Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN;) được hiểu là DN mà “hoạt động chính là thực hiện SXKD các loại sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do DN được quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp; thực hiện các nhiệm vụ KH&CN;.


Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) được hiểu là DN mà “hoạt động chính là thực hiện SXKD các loại sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do DN được quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp; thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

 
Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Vậy thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ bao gồm những thủ tục gì? Tân Thành Thịnh xin được tư vấn chi tiết trong bài viết sau đây.

I. Điều kiện để được chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ

Doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Đối tượng thành lập doanh nghiệp KH&CN hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KH&CN được sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp công nghệ để trực tiếp sản xuất thuộc các lĩnh vực:
•             Công nghệ thông tin – truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mền tin học;
•             Công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;
•             Công nghệ tự động hóa;
•             Công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano;
•             Công nghệ bảo vệ môi trường;
•             Công nghệ năng lượng mới;
•             Công nghệ vũ trụ;
•             Một số công nghệ khác do Bộ KH&CN quy định.
2. Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ được quy định theo các lĩnh vực nêu trên.

II. Quy trình thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

A. Thành lập doanh nghiệp và ĐKCN DN KH&CN
1. Trình tự thành lập doanh nghiệp và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN
•             Thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
•             Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bao gồm:
•             Giấy đề nghị CN DN KH&CN (Mẫu 1);
•             Bản sao Giấy CN ĐKDN (Bản sao có chứng thực trong trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện)
•             Dự án sản xuất, kinh doanh, trong đó những nội dung liên quan đến kết quả KH&CN là cơ sở đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (Mẫu 2);
•             Các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN (sao y bản chính).
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính và 05 bộ photo.
4. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh.

B. Chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập để thành lập Doanh nghiệp KH&CN

Tổ chức KH&CN công lập có thể chuyển đổi một bộ phận/ toàn bộ tổ chức để thành lập DN KH&CN
1.Trình tự thực hiện việc chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập để TLDN KH&CN
•             Tổ chức KH&CN công lập xây dựng Đề án chuyển đổi và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi;
•             Cơ quan có thẩm quyền (cơ quan chủ quản trực tiếp) phê duyệt Đề án chuyển đổi kiểm tra, thẩm định tính khả thi của Đề án chuyển đổi để xem xét, quyết  định phê duyệt đề án chuyển đổi;
•             Thực hiện thủ tục ĐKDN theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
•             Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh.
2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN bao gồm:
•             Giấy đề nghị CN DN KH&CN (Mẫu 1);
•             Quyết định phê duyệt Đề án của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Mẫu 3);
•             Bản sao Giấy CN ĐKDN (Bản sao có chứng thực trong trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện);
•             Các văn bản xác nhận quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN (sao y bản chính);
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính và 05 bộ photo.
4. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh.

C. Đối với việc đăng ký bổ sung sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN

1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
•             Văn bản đề nghị bổ sung sản phẩm, hàng hóa KH&CN
•             Bản sao Giấy CN DN KH&CN.
•             Dự án sản xuất kinh doanh (Mẫu 2);
•             Các văn bản xác nhận quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN đăng ký bổ sung (sao y bản chính).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính và 05 bộ photo.
3. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh.

D. Đối với việc cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy CN DN KH&CN

1. Trường hợp Giấy CN DN KH&CN bị mất, doanh nghiệp KH&CN có trách nhiệm khai báo với Cơ quan công an xã, phường thị trấn nơi mất và thông báo ít nhất 03 (ba) lần trên phương tiện thông tin đại chúng.
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, doanh nghiệp đăng ký cấp lại Giấy CN DN KH&CN, hồ sơ bao gồm:
•             Văn bản đề nghị cấp lại Giấy CN DN KH&CN của Người ĐDTPL của doanh nghiệp;
•             Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo về việc mất Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên phương tiện thông tin đại chúng.
2. Trường hợp Giấy CN DN KH&CN bị rách, nát, doanh nghiệp KH&CN đăng ký cấp lại, hồ sơ bao gồm:
•             Văn bản đề nghị cấp lại Giấy CN DN KH&CN của Người ĐDTPL của doanh nghiệp;
•             Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
3. Trường hợp Giấy CN DN KH&CN bị tiêu hủy, Người ĐDTPL của doanh nghiệp có Văn bản đề nghị để được cấp lại Giấy CN DN KH&CN trong đó nêu rõ lý do.
4. Trường hợp DN KH&CN thay đổi thông tin liên quan đến tên gọi, ĐKDN, người đứng đầu DN đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy CN DN KH&CN, hồ sơ bao gồm:
•             Văn bản đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy CN DN KH&CN của Người ĐDTPL của doanh nghiệp;
•             Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;
•             Văn bản, tài liệu chứng minh về sự thay đổi thông tin liên quan đến ĐKDN.
5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
6. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh.

III. Đăng ký và giải quyết hồ sơ

1. Thời hạn xem xét cấp Giấy CN DN KH&CN hoặc cấp danh mục bổ sung sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của DN.
Trường hợp không cấp Giấy CN DN KH&CN hoặc danh mục bổ sung sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN, trong thời hạn 05 ngàylàm việc, Sở KH&CN có Văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
2. Sở KH&CN xem xét cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy CN DN KH&CN trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của DN.
3. Kinh phí: Doanh nghiệp không phải nộp lệ phí đăng ký.
Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.
>> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh
Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh
•             Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
•             Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
•             Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
•             Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.
Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.
Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888


Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ