Thành lập công ty có lợi ích gì?

Thành lập công ty là một trong những việc bắt buộc dành cho những cá nhân hoặc tổ chức khi khởi nghiệp có nhu cầu phát triển kinh doanh. Vậy thành lập công ty có lợi ích gì? Tại sao phải thành lập công ty khi bắt đầu kinh doanh? Là những câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người bắt đầu khởi nghiệp, kinh doanh. Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu nhé
Với 17 năm kinh nghiệm trong ngành, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn những lợi ích khi thành lập công ty và những kinh nghiệm thành lập công ty từng bước chi tiết giúp cho những cá nhân/ tổ chức khởi nghiệp dễ dàng thuận lợi hoàn thành những thủ tục, hồ sơ. Cùng tìm hiểu nhé.

1. Vai trò của công ty khi thành lập

Thành lập công ty có lợi ích gì? Tại sao phải thành lập công ty khi bắt đầu kinh doanh? Là những câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người bắt đầu khởi nghiệp, kinh doanh.
Thực tế, khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp của bạn được bảo vệ pháp lý trước pháp luật mà còn nhận được nhiều lợi ích, giá trị to lớn khác. Sau đây là những lợi ích to lớn mang lại khi thành lập công ty:

1.1 Đối với chủ thể doanh nghiệp

Lợi ích thành lập công ty mang lại với chủ thể doanh nghiệp là:
 • Hoạt động kinh doanh công ty sẽ được nhà nước cấp phép hoạt động và được bảo vệ mọi quyền lợi trước các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định.
 • Khi thành lập công ty, chủ doanh nghiệp sẽ được toàn quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, từ đó năng lực quản lý, điều hành sẽ ngày một nâng cao.
 • Việc thành lập công ty có thể giúp chủ thể doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng một cách lớn mạnh, sản phẩm doanh nghiệp sẽ nhiều người biết đến, từ đó mang lại những hiệu quả kinh doanh nhất định.
 • Doanh nghiệp có pháp lý rõ ràng sẽ giúp tạo lòng tin với khách hàng, người tuyển dụng hơn là những đơn vị không có thông tin cụ thể. Tính rõ ràng là một lợi ích thiết thực nhất giúp bạn xây dựng niềm tin cho mọi đối tác, thu hút nhân tài.
 • Mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ được nhà nước quản lý, thông qua những báo cáo kinh doanh, nhà nước sẽ nắm bắt được xu hướng của thị trường, nắm bắt được các yếu tố trong kinh doanh cũng như việc áp dụng các quy định của pháp luật trong thực tế để từ đó làm căn cứ đưa ra các chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích hoặc hạn chế phù hợp và kịp thời hơn.

1.2 Đối với xã hội

Việc thành lập công ty còn mang lại những lợi ích, đóng góp to lớn cho xã hội như là:
 • Thu hút nhân tài làm việc công ty, mở ra cơ hội việc làm cho người khác.
 • Tạo điều kiện cho lao động phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn và có những chính sách hỗ trợ như BHXH, lương thưởng, du lịch...... từ đó đóng góp một phần lợi ích thiết thực cho sự phát triển của xã hội.

2. Các loại hình công ty hiện nay

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020, có 5 loại hình doanh nghiệp chính hiện nay là: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.
Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những đặc điểm riêng. Tùy vào nhu cầu, tiềm lực và đặc trưng ngành nghề kinh doanh mà bạn lựa chọn loại hình công ty phù hợp.

2.1 Công ty tnhh 1 thành viên

Điều 74, Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty tnhh 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

2.2 Công ty tnhh 2 thành viên

Điều 46, Chương III, Luật Doanh Nghiệp 2020, Công ty tnhh 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh Nghiệp 2020.
Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh Nghiệp 2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh Nghiệp 2020.

2.3 Công ty cổ phần

Theo Điều 111, Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty cổ phần là công ty trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh Nghiệp 2020. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

2.4 Công ty hợp danh

Theo Điều 177, Chương VI, Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

2.5 Doanh nghiệp tư nhân

Theo Chương VIII, Điều 188, Luật Doanh Nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Các bạn xem thêm tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

3 Bạn khởi nghiệp nên chọn loại hình công ty nào ?

Trước khi đưa ra sự lựa chọn loại hình công ty phù hợp, các nhà khởi nghiệp thường xác định những lợi thế mình có và những ưu nhược điểm của từng loại hình công ty để làm căn cứ đưa ra sự lựa chọn. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể tự trả lời những câu hỏi dưới đây:
 • Chiến lược kinh doanh sản phẩm là gì?
 • Tiềm lực vốn cho doanh nghiệp của bạn dự kiến là bao nhiêu?
 • Ngành nghề kinh doanh của bạn có yêu cầu về nguồn lực tài chính không?
 • Bạn muốn tự quyết định mọi liên quan tới hoạt động công ty hay cần tham vấn?
 • Trách nhiệm của bạn và thành viên góp vốn như thế nào khi xảy ra rủi ro nếu muốn kêu gọi đầu tư?
 • ...
Thông thường, các cá nhân/ tổ chức thường lựa chọn doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh để thành lập công ty với mục tiêu là: toàn quyền quyết định mọi hoạt động doanh nghiệp, giữ hướng đi đúng với mục tiêu ban đầu đề ta khi khởi nghiệp.
Tuy nhiên, việc này lại rất hạn chế trong việc huy động vốn, kêu gọi đầu tư cũng như phát hành chứng khoán về sau.
Đặc biệt hơn, các nhà khởi nghiệp không phải ai cũng đủ nguồn lực vốn để vận hành, chưa kể là mới thành lập công ty có rất nhiều việc cần thực hiện, cá nhân tự vận hành sẽ cực kỳ đuối. Chưa kể chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản của mình, như vậy rủi ro cực kỳ lớn sẽ khiến nhiều đối tác, nhà đầu tư khi có cơ hội cũng e dè.
Theo các chuyên gia kinh tế và pháp luật chia sẻ, với những cá nhân/ tổ chức khởi nghiệp nên chọn một trong hai loại hình công ty tốt nhất là công ty cổ phần hoặc công ty tnhh. Hai loại hình này vừa giảm thiểu trách nhiệm thành viên sở hữu.

Vừa tạo điều kiện cho việc kêu gọi vốn, nhiều người tham vấn, quản lý sẽ tạo nhiều cơ hội phát triển hơn cho công ty khi khởi nghiệp.
Bạn có thể thành lập công ty tnhh sau đó chuyển đổi thành loại hình công ty cổ phần khi cần để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp.

 

4. Kinh nghiệm khi thành lập công ty

Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong việc thành lập công ty, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn những vấn đề cần lưu ý khi thành lập công ty như sau:

4.1 Về cách đặt tên công ty

Tên công ty sẽ định hình thương hiệu doanh nghiệp, giúp khách hàng nhận diện được những sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đồng thời cũng thể hiện được những giá trị riêng mà bạn muốn xây dựng cho công ty.
Vì thế nên cân nhắc lựa chọn cách đặt tên công ty cho hay, ý nghĩa và đặc biệt phải đúng quy định của pháp luật để tránh việc thay đổi tên công ty sẽ gây cho công ty những trở ngại nhất định khi thương hiệu bị thay đổi.
Các quy định về việc đặt tên công ty hiện nay là:
 • Tên công ty đòi hỏi phải đảm bảo thuần phong mỹ tục của Việt Nam, có các tên bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt tiện cho việc giao dịch.
 • Tên tiếng việt công ty bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Đặt tên công ty cần đơn giản dễ nhớ, biết cung cấp sản phẩm, dịch vụ gì.
 • Tên công ty phải tránh gây nhầm lẫn, tránh trùng lặp với đơn vị khác để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh hay quản lý của cơ quan nhà nước.
 • Không được đặt theo tên các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị nhà nước.
 • ….

4.2 Về vốn điều lệ khi thành lập

Pháp luật không quy định vốn điều lệ khi thành lập công ty (trừ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện). Tùy vào từng ngành nghề kinh doanh, quy mô doanh nghiệp và tiềm lực tài chính mà xác định vốn điều lệ phù hợp.
Lưu ý, vốn điều lệ thành lập công ty sẽ ảnh hưởng đến sự uy tín của doanh nghiệp, hồ sơ năng lực công ty, khả năng cạnh tranh trong những dự án lớn khi tham gia đấu thầu..... Đồng thời vốn điều lệ càng cao, doanh nghiệp phải thực hiện đóng thuế môn bài và chịu những trách nhiệm khác.
Do đó, nếu bạn chưa xác định được mức vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ sao cho phù hợp nhất nhu cầu và quy mô doanh nghiệp nhé.

4.3 Về người đại diện theo pháp luật

Công ty cần xác định ai là người đại diện pháp luật khi thành lập để chịu trách nhiệm pháp lý và công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật công ty tùy vào loại hình hoạt động.
Người đại diện theo pháp luật phải là người có tâm, có tầm để dẫn dắt và đưa doanh nghiệp phát triển ổn định chứ không chỉ là người đứng trên danh nghĩa hợp pháp. Do đó, bạn cần cân nhắc kỹ và có sựa lựa chọn phù hợp.

4.4 Về loại hình doanh nghiệp

Như đã chia sẻ bên trên, có 5 loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu và nhược điểm nhất định. Mỗi cá nhân/ tổ chức cần dựa vào nguồn lực của mình, đặc thù ngành nghề kinh doanh mà lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tạo điều kiện cho sự vận hành và phát triển của doanh nghiệp.

5. Công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thành là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM, uy tín, chuyên nghiệp tại tphcm. Các thủ tục hồ sơ đầy đủ, chính xác và nhanh chóng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định và phát triển tốt.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và đăng ký thành lập công ty, Tân Thành Thịnh đã trở thành địa chỉ tin cây được nhiều khách hàng “chọn mặt gửi vàng” để đồng hành trong việc xử lý hồ sơ chứng từ khi thành lập và vận hành doanh nghiệp.

5.2 Quy trình thành lập công ty tại Tân Thành Thịnh

Đến với Tân Thành Thịnh, quý khách hàng hoàn toàn an tâm bởi quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào ổn định kinh doanh và phát triển. Quy trình đăng ký thành lập công ty tại Tân Thành Thịnh như sau:
 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành lập công ty
 • Bước 2: Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ, pháp lý. Đặc biệt và tư vấn vốn điều lệ, đặt tên công ty…
 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản liên quan.
 • Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh
 • Bước 5: Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Bước 6: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.
 • Bước 7: Tư vấn và hoàn tất cả thủ tục liên quan sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp như các vấn đề về kê khai thuế, hóa đơn, hồ sơ, sổ sách….
 • Bước 8: Đồng hành cùng hộ kinh doanh xử lý những vấn đề phát sinh sau khi hoạt động (nếu có yêu cầu)

5.3 Cam kết dịch vụ

 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
Các bạn xem thêm chi phí thành lập công ty
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác

Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
Thành lập công ty dịch vụ vệ sinh
Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Mẫu hồ sơ năng lực công ty mới thành lập
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ