Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Quý doanh nghiệp đang cần thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp mình nhưng chưa biết phải thực hiện các thủ tục hành chính như thế nào? Để đảm bảo về mặt pháp lý và giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định, đáp ứng kịp thời mọi hoạt động kinh doanh??

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

1.Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Với kinh nghiệm 15 năm cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp và các công tác liên quan trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Tân Thành Thịnh xin tư vấn như sau:
a) Căn cứ pháp lý khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh
•             Theo quy định của Luật Doanh nghiệp của số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
•             Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
•             Theo quy định tại Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
•             Theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
•             Theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.
b) Điều kiện để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở
Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
•             Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;
•             Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
•             Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
•             Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
•             Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
•             Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
c) Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

•             Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định:
•             Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (Theo mẫu)
•             Quyết định bằng Văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký).
•             Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
•             Bản gốc Giấy CN ĐKDN/ Giấy CN ĐKKD.
•             Giấy CN ĐK Thuế/ Giấy CN ĐKKD & ĐK Thuế.
•             Danh mục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
•             Quy định về bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng / Nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
•             Thông báo thay đổi thông tin đăng ký Thuế.
•             Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
•             Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.Tiến hành nộp hồ sơ

•             Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư .
•             Hoặc qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa  chỉ Website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn
Thời gian làm việc:
•             Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
•             Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.
Phòng ĐKKD sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.
Kết quả thực hiện
•             Nếu hồ sơ hợp lệ: Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy CN ĐKD.
•             Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Phòng ĐKKD sẽ ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Những thông tin doanh nghiệp cần nắm rõ khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty
•             Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;
•             Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
•             Quy định về địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp.
•             Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
•             Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên
•             Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác
•             Một số điều cần thực hiện sau đăng ký doanh nghiệp.
Trên đây là những thông tin liên quan đến các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Mong rằng sẽ giúp Quý doanh nghiệp sớm giải quyết được các vướng mắc mà mình đang gặp phải. Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hoàn thành mọi vấn đề của Quý doanh nghiệp một các nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhất.
Tân Thành Thịnh đã và đang cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung kinh doanh
•             Thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng Anh;
•             Thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp;
•             Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
•             Thay đổi các thông tin liên hệ như số điện thoại, fax, email, website,…;
•             Rút ngành nghề kinh doanh;
•             Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
•             Thay đổi vốn điều lệ, gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ;
•             Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
•             Thay đổi thành viên, cổ đông của doanh nghiệp;
•             Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông doanh nghiệp;
•             Tư vấn thành lập chi nhánh công ty;
•             Tư vấn thành lập văn phòng đại diện;
•             Tư vấn lập địa điểm kinh doanh;
•             Và tư vấn các nội dung khác có liên quan.
Hồ sơ Quý Doanh nghiệp cần cung cấp
•             Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
•             Bản gốc Giấy CN ĐKDN/ Giấy CN ĐKKD;
•             Giấy CN ĐK Thuế/ Giấy CN ĐKKD và ĐK Thuế;
•             Giấy tờ, văn bản xác nhận về vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
•             Chứng chỉ hành nghề của một hoặc nhiều cá nhân trong Doanh nghiệp (bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề);
•             CMND người đại diện mới về mặt pháp luật của Doanh nghiệp (thay đổi người đại diện theo pháp luật);
•             Các thông tin liên quan khác, như: Địa chỉ trụ sở mới của Doanh nghiệp, Email, Số điện thoại, Fax…
Ngoài ra, trong suốt quá trình hoạt động, Tân Thành Thịnh sẽ tư vấn và hỗ trợ cho Quý Doanh nghiệp các công tác liên quan đến vấn đề quản lý và điều hành doanh nghiệp, như:
•             Dịch vụ Kế toán – Thuế, BHXH, BHYT.
•             Dịch vụ Khắc dấu, Chữ ký số và đăng ký nộp Thuế qua mạng.
•             Dịch vụ in Hóa đơn, in các sản phẩm khác.
•             Dịch vụ Đào tại Kế toán.
 
Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.
Trong tất cả dịch vụ Tân Thành Thịnh
•             Không phát sinh thêm chi phí khác.
•             Tư vấn chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
•             Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
•             Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.
Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu. 

Đăng ký nhận báo giá

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
Email: lienhe@tanthanhthinh.com


Thông tin khác
Thay đổi vốn điều lệ
Thay đổi tên công ty
Thay đổi ngành nghề
Giải thể công ty hồ sơ và thủ tục như thế nào?
Tư vấn mua bán công ty( Doanh nghiệp)
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ