Quy định về ngày ký hóa đơn điện tử

Trong quá trình tạo và ký hóa đơn điện tử, có rất nhiều khách hàng hỏi quy định về ngày ký hóa đơn điện tử " có ghi lùi ngày hóa đơn điện tử được không ? " Xin được chia sẽ với quý bạn đọc những thông tin quy định về ngày ký hóa đơn và cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.


Quy định về ngày ký hóa đơn điện tử " có ghi lùi ngày hóa đơn điện tử được không ? ". Thông tư 39/2014/TT-BTC mục a, khoản 2, điều 16 quy định rõ về ngày ký hóa đơn điện tử như sau:

Quy định về ngày ký hóa đơn điện tử

1. Quy định về ngày ký hóa đơn điện tử

•             Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
•             Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
•             Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.
•             Theo Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hành vi lùi ngày xuất hóa đơn hoặc lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt hành chính.
Như vậy để tra lời cho câu hỏi: Có ghi lùi ngày trên hóa đơn điện tử được không?
Trả lời: Ghi lùi ngày hóa đơn điện tử bị xử phát thế nào?
•             Phát tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với các hành vi:
- Lập hóa đơn không đúng thời điểm: Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty A giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2018 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty A), nhưng đến tận ngày 03/3/2018 Công ty A mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn với thời gian như trên là không đúng nhưng Công ty A đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2018 nên Công ty A bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).
•             Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi ghi ngày trên hóa đơn điện tử đã lập trước ngày mua hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.
- Lập hóa đơn nhưng không giao cho bên mua (Trừ trường hợp bên mua ghi rõ không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn đã được lập theo bản kê)
- Không lập bảng kê, không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định
- Lập sai hóa đơn theo quy định về hóa đơn bán hóa hóa/ dịch vụ và đã giao cho người ua hoặc đã khai thuế.

2, Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử

Quy định về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 68 nghị định 119 được BTC ban hành và triển khai đến 1/11/2010 sẽ được áp dụng hàng loạt và trong quá trình sử dụng có rất nhiều khách hàng chưa biết cách chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy trong những trường hợp bên Mua cần giấy tớ xác mình việc mua hàng hóa và dịch vụ để thanh toán cho bên Bán.

a) Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Tân Thành Thịnh xin được giới thiệu đến quý khách hàng thực hiện cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử Tân Thành Thịnh cung cấp như sau:
Bên mua cần hóa đơn giấy (được chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử) trong trường hợp cần Chứng minh nguồn gốc Xuất xứ hàng hóa, phục vụ lưu thông hàng hóa trên đường với các cơ quan chức năng.

Bước 1: Quý khách hàng Login vào hệ thống phát hành hóa đơn điện tử Tân Thành Thịnh: Thông tin đăng nhập và mật khẩu sẽ được bên đơn vị Tân Thành Thịnh cung cấp. Việc thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử, trước tiên quý khách hàng cần tạo hóa đơn điện tử trước
Quý khách hàng xem ngay cách tạo hóa đơn điện tử trên hệ thống TTT cung cấp
Lưu ý:Thông tin này quý khách hàng có thể thay đổi mật khẩu để quản lý sau khi được cung cấp.
Phần mềm quản lý hệ thống hóa đơn điện tử Tân Thành Thịnh
Bước 2: Sau khi đăng nhập vào hệ thống quý khách hàng chọn QUẢN LÝ HÓA ĐƠN - > DANH SÁCH HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI -> TÌM KIẾM HÓA ĐƠN CẦN CHUYỂN ĐỔI
Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
-    Chọn chức năng “CHUYỂN ĐỔI HĐ”
-    Tìm kiếm số hóa đơn cần chuyển đối
-    Thực hiện chuyển đổi “Chứng minh nguồn gốc”, Hóa đơn điện tử sẽ kết nối đến máy in và thực hiện in ra giấy
-    Hóa đơn giấy sẽ phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.
-    Hóa đơn này bên bán chỉ cấp được 01 lần cho bên mua.

b) Các bước chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Lưu ý: Sau khi chuyển đổi in ra đóng dấu và ký như hóa đơn giấy
Nguyên tắc chuyển đổi: Người bán hàng hóa, dịch vụ được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc, xuất xử hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi 1 lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi phải đảm bảo yêu cầu quy định và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của người bán.

Điệu kiện: Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử ( hóa đơn gốc), có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy và có chữ ký , họ tên của người thực hiện chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Giá trị pháp lý của hóa đơn chuyển đổi: Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi đảm bảo các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn so với hóa đơn điện tử gốc, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

Ký hiệu riêng hóa đơn chuyển đổi: Ký hiệu riêng hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy bao gồm đầy đủ các thông tin như sau: dòng chữ  phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc( ghi rõ” hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”), họ và tên , chữ ký của người đại diện và thời gian thực hiện chuyển đổi.

Hóa đơn điện tử chuyển đổi mấy lần: Theo điều 10 Nghị định 119/2018, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy phải đảm bảo sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử . Và hóa đơn điện tử chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu trữ để ghi sổ theo dõi theo quy định của pháp luật. Chỉ được lập và sử dụng 1 lần duy nhất.

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ - 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TÂN THÀNH THỊNH
340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
028.3985.8888 -  Hotline: 0909.415.778
lienhe@tanthanhthinh.com
TÂN THÀNH THỊNH - Giải pháp Hóa Đơn Điện Tử An Toàn & Bảo Mật


Thông tin khác
Quy định về xóa bỏ hóa đơn điện tử
Quy định về lưu trữ hóa đơn điện tử
Quy định về mẫu hóa đơn điện tử
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ