật liệu trang trí

Tùy vào nhu cầu sử dụng của thị trường tại nơi bạn khảo sát và tổng vốn của bạn, kế hoạch, chiến lược kinh doanh của bạn mà lựa chọn các loại vật liệu phù hợp. 

Nếu bạn người mới bắt đầu thì nên lựa chọn một trong các mặt hàng của 3 nhóm vật liệu xây dựng trên để làm mặt hàng chủ đạo, chủ lực để tập trung phát triển mạnh sau đó mới đa dạng sản phẩm để tránh hạn chế những rủi ro như chôn vốn, hoặc không có đủ nhân lực, thời gian vận hành…

4.4 Lựa chọn nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Một trong những điều kiện tiên quyết dẫn đến sự thành công trong việc kinh doanh vật liệu xây dựng là chất lượng sản phẩm và giá cả. Vì thế sau khi lựa chọn được mặt hàng chủ lực thì việc tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp là vô cùng quan trọng. 

 • Tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp vật liệu xây dựng:
 • Đảm bảo chất lượng hàng hóa, nguồn gốc, giấy tờ, xuất xứ đầy đủ.
 • Hỗ trợ chiết khấu, công nợ gối đầu
 • Hỗ trợ giao hàng nhanh

4.5 Thiết kế cửa hàng vật liệu xây dựng

Thiết kế cửa hàng vật liệu xây dựng là một trong những khâu quan trọng giúp bạn thu hút được khách hàng cũng như sắp xếp hàng hóa một cách logic, phù hợp và tận dụng được tối đa diện tích nhất có thể. 

Một cửa hàng vật liệu xây dựng có kệ trưng bày đầy đủ phân khu rõ ràng, bố trí hàng mẫu giúp khách hàng có thể qua sát và lựa chọn không chỉ thuận lợi cho việc mua bán mà còn tăng tính thẩm mỹ, sự chuyên nghiệp của cửa hàng, nâng cao được thương hiệu, giá trị của cửa hàng từ đó củng cố được niềm tin và giữ chân khách hàng lâu hơn. 

Việc thiết kế và sắp xếp hàng hóa cũng giúp bạn dễ dàng trong việc theo dõi và quản lý hàng hóa thuận tiện hơn.

4.6 Đầu tư trang thiết bị hỗ trợ vận chuyển

Nhiều chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tập trung vào việc mở cửa hàng, nhập hàng…. Mà quên bén đi rằng để phục vụ tốt cho khách hàng chúng ta cần đầu tư những phương tiện vận chuyển, giao hàng tận nơi. 

Vì thế bạn cần lưu ý và phân bổ nguồn vốn hợp lý, đặc biệt là đầu tư xe vận chuyển. Đừng để việc này trở thành bất tiện và khó khăn cho bạn khi mở cửa hàng kinh doanh nhé. 

Nếu bạn có nguồn vốn ít có thể nhập khẩu số lượng hàng vừa phải và nên đầu tư một chiếc xe vừa đủ để chủ động đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho khách hàng.

4.7 Thuê nhân sự phát triển cửa hàng vật liệu xây dựng

Bạn không thể một mình vận hành cửa hàng vật liệu xây dựng, vì thế việc thuê nhân sự là vô cùng cần thiết đặc biệt là nhân viên bán hàng, nhân viên kiểm kho, nhân viên vận chuyển, giao hàng, nhân viên kế toán,…. 

So với các mô hình kinh doanh khác thì kinh doanh vật liệu xây dựng cần nhiều nhân lực hơn, khối công việc cũng nặng hơn, đặc biệt trong việc vận chuyển hàng hóa. Nếu bạn là cửa hàng mới thì có thể tinh gọn các bộ phân khác như kiểm kho, kế toán bằng việc sử dụng các dịch vụ bên ngoài để tiết kiệm chi phí. 

Đặc biệt là công việc về sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo thuế cho nhà nước….. bạn có thể sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói để vừa phục vụ công việc, lại an toàn, an tâm và tiết kiệm khá nhiều chi phí.

4.8 Lập kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh, marketing

Dù là mô hình kinh doanh mang khu vực nhưng bạn không thể mở rộng và phát triển cửa hàng nếu không có kế hoạch bán hàng, marketing cụ thể. Vì thế công đoạn lập kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường là vô cùng quan trọng và cần thiết. 

Cũng như bao mô hình kinh doanh khác thì bạn có thể triển khai chiến lược phát triển kinh doanh của cửa hàng vật liệu xây dựng trên 2 hoạt động phổ biến là: kinh doanh truyền thống và kinh doanh online.

a) Hoạt động doanh truyền thống

Đối với hoạt động kinh doanh truyền thống thì điều tiên quyết sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh là vị trí của cửa hàng. Một vị trí đắc địa, đông dân cư, thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa sẽ giúp bạn thu hút được lượng khách hàng tìm năng nhiều hơn. 

Nên tận dụng hết những lợi thế của cửa hàng bằng việc thiết kế và trang trí cửa hàng một cách thông minh, khoa học để tạo ấn tượng và sự tò mò của khách hàng. Có thể chuẩn bị và bố trí các standy, bảng hiệu chương trình khuyến mãi, ưu đãi trước cửa hàng để tăng thêm giá trị cho khách hàng khi mua hàng của bạn. 

Bên cạnh đó phải đảm bảo được chất lượng sản phẩm và các dịch vụ giao hàng, hỗ trợ vận chuyển…. để mang lại sự tiện lợi nhất cho khách hàng.

b) Hoạt động kinh doanh online

Ngày nay, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử phát triển mạnh. Bạn không thể không tận dụng các phương tiện internet để marketing và quảng bá thương hiệu để mở rộng quy mô của cửa hàng. 

Để giúp khách hàng tiếp cận rộng và nhanh nhất thông qua các kênh thương mại điện tử thì bạn cần chuẩn bị: Một website với đầy đủ các dịch vụ, sản phẩm để khách hàng tìm kiếm và tham khảo, các kênh truyền thông khác như facebook, zalo…. Nói chung khách hàng của bạn sử dụng kênh nào thì phải có ở đó và một khoảng chi phí đầu tư để quảng bá thương hiệu đến với khách hàng. 

Bạn có thể tham khảo bố cục mô hình website cửa hàng vật liệu xây dựng chuẩn được nhiều khách hàng tìm kiếm nhất hiện nay ở link bên dưới để có thêm ý tưởng xây dựng website cho mình nhé. 

So với các hình thức kinh doanh khác thì kinh doanh vật liệu xây dựng cũng không mấy khác nhau. Bạn nên triển khai cả 2 hình thức onlnine và offline để tạo độ phủ của thương hiệu và mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng và đạt được những thành công nhất định. 

Các bạn xem thêm thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Trên đây là những kinh nghiệm xương máu về việc mở cửa hàng vật liệu xây dựng và vận hành, kinh doanh vật liệu xây dựng, hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Mọi thông tin chi tiết về việc thành lập cửa hàng vật liệu xây dựng xin vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh với thông tin sau 

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN