Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ trong các hoạt động kinh doanh, thương mại của doanh nghiệp theo quy định. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật để phù hợp với hoạt động phát triển của công ty.
Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên
Người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 thành viên
Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Vậy thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty là gì? Cần chuẩn bị những hồ sơ gì cho việc thay đổi người đại diện pháp luật? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết tại bài viết ngay dưới đây nhé.

1. Người đại diện theo pháp luật là ai?

Theo Điều 12, Chương I của Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật là những cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 
Người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp thường là:
 • Giám đốc công ty

 • Tổng Giám đốc công ty

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 • Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

1.1 Vai trò của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật thường là người đứng đầu công ty và là người thay mặt công ty chịu trách nhiệm pháp lý thông qua từng hoạt động kinh doanh của pháp luật. Bên cạnh đó người đại diện pháp luật phải có kinh nghiệm, năng lực để vận hành và dẫn dắt công ty phát triển vững mạnh.

Do đó vai trò của người đại diện theo pháp luật cực kỳ quan trọng với mỗi doanh nghiệp. Là “kim chỉ nam” cho đường hướng phát triển của mỗi công ty.

1.2 Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Điều 13, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như sau:
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

1.3 Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty

Người đại diện pháp luật là người chịu trách nhiệm pháp lý trước những quy định của luật pháp và đại diện doanh nghiệp thực hiện những giao dịch trong các hoạt động kinh doanh, do đó phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện làm người đại diện the pháp luật.
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên.

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

 • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp.

 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.

 • Có kinh nghiệm, năng lực quản lý và vận hành doanh nghiệp.

1.4 Một công ty có bao nhiêu người đại diện pháp luật?

Một công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.
Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba, tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục thay đổi như sau:

2.1 Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm có:
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:

+/ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân.
+/ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
+/ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.2 Các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn 3 bước thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:
 • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện Pháp luật như đã hướng dẫn
 • Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện tới phòng đăng ký kinh doanh

Hiện nay có 2 hình thức nộp hồ sơ thay đổi người đại diện Pháp luật là:
+/ Nộp hồ sơ qua mạng:
 • Doanh nghiệp Nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Phòng đăng ký kinh doanh xem xét xử lý hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc.

 • Trường hợp hồ sơ chưa chính xác, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp tiến hành in Giấy biên nhận và Thông báo nộp hồ sơ qua mạng điện tử hợp lệ và nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh.

+/ Nộp hồ sơ trực tiếp : Doanh nghiệp mang toàn bộ các giấy tờ kể trên đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận người đại diện mới

Trường hợp hồ sơ giấy và online trùng khớp, đầy đủ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật.

2.3 Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến quý khách hàng mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất hiện nay (2021):

3. So sánh đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền đều là việc một người nhân danh doanh nghiệp để thực hiện những công việc trong phạm vi được đại diện theo quy định. Nhưng vai trò, công việc, trách nhiệm pháp lý của 2 vị trí này hoàn toàn khác nhau.

3.1 Điểm giống nhau giữa đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền

Cùng là chế độ đại diện nên đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền có những điểm giống nhau như sau:
 • Đều là một người nhân danh và vì lợi ích của người thứ khác, xác lập thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện.

 • Đều có khung pháp lý chung: Căn cứ xác lập quyền đại diện, cá nhân đại diện, phạm vi đại diện, thời hạn đại diện

 • Hậu quả giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện hoặc do người xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện của đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền đều không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với người được đại diện trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

 • Mặc dù người đại diện đứng ra giao dịch trực tiếp với người thứ ba thì quan hệ pháp luật dân sự là quan hệ xác lập giữa người được đại diện với người thứ ba.

 • Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình.

 • Đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền đều chấm dứt đối với cá nhân khi việc ủy quyền không còn cần thiết hoặc việc ủy quyền không tiếp tục thực hiện được, như khi pháp nhân chấm dứt hoặc người đại diện, người được đại diện chết.

3.2 Điểm khác nhau giữa đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền

Những điểm khác nhau cơ bản giữa đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền như sau:

a) Căn cứ xác lập

 • Đại diện theo pháp luật: theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

 • Đại diện theo ủy quyền: theo quyền giữa người được đại diện và người đại diện.

b) Điều kiện của người đại diện

 • Đại diện theo pháp luật: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện

 • Đại diện theo ủy quyền: không nhất thiết phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

c) Hình thức đại diện

 • Đại diện theo pháp luật: Do pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định.

 • Đại diện theo ủy quyền: Do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định về ủy quyền phải thành lập văn bản.

d) Phạm vi đại diện

 • Đại diện theo pháp luật: Người đại diện có quyền và nghĩa vụ thực hiện mọi giao dịch dân sự cho doanh nghiệp. Phạm vi đại diện theo pháp luật rộng hợn đại diện theo ủy quyền.

 • Đại diện theo ủy quyền: xác lập theo sự ủy quyền, người đại diện theo ủy quyền chỉ được thực hiện trong khuôn khổ, phạm vi đã được xác lập và tuân thủ những nội dung giao dịch, thời hạn ủy quyền.

e) Các trường hợp đại diện

 • Đại diện theo pháp luật gồm:

+/ Người đại diện theo pháp luật của cá nhân
+ Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.
+ Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.
+ Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện theo quy định nêu trên.
+ Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+/ Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:
+ Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ.
+ Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật.
+ Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.
 • Đại diện theo ủy quyền

+/ Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
+/ Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
+/ Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

f) Chấm dứt ủy quyền

 • Đại diện theo pháp luật: Các trường hợp chấm dứt ủy quyền thường là:

+/ Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục.
+/ Người được đại diện là cá nhân chết.
+/ Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại.
+/ Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc luật khác có liên quan.
 • Đại diện theo ủy quyền: Các trường hợp chấm dứt ủy quyền thường là

+/ Theo thỏa thuận.
+/ Thời hạn ủy quyền đã hết.
+/ Công việc được ủy quyền đã hoàn thành.
+/ Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền.
+/ Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại.
+/ Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của BLDS 2015
+/ Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

4. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là công ty chuyên thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật uy tín tại tphcm. Nếu quý khách hàng không có nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính hoặc lo lắng quy trình thủ tục rườm rà thì có thể liên hệ ngay với công ty Tân Thành Thịnh để được cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Tân Thành Thịnh sẽ tư vấn mọi thủ tục pháp lý và trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật một cách chính xác, đúng quy định và cam kết 100% thành công. Ngoài ra, chúng tôi luôn đảm bảo các về vấn đề thời gian cũng như giá cả dịch vụ tốt nhất trên thị trường.

4.1 Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của Tân Thành Thịnh

 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện soạn thảo đầy đủ bộ hồ sơ  thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty dựa trên thông tin khách hàng cung cấp.

 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan hành chính Nhà nước.

 • Nhận kết quả thay đổi người đại diện pháp luật và trao đến tận tay khách hàng.

 • Tư vấn các vấn đề sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Doanh nghiệp sẽ không mất thời gian, công sức khi trực tiếp thực hiện thủ tục.

 • Giúp cho quá trình nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới diễn ra sớm nhất có thể.

4.2 Cam kết từ Tân Thành Thịnh

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ quý khách hàng, Tân Thành Thịnh xin cam kết:
 • Mọi chi phí được trao đổi ngay từ đầu để khách hàng nắm rõ và không có phát sinh trong quá trình thực hiện.

 • Đội ngũ chuyên viên thực hiện đều là những người có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm.

 • Đảm bảo cung cấp đến quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

 • Đồng hành cùng quý doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước và xử lý những vấn đề phát sinh nhanh chóng.

Trên đây là bài viết về thay đổi người đại diện theo pháp luật, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì về vấn đề trên hoặc đang tìm kiếm công ty dịch vụ tư vấn kế toán, thành lập công ty uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
Các bạn xem thêm những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM

 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888

 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Đăng ký nhận báo giá
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ