Thành lập công ty tư vấn luật

Ngành nghề tư vấn luật thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để thành lập công ty tư vấn luật cần đáp ứng đủ những điều kiện này. Vậy điều kiện thành lập công ty tư vấn luật như thế nào? Thủ tục thành lập công ty tư vấn luật bao gồm những gì?

Ngành nghề tư vấn luật thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì thế khi thành lập công ty tư vấn luật thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện này.

 

Thành lập công ty tư vấn Luật

Vậy công ty tư vấn luật là gì? Điều kiện thành lập công ty tư vấn luật như thế nào? Thủ tục thành lập công ty tư vấn luật bao gồm những gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm những thông tin về vấn đề này nhé!

1. Công ty tư vấn luật là gì?

Công ty tư vấn Luật là hình thức tổ chức hành nghề luật sư, tại đây những luật sư thực hiện những việc giải đáp pháp luật, tư vấn ứng xử theo quy định pháp luật trong những trường hợp cụ thể,…nhằm giúp khách hàng, công dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ.
 

>> Cách thức tư vấn pháp luật

 • Tư vấn pháp luật trực tiếp: Luật sư tư vấn trực tiếp bằng lời nói cho đối tượng cần tư vấn pháp luật.
 • Tư vấn pháp luật thông qua thư tư vấn pháp lý: Đối tượng cần tư vấn pháp luật sẽ nhận được một “thư tư vấn pháp lý” (có thể bằng giấy hoặc email điện tử) giải đáp các thắc mắc, tư vấn hướng xử lý theo quy định pháp luật sau khi đối tượng gửi yêu cầu tư vấn đến tổ chức/cá nhân có chức năng tư pháp luật.

2. Mã ngành tư vấn luật

Nhóm ngành nghề tư vấn pháp luật là 691 – 6910: Hoạt động pháp luật

Nhóm này gồm:
 • Đại diện luật pháp về lợi ích của một bên đối với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện dân sự, tư vấn và đại diện hình sự…;
 • Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế.
Loại trừ: Hoạt động tòa án được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).
69101: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
Nhóm này gồm: Đại diện pháp lý cho quyền lợi của một bên đối với bên kia, dù có trước tòa hoặc hội đồng xét xử khác hay không, hoặc có sự giám sát của những người là thành viên của tòa về:
 • Tư vấn và đại diện trong vấn đề dân sự;
 • Tư vấn và đại diện tội phạm hình sự;
 • Tư vấn và đại diện có liên quan đến các vụ tranh chấp về lao động;
 • Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.
69102: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý
Nhóm này gồm:
 • Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.
 • Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý liên quan đến bản quyền, bằng phát minh, sáng chế, quyền tác giả;
 • Các hoạt động liên quan đến các thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, các văn bản thừa kế, di chúc,…
 • Chuẩn bị tài liệu pháp lý liên quan đến các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản (trừ chữ ký người dịch).
69109: Hoạt động pháp luật khác
Nhóm này gồm: Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế, quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản. Hoạt động đăng ký tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp, trao đổi thông tin về các biện pháp bảo đảm

3. Điều kiện thành lập công ty tư vấn luật

Tư vấn luật là nhóm ngành kinh doanh có điều kiện do đó để thành lập công ty tư vấn luật doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện ngành nghề theo quy định của Pháp luật như sau:
 

a) Điều kiện về loại hình công ty

Theo Điều 34 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012, loại hình công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.
– Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.
– Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm: Công ty luật TNHH một thành viên và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.
– Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

b) Điều kiện về người thành lập công ty

Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật phải có ít nhất 2 năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức ngành nghề Luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức.

Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập, tham gia thành lập công ty không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có công ty luật phải chuyển về gia nhập Đoàn luật sư nơi có công ty luật hoặc chi nhánh của công ty luật.

c) Điều kiện về trụ sở công ty

Công ty luật phải có trụ sở làm việc.

d) Điều kiện về tên công ty

Tên công luật không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Tên công ty luật phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.

4. Thủ tục thành lập công ty tư vấn Luật

Công ty tư vấn luật để đi vào hoạt động cần phải hoàn thành hồ sơ đăng ký hoạt động theo thủ tục như sau:

a) Chuẩn bị hồ sơ: Hồ sơ thành lập công ty tư vấn Luật bao gồm:
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu;
Dự thảo Điều lệ của công ty luật;
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty;
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.
b) Nộp hồ sơ
Sau khi hoàn tất hồ sơ thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp. Công ty luật đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.
c) Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Tư pháp sẽ xem xét và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật. Trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
Lưu ý: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề thành lập công ty tư vấn Luật, mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu cần hỗ trợ về dịch vụ thành lập công ty tư vấn Luật các bạn vui lòng liên hệ công ty TNHH Tư vấn thành lập công ty – Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh để được giải đáp.

Với nhiều năm kinh nghiệm công ty Tân Thành Thịnh cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ thành lập công ty trọn gói nhanh gọn, nhiều tiện ích cho doanh nghiệp.

 
>> Các bạn xem thêm bảng chi phí thành lập doanh nghiệp

Đăng ký tư vấn

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH

 • 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
 • 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
 • lienhe@tanthanhthinh.com  www.tanthanhthinh.com

Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ