Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Tân Thành Thịnh tư vấn và hỗ trợ thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để làm chức năng văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Tân Thành Thịnh cam kết cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn trong thời gian nhanh nhất với đội ngũ nhân viên tận tình và chuyên nghiệp nhằm khẳng định giá trị và thương hiệu của Công ty. Thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về lĩnh vực thương mại phù hợp với luật pháp Việt Nam đã ký với đối tác Việt Nam.
 

Thành lập văn phòng đai diên công ty nước ngoài

Công ty Tân Thành Thịnh chuyên nhận hồ sơ tư vấn thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam để làm chức năng văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về lĩnh vực thương mại phù hợp với luật pháp Việt Nam đã ký với đối tác Việt Nam. Tân Thành Thịnh cam kết cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn trong thời gian nhanh nhất với đội ngũ nhân viên tận tình và chuyên nghiệp nhằm khẳng định giá trị và thương hiệu của Công ty.  

1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài là cơ sở để các thương nhân tìm hiểu thị trường, tổ chức các hoạt động thương mại nhằm mở rộng, phát triển kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó:
 • Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài
 • Được thành lập tại Việt Nam theo các quy định pháp luật nhằm xúc tiến các hoạt động thương mại.
Để thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam cần phải đáp ứng các nhu cầu sau:
 • Công ty nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia nước này công nhận;
 • Đã hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất một năm tính từ thời điểm thành lập
 • Trường hợp giấy đăng ký kinh doanh của cá nhân, tổ chức nước ngoài có giới hạn thời gian hoạt động thì thời gian đó phải còn ít nhất một năm.
 • Văn phòng đại diện mà cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập phải có nội dung hoạt động phù hợp với cam kết của Việt Nam
 • Nếu nội dung hoạt động không phù hợp, cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam.

2. Hồ sơ và thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Để có thể được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, thương nhân cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện các thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

a) Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

 • 1 đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam (theo mẫu quy định)
 • Quyết định và biên bản họp của hội đồng quản trị / hội đồng thành viên về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • 1 Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị tương đương). Bản sao này phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • 1 Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 •  Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
 • Nếu người đại diện là công dân Việt Nam cần có bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Nếu người đại diện là công dân nước ngoài cần bản sao hộ chiếu.
 • Các tài liệu cung cấp thông tin về trụ sở dự kiến như:
+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài hợp pháp
+ Bản sao tài liệu chứng minh điều kiện an ninh trật tự, an toàn lao động của địa điểm đặt văn phòng
+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện: Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật

b) Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện trình tự theo các bước sau:
 • Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ thành lập văn phòng đại diện như đã nêu ở trên.
 • Bước 2: Soạn thảo và hộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký
Thương nhân nước ngoài tiến hành soạn thảo và gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đến Sở Công Thương tại địa phương nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.
Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp; qua đường bưu điện, công văn hành chính; mạng điện tử.
 • Bước 3: Cơ quan đăng ký thẩm định hồ sơ thành lập văn phòng đại diện
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao Giấy phép tới Bộ Công thương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan Thuế; Cơ quan Thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.
 • Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng đại diện
Sau khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân đăng ký

c) Xin gia hạn giấy phép văn phòng đại diện

Trường hợp xin gia hạn giấy phép văn phòng đại diện thì cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

d) Các việc cần làm sau thành lập của văn phòng đại công ty nước ngoài

Sau khi nhận được giấy phép thành lập văn phòng đại diện, thì nên tiến hành những làm những việc như:
 • Khắc dấu tròn và đăng ký mẫu dấu của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài
 • Đăng ký cấp Thông báo mã số thuế của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài
 • Mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện;
 • Lập sổ quỹ tiền mặt ghi nhận toàn bộ khoản thu chi trong quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện;
 • Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ký hợp đồng lao động với trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;
 • Hàng năm Công ty nước ngoài phải xác nhận lương và thu nhập (theo mẫu) cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;
 • Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật hiện hành;

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ như sau:

a) Quyền của Văn phòng đại diện

 • Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 • Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện

 • Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.
 • Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.
 • Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài. Trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật thương mại 2005.
 • Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp nói chung và thành lập văn phòng đại diện nói riêng Tân Thành Thịnh có đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để tư vấn và giúp khách hàng hoàng thành các thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài ở Việt Nam nhanh chóng, đúng pháp luật.

Nếu có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện hãy liên hệ trực tiếp với Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ tận tình.

>> Xem thêm:  chi phí thành lập công ty

Đăng ký tư vấn

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888
CÔNG TY TÂN THÀNH THỊNH


Thông tin khác
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Đăng ký vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài
Thành lập chi nhánh công ty Nước Ngoài
Điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài
Thành lập công ty vốn 100 ngước ngoài
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ