Thành lập công ty con của công ty cổ phần

Công ty con là công ty gì? Tại sao cần thành lập công ty con? Khi thành lập công ty con của công ty cổ phần cần chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục gì? Nên thành lập công ty con hay chi nhánh?.... Trên đây là hàng loạt những câu hỏi của khách hàng liên quan đến công ty con mà Tân Thành Thịnh nhận được gần đây.
Tân Thành Thịnh sẽ chia sẻ đến bạn về việc thành lập công ty con của công ty cổ phần và những vấn đề liên quan. Nếu bạn đang gặp những khó khăn trên thì cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết nhé.

1. Công ty con là công ty gì? 

Trước hết để tìm hiểu được chi tiết về khái niệm công ty con là công ty gì? Thì mời bạn cùng tìm hiểu về công ty mẹ và mối quan hệ giữa công ty mẹ với các công ty con nhé. Để từ đó hiểu hơn về công ty con.
 
Công ty mẹ là công ty sở hữu ít nhất từ 50% số vốn của công ty khác. Đồng thời được trực tiếp tham gia điều hành, quản lý doanh nghiệp, đưa ra các quyết định liên quan như sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, bổ nhiệm thành viên… của công ty đó.
Khi đó công ty chịu sự quản lý của công ty mẹ được gọi là công ty con. Vậy công ty con là công ty được một doanh nghiệp khác tham gia góp vốn trên 50% và trực tiếp điều hành cùng doanh nghiệp phát triển. Một công ty mẹ có thể có nhiều công ty con, nhưng một công ty con chỉ có một công ty mẹ.

1.1 Các quy định về công ty con công  ty cổ phần

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về công ty con của doanh nghiệp như sau:
 • Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ.
 • Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.
 • Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp.
 • Các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 có quyền mua bán, chuyển nhượng, tăng, giảm phần vốn góp, số cổ phần nhưng không được làm tăng tỷ lệ sở hữu chéo hiện có.
 • Hội đồng quản trị của các công ty có liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp khi quyết định góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác.
 • Đồng thời chủ tịch công ty hoặc thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của công ty có liên quan cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho công ty khi vi phạm các quy định của luật doanh nghiệp về công ty con (Điều 189).

1.2 Lợi ích của việc thành lập công ty con

Ngày nay, việc thành lập công ty con là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những công ty đa ngành nghề bởi vì công ty con mang lại những giá trị sau:
 • Công ty con là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân riêng. Việc này giúp các công ty mẹ thuận lợi trong việc quản các hoạt động kinh doanh.
 • Công ty con là một doanh nghiệp hoạt động độc lập với công ty mẹ về mặt pháp lý, tài chính, ngành nghề kinh doanh (có thể kinh doanh cùng ngành nghề nhưng không phụ thuộc). Việc này sẽ giúp công ty con phát triển chuyên về một lĩnh vực nhất định.
 • Ngược lại nếu nhiều công ty con được thành lập trong cùng một ngành nghề khác nhau nhưng hoạt động độc lập sẽ giúp tạo sự cạnh tranh với nhau để cùng phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh, sản xuất từ đó giúp các công ty con và công ty mẹ đều phát triển.
 • Khi thành lập công ty con sẽ giúp các doanh nghiệp lớn (công ty mẹ) thuận lợi trong việc hoạt động đa ngành nghề kinh doanh, từ đó thâm nhập thị trường nhanh hơn và mang lại hiệu quả kinh doanh nhất định.

2. Điều kiện và thủ tục thành lập công ty con của công ty cổ phần

Các điều kiện và mọi thủ tục thành lập công ty con của công ty cổ phần cũng tương tự như việc thành lập công ty cổ phần khác. Sự khác biệt duy nhất để phân biệt công ty con của công ty cổ phần là có một cổ đông góp trên 50% vốn vào công ty con.
 
Sau đây là các điều kiện và thủ tục thành lập công ty con của công ty cổ phần là:

2.1 Điều kiện thành lập công ty con của công ty cổ phần

Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp trừ các trường hợp quy định tại điều 18 Luật Doanh nghiệp. Muốn thành lập công ty con thì công ty mẹ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
 • Là một doanh nghiệp với đầy đủ tư cách pháp nhân của công ty cổ phần.
 • Phải góp vốn đủ và nắm giữ số vốn góp/ cổ phần công ty con từ 50% trở lên
 • Các quy định về công ty con công  ty cổ phần ở phần 1.1
 • Có đầy đủ hồ sơ tương ứng để hỗ trợ cho việc thành lập công ty con.

2.2 Hồ sơ thành lập công ty con công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty con công ty cổ phần gồm có:
 • 03 CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân sao y công chứng không quá 3 tháng của tất cả các cổ đông góp vốn.
 • Giấy chứng nhận ĐKDN/quyết định thành lập của tổ chức.
 • Điều lệ công ty cổ phần.
 • Danh sách cổ đông góp vốn
 • CMND/hộ chiếu của người đại diện pháp luật (người đại diện theo pháp luật có thể đứng chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc/ Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty).
 • Đặc biệt: Quyết định về việc cử người góp vốn quản lý công ty con của Hội đồng quản trị.
 • Bản sao có công chứng giấy phép kinh doanh của công ty mẹ
 • Bản sao có công chứng CMND của người được công ty mẹ cử góp vốn và quản lý công ty con.
Lưu ý: Người được công ty cử đại diện góp vốn vào công ty con không nhất thiết phải là thành viên đang nắm giữ vốn trong công ty mẹ.

2.3 Thủ tục thành lập công ty con của công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty con thuộc loại hình công ty cổ phần thực hiện các bước như thế nào? Sau đây, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn thủ tục các bước thành lập công ty con của công ty cổ phần như sau:
 • Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ thành lập công ty con và hồ sơ công ty cổ phần (công ty mẹ) như hướng dẫn bên trên.
 • Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty con đầy đủ.
 • Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thành lập công ty con của công ty cổ phần tại Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại hoặc nộp qua công thông tin đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý khi nộp hồ sơ qua mạng bạn thì khi nhận giấy phép kinh doanh công ty con bạn nên bổ sung hồ sơ gốc cho các Phòng đăng ký kinh doanh)
 • Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký công ty con của công ty cổ phần (Nếu hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác).
Thời gian cấp giấy đăng ký kinh doanh cho công ty con của công ty cổ phần là: trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở KH&ĐT

2.4 Những câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty con

Có rất nhiều khách hàng gặp những câu hỏi thắc mắc sau khi thành lập công ty con, nếu bạn đang có những câu hỏi tương tự thì hãy cùng tìm hiểu câu trả lời ngay bên dưới nhé.

a) Công ty con là gì?

Công ty con là công ty được công ty mẹ tham gia góp vốn trên 50%, công ty con chịu sự quản lý trực tiếp của công ty mẹ trong việc điều hành doanh nghiệp, thay đổi điều lệ, bổ nhiệm thành viên….

b) Công ty mẹ là gì?

Công ty mẹ là công ty tham gia góp vốn và điều hành một doanh nghiệp khác với ít nhất từ 50% của doanh nghiệp đó.

c) Một công ty mẹ có thể có nhiều công ty con không?

Một công ty mẹ có thể có nhiều công ty con, nhưng một công ty con chỉ có duy nhất một công ty mẹ tham gia góp vốn và điều hành

d) Công ty cổ phần, TNHH có được thành lập công ty con không?

Có, mọi loại hình doanh nghiệp đều được thành lập công ty con nếu đáp ứng những điều kiện về thành lập công ty con và có pháp nhân đầy đủ như đã hướng dẫn bên trên.

e) Công ty thành viên có phải là công ty con?

Một công ty vừa có thể làm công ty con, vừa có thể làm công ty thành viên của một hoặc nhiều công ty khác.

f) Nên thành lập công ty con hay chi nhánh?

Mỗi loại hình sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau, tùy vào từng nhu cầu của cá nhân, tổ chức mà có sự lựa chọn phù hợp.

3. Nên thành lập công ty con hay chi nhánh?

Để có được lời giải thích đáng cho câu hỏi nên thành lập công ty con hay chi nhánh thì cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết về sự khác nhau của 2 loại hình này, từ đó đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhé.
 

3.1 Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

Có ….. tiêu chí phân biệt sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh là:

a) Loại hình doanh nghiệp

 • Công ty con: được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Chi nhánh: chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (phụ thuộc công ty mẹ)

b) Tư cách pháp nhân

 • Công ty con: có tư cách pháp nhân rõ ràng.
 • Chi nhánh: phụ thuộc công ty mẹ, không có tư cách pháp nhân.

c) Vốn điều lệ

 • Công ty con: ghi nhận số vốn điều lệ công ty đầy trên giấy phép kinh doanh.
 • Chi nhánh: không ghi nhận.

c) Trách nhiệm chủ sở hữu khi giải thể hoặc phá sản

 • Công ty con: chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.
 • Chi nhánh: chịu toàn bộ trách nhiệm.

d) Tổ chức công tác kế toán

 • Công ty con: hoạt động độc lập như một công ty bình thường.
 • Chi nhánh: phụ thuộc vào công ty mẹ, đơn vị kế toán có thể hoạt động độc lập nhưng vẫn là cấp cơ sở của công ty mẹ. Báo cáo tài chính có thể hợp nhất với công ty mẹ.

e) Tiền vốn doanh nghiệp

 • Công ty con: vốn góp cho công ty con là khoản đầu tư tài chính.
 • Chi nhánh: vốn góp cho chi nhánh là vốn trực thuộc công ty.

f) Mã số thuế và nghĩa vụ nộp thuế

 • Công ty con: mã số thuế độc lập, tự nộp thuế TNDN độc lập công ty mẹ.
 • Chi nhánh: mã số thuế của chi nhánh theo mã số thuế của công ty, có thể chuyển lợi nhuận trước thuế về cho công ty mẹ để nộp thuế TNDN.

3.2 Nên thành lập công ty con hay chi nhánh là phù hợp?

Với những sự khác biệt trên cho ta thấy công ty con hoạt động độc lập như mọi thực thể doanh nghiệp khác. Được hưởng những quyền lợi và thực hiện mọi nghĩa vụ theo quy định của nhà nước mà không bị giới hạn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Vậy việc thành lập công ty con sẽ phù hợp với những công ty mẹ muốn mở rộng đầu tư kinh doanh ở một lĩnh vực mới tiềm năng để mang lại lợi nhuận mà không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hiện tại, ngành nghề kinh doanh có thể khác hoặc giống với công ty mẹ tùy theo nhu cầu.

Và việc thành lập chi nhánh sẽ phù hợp hơn với những doanh nghiệp, công ty mẹ muốn mở rộng thị trường, khai phá trị trường mới tại một địa điểm kinh doanh nhất định. Đồng thời các hoạt động của chi nhánh được công ty mẹ kiểm soát và thực hiện tại công ty mẹ để mang lại sự an toàn.

Vì thế, tùy thuộc vào mục đích muốn đầu tư mở rộng kinh doanh hay muốn khai phá thị trường mới để phát triển công ty mà lựa chọn việc thành lập chi nhánh hoặc mở công ty con.

4. Dịch vụ thành lập công ty con Tân Thành Thịnh

Mọi thủ tục hồ sơ thành lập công ty con cũng khá đơn giản, tuy nhiên chúng sẽ trở nên vô cùng khó khăn nếu bạn là người mới, người không có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực này.
 
 
Để tiết kiệm thời gian, chi phí và hoàn tất các thủ tục thành lập công ty con nhanh, chính xác, công ty Tân Thành Thịnh chuyên cung cấp các gói dịch vụ thành lập công ty với mọi loại hình doanh nghiệp khác nhau tại tphcm uy tín và chuyên nghiệp.

Hơn 17 năm trong ngành, Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ nhân sự với nhiều kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn cao, nhạy bén và xử lý mọi vấn đề một cách nhanh chóng, đảm bảo mang lại sự hài lòng cho bạn.

Tân Thành Thịnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp từ việc soạn thảo hồ sơ đến hoàn thành những thủ tục sau khi đã cấp giấy chứng nhập doanh nghiệp để đảm bảo giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động nhanh chóng.

Đến với chúng tôi, bạn hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty con bởi:
 • Hồ sơ chính xác.
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng.
 • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ tư vấn chi tiết các thông tin quan trọng, cần thiết khi thành lập doanh nghiệp như: đặt tên công ty không trùng lặp, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp….. theo đúng quy định pháp luật.
 • Tân Thành Thịnh hỗ trợ các thủ tục sau khi thành lập công ty.
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh.
Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty dịch vụ thành lập công ty con uy tín, chuyên nghiệp và đảm bảo được chấp  thuận hồ sơ 100% tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh nhé.
Trên đây là bài viết về thành lập công ty con công ty cổ phần, hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Mọi thắc mắc về việc thành lập công ty con vui lòng liên hệ chúng tôi thông tin bên dưới.

 

>> Các bạn xem thêm chi phí thành lập doanh nghiệp


Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ