Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Bạn đang có nhu cầu giải thể văn phòng đại diện mà chưa biết bắt đầu tư đâu? Bạn đang tìm kiếm quy trình thủ tục giải thể văn phòng đại diện theo đúng quy định pháp luật? Với kinh nghiệm hơn 17 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty, kế toán, Tân Thành Thịnh xin hướng dẫn đến bạn chi tiết các thủ tục giải thể văn phòng đại diện tại bài viết này.

1. Văn phòng đại diện là gì?

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 44, Luật doanh nghiệp 2020, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

1.1 Chức năng của văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện được lập ra với 3 chức năng sau:
 • Thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc, giao dịch với các đối tác.
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới.
 • Có thể tiến hành rà soát thị trường, phát hiện hành vi xâm phạm ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của Công ty, hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp đối thủ, đại diện công ty khiếu kiện về sự vi phạm nói trên.

1.2 Quy định về văn phòng đại diện

Căn cứ theo khoản 3, điều 18, Luật Thương Mại năm 2005, văn phòng đại diện không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.

Theo nghị định 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại điều 20 khoản 3: Trong trường hợp thương nhân nước ngoài ủy quyền cho người đứng đầu Văn phòng đại diện giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.

Vậy văn phòng đại diện không có chức năng giao kết, ký kết hợp đồng trừ trường hợp đó là văn phòng đại diện của thương nhân, công ty nước ngoài tại Việt Nam.
Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.
Việc hạch toán của văn phòng đại diện là phụ thuộc vào doanh nghiệp chính. Doanh nghiệp chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện.

2. Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Khi văn phòng đại diện hoạt động không còn hiệu quả hay không cần thiết nữa thì doanh nghiệp thường sẽ lựa chọn giải thể văn phòng đại diện để giảm thiểu chi phí. Sau đây là những quy định về giải thể văn phòng đại diện và thủ tục các bước thực hiện giải thể:

2.1 Quy định về giải thể văn phòng đại diện

Khi muốn giải thể văn phòng đại diện doanh nghiệp cần lưu ý những quy định sau đây:
 • Công ty nước ngoài muốn giải thể văn phòng đại diện tại Việt Nam thì cần đảm bảo rằng đã hoàn tất mọi nghĩa vụ về thuế, về việc chấm dứt hợp đồng lao động, thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến người lao động.
 • Nếu văn phòng đại diện công ty ngừng hoạt động kinh doanh hơn 1 năm mà không thực hiện thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cũng như cơ quan thuế, thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
 • Nếu khi ngừng kinh doanh mà không muốn giải thể, doanh nghiệp nên làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện để tránh bị thu hồi giấy phép hoạt động.
 • Nếu trường hợp văn phòng đại diện của công ty đặt ở nước ngoài thì phải tiến hành giải thể theo quy định của nước đó. Sau khi giải thể văn phòng đại diện, doanh nghiệp vẫn phải thông báo lên Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc nơi đặt trụ sở chính về việc chấm dứt hoạt động VPĐD trong vòng 30 ngày kể từ ngày ngưng hoạt động.

2.2 Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

Để thực hiện giải thể văn phòng theo đúng quy định pháp luật, doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ sau đây:

a) Hồ sơ chấm dứt hoạt động mã số thuế văn phòng đại diện

Gồm có:
 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế - mẫu 24/ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ chủ sở hữu doanh nghiệp về việc giải thể văn phòng đại diện.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (bản sao)
 • Giấy đăng ký mã số thuế bản chính (nếu có)

b) Hồ sơ trả con dấu văn phòng đại diện (nếu có)

Hồ sơ gồm có:
 • Văn bản xin trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Con dấu và giấy đăng ký mẫu con dấu bản chính ( trường hợp trả con dấu)

c) Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

Gồm có:
 • Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ chủ sở hữu doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
 • Danh sách các chủ nợ cũng như số nợ chưa thực hiện thanh toán (nếu có)
 • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

2.3 Các bước thực hiện giải thể văn phòng đại diện

Thủ tục thực hiện giải thể văn phòng đại diện thực hiện theo các bước sau đây:
 • Bước 1: Thực hiện chấm dứt mã số thuế với cơ quan thuế
 • Bước 2: Thực hiện thủ tục trả con dấu, xác nhận với cơ quan công an
 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ giải thể văn phòng đại diện
 • Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm Văn Phòng Đại Diện (Nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng điện tử)
 • Bước 5: Đợi duyệt hồ sơ và nhận kết quả
Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

3. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, văn phòng đại diện TPHCM, Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục giải thể công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện chuyên nghiệp tại tphcm.
 
Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh trực tiếp hỗ trợ khách hàng trọn gói các hồ sơ, thủ tục giải thể chính xác, đảm bảo 100% thành công, kể cả những trường hợp khó.
Với hơn 17 năm hoạt động và phát triển trong ngành kế toán thuế, tư vấn doanh nghiệp. Tân Thành Thịnh tự hào là địa chỉ “chọn mặt gửi vàng” của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Vì thế, nếu bạn đang gặp khó khăn về các thủ tục giải thể công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh, thì liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất nhé.

3.1 Quy trình thực hiện thủ tục giải thể tại Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh sẽ đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong tất cả mọi vấn đề về thủ tục pháp lý đảm bảo tính chính xác cao và thời gian thực hiện ngắn nhất. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng:
 • Tư vấn thủ tục khuyết toán thuế, công nợ, thanh lý tài sản cho doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty
 • Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng, mẫu dấu của công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

3.2 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng, Tân Thành Thịnh cam kết:
 • Tư ấn doanh nghiệp mọi vấn đề pháp lý trước khi giải thể.
 • Giá ổn định, không phát sinh thêm chi phí.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
 • Tư vấn và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc liên quan
Với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ trên đây hy vọng giúp bạn nắm vững quy trình các bước về dịch vụ giải thể công ty. Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này bạn vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác
Giải thể công ty tnhh
Giải thể công ty cổ phần
Giải thể công ty nước ngoài
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ