Thành lập hộ kinh doanh cá thể

Việc thành lập hộ kinh doanh cá thể cũng cần được thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục theo quy định pháp luật. Vậy việc thành lập hộ kinh doanh cá thể được thực hiện như thế nào? Các quy định về hộ kinh doanh mới nhất. Cùng Tân Thành Thịnh theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Hộ kinh doanh cá thể không phải là một loại hình doanh nghiệp mà là một mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, phù hợp với đối tượng là các cá nhân và gia đình với nguồn vốn đầu tư thấp.
Tuy nhiên, việc thành lập hộ kinh doanh cá thể cũng cần được thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục theo quy định pháp luật. Vậy việc thành lập hộ kinh doanh cá thể được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây Tân Thành Thịnh sẽ cung cấp đến các bạn thông tin về những quy định về hộ kinh doanh cá thể

1. Hộ kinh doanh là gì?

Năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thay thế cho Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Tại Nghị định này có nhiều quy định mới về hộ kinh doanh cá thể.
Tại Khoản 1, Điều 79, Nghi định này quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.”

1.1 Các quy định về hộ kinh doanh cá thể

a)  Về tên hộ kinh doanh

- Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
1.Cụm từ “Hộ kinh doanh”;
2.Tên riêng của hộ kinh doanh.
Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
- Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
- Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
- Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

b) Về ngành nghề kinh doanh

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

c) Về địa điểm kinh doanh

- Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
- Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

d) Các quy định khác

Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

1.2 Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân, thành viên hộ kinh doanh gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây:
- Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

1.3 Ưu – nhược điểm mô hình hộ kinh doanh cá thể

Thành lập hộ kinh doanh cá thể có những ưu điểm cũng như hạn chế nhất định.

a) Ưu điểm hộ kinh doanh cá thể

 • Thủ tục thành lập khá đơn giản
 • Quy mô gọn nhẹ, phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ;
 • Chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản;
 • Chế độ kê khai thuế và đóng thuế đơn giản

b) Nhược điểm mô hình hộ kinh doanh cá thể

 • Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm mà không được mở thêm chi nhánh hay địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác;
 • Không có tư cách pháp nhân, không có con dấu pháp nhân;
 • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ hộ kinh doanh cá thể đối với hoạt động kinh doanh;

2. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh gọn nhẹ, thủ tục đăng ký có phần đơn giản hơn so với các loại hình doanh nghiệp. Người đăng ký thành lập hộ kinh doanh thực hiện đăng ký xin cấp Giấy giấy chứng nhận hộ kinh doanh theo trình tự sau.

2.1 Cơ quan đăng ký kinh doanh

Người thành lập hộ kinh doanh cá thể nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh chính của Hộ kinh doanh.

2.2 Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Thành phần hồ sơ gồm:
 
- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
-  Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

2.3 Các bước đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

a) Bước 1: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ

Người đăng ký hộ kinh doanh cá thể chuẩn bị đầy đủ và soạn thảo bộ hồ sơ như đã hướng dẫn.

b) Bước 2: Nộp hồ sơ

Người thành lập HKD có thể nộp hồ sơ theo 2 hình thức
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
+ Nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

c) Bước 3: Nhận kết quả

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

3. Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể Tân Thành Thịnh

Thành lập hộ kinh doanh tuy thủ tục đơn giản, tuy nhiên nếu không có kinh nghiệm thì chắc bạn sẽ lúng túng gây mất nhiều thời gian để hoàn thành. Vì thế, để đơn giản thủ tục thành lập và nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì chủ hộ kinh có thể sử dụng dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể.
 
Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung câp tư vấn thành lập công ty và dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể giúp mọi người có thể tiết kiệm thời gian cùng nhiều lợi ích khác.

a) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Tân Thành Thịnh

Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí những thủ tục pháp lý, những vấn đề thắc mắc của khách hàng như ngành nghề kinh doanh, đặt tên… để giúp khách hàng có thể kinh doanh một cách thuận lợi nhất.
Thay mặt khách hàng thực hiện những công việc như soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ kê khai thuế…
Thực hiện những công việc tại các cơ quan có thẩm quyền
Theo dõi tiến trình thực hiện hồ sơ, trao kết quả đến tay khách hàng.

b) Quy trình sử dụng dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Tân Thành Thịnh

Bước 1: Khách hàng hàng gọi điện thoại đến Hotline: 0909 54 8888 để cung cấp cho chúng tôi những yêu cầu và các công tin cần thiết;
Bước 2: Tân Thành Thịnh sẽ tư vấn, đề xuất giải pháp và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.
Bước 3: Báo giá đến khách hàng
Bước 4: Nếu đồng ý báo giá sẽ tiến hành ký hợp đồng và Tân Thành Thịnh sẽ hhực hiện những công việc thỏa thuận đến khi hoàn thành công việc.
Bước 5: Đồng hành, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong những vấn đề phát sinh.

c) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Được đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực hiện.
 • Thủ tục nhanh chóng, đúng quy định
 • Chi phí thỏa thuận từ ban đầu, không phát sinh
 • Thời gian hoàn thành đúng hẹn.
Tân Thành Thịnh vừa giải đáp cho các bạn những thông tin xoay quanh vấn đề Thành lập hộ kinh doanh? Hy vọng thông qua bài viết này các bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập hộ kinh doanh khách hàng vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ.

Các bạn xem thêm bảng chi phí thành lập doanh nghiệp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác
Hộ kinh doanh cá thể có con dấu không?
Hộ kinh doanh có mã số thuế không?
Đăng ký kinh doanh hộ cá thể online
Mẫu đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tphcm
Giấy phép kinh doanh hộ cá thể
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ