Tư cách pháp nhân là gì?

Pháp nhân là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân (cá nhân). Một tổ chức được công nhận có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của luật quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015.


Pháp nhân là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân (cá nhân). Một tổ chức được công nhận có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của luật quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015.

 
Tư cách pháp nhân là gì?

A. Tư cách pháp nhân là gì?

Định nghĩa về Pháp nhân: Pháp nhân là những tổ chức có tư cách pháp lý độc lập để tham gia các hoạt động pháp lý khác như kinh tế, xã hội,… Không phải bất cứ tổ chức nào cũng có tư cách pháp nhân.
Một tổ chức được công nhận có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của luật quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Các điều kiện để một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân

1. Được thành lập hợp pháp

Pháp nhân là người do pháp luật sinh ra, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận.
Giấy khai sinh hợp pháp của pháp nhân là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào được cấp Giấy CN ĐKDN cũng được coi là pháp nhân (chẳng hạn như doanh nghiệp tư nhân).

Tính hợp pháp của pháp nhân giúp cho pháp nhân đó tham gia vào các quan hệ xã hội, nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước.
Vì vậy, tổ chức không được thành lập hợp pháp không được coi là có tư cách pháp nhân.

2. Phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Cơ cấu tổ chức chặt chẽ nhằm biến một tập thể người thành một thể thống nhất có khả năng thực hiện hiệu quả nhất nhiệm vụ của tổ chức đó khi được thành lập.
Sự độc lập của tổ chức được coi là pháp nhân giới hạn trong quan hệ dân sự, kinh tế, lao động với chủ thể khác.
Pháp nhân không bị chi phối bởi các chủ thể khác khi quyết định các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của tổ chức đó trong phạm vi điều lệ, quyết định thành lập và các định của pháp luật đối với tổ chức đó.

Trên thực tế, có rất nhiều tổ chức thống nhất về cơ cấu nhưng không độc lập nhau như các phòng, ban, khoa,… trong các trường học, bênh viện.

3. Phải có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác

Để một tổ chức tham gia vào quan hệ tài sản với tư cách là chủ thể độc lập thì tổ chức đó phải có tài sản riêng.
Tài sản riêng của pháp nhân là tài sản thuộc quyền sở hữu của pháp nhân hoặc có thể do Nhà nước giao cho quản lý.

Tài sản của pháp nhân độc lập với tài sản cá nhân – thành viên của pháp nhân, với cơ quan cấp trên và các tổ chức khác.
Tài sản đó được thể hiện dưới dạng vốn, các tư liệu sản xuất và các loại tài sản khác phù hợp với từng loại pháp nhân.

Trên cơ sở có tài sản riêng, pháp nhân phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Pháp nhân không chịu trách nhiệm thay cho thành viên của pháp nhân, và ngược lại, thành viên có tư cách pháp nhân không phải dùng tài sản riêng của mình để thực hiên nghĩa vụ thay pháp nhân.

Độc lập về tài sản và chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của pháp nhân là tiền đề vật chất để một tổ chức tham gia vào quan hệ dân sự như 1 chủ thể độc lập.

4. Nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Với tư cách là một chủ thể độc lập, pháp nhân tham gia vào các quan hệ pháp luật với tư cách riêng, được hưởng quyền và phải gánh chịu các nghĩa vụ dân sự do pháp luật quy định và phù hợp với điều lệ của tư cách pháp nhân.

Khi pháp nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại cho cá nhân hoặc pháp nhân khác thì pháp nhân đó có thể là bị đơn trước tòa án. Ngược lại, nếu cá nhân, pháp nhân khác không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mà gây thiệt hại cho pháp nhân thì pháp nhân có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Như vậy, các điều kiện của pháp nhân là yếu tố bắt buộc để một tổ chức có tư cách pháp nhân. Một pháp nhân phải có các điều kiện trên và ngược lại một tổ chức phải có đầy đủ các điều kiện như trên được coi là một pháp nhân.


5) Ưu điểm của tư cách pháp nhân

Khi có tư cách pháp nhân thì cá nhân hoặc tổ chức được pháp luật thừa nhận là chủ thể pháp lý độc lập, có khả năng tham gia vào các quan hệ kinh doanh độc lập.
Tài sản của pháp nhân độc lập với tài sản của tổ chức hoặc cá nhân thành lập, mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài sản liên quan chỉ có pháp nhân chịu trách nhiệm, không liên quan tới tài sản của cá nhân hoặc tổ chức thành lập pháp nhân (công ty) đó.

Minh bạch, rõ ràng tài chính đối với pháp nhân (công ty) và những cá nhân hoặc tổ chức điều hành nó.
Pháp nhân không gặp phải những thay đổi bất ngờ như thế nhân, hoạt động của nó kéo dài và không bị ảnh hưởng bởi những trục trặc của riêng mỗi thành viên.
>> Xem thêm: Ban kiểm soát công ty cổ phần là gì?
Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888


Thông tin khác

Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập
Kinh nghiệm kinh doanh văn phòng phẩm
Thuế giá trị gia tăng là gì?
Doanh nghiệp mới thành lập cần làm gì?
Quy trình thành lập công ty
Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ