Quy định về hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Quý doanh nghiệp đang chuẩn bị cho việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp nhưng chưa nắm vững các quy định và thủ tục pháp lý cần thực hiện. Hãy cùng Tân Thành Thành Thịnh giải đáp vấn đề đó thông qua bài viết quy định về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp sau đây.Quy định về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Để thuận tiện hơn cho việc cập nhật thông tin của các quý doanh nghiệp, Hãy liên hệ cùng Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ và tư vấn mọi vấn đề liên quan trong thời gian sớm nhất.

I. Quy định về hợp nhất doanh nghiệp

Hai/ một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất - CTBHN) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất - CTHN), đồng thời chấm dứt tồn tại của các CTBHN.

1. Quy định về thủ tục hợp nhất doanh nghiệp/ công ty

Các CTBHN chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.
Các nội dung chủ yếu của Hợp đồng hợp nhất:
•             Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của các CTBHN;
•             Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của CTHN;
•             Thủ tục và điều kiện hợp nhất;
•             Phương án sử dụng lao động;
•             Thời hạn thực hiện hợp nhất;
•             Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;
•             Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTBHN thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTHN;
Các thành viên, chủ sở hữu công ty/ các cổ đông của các CTBHN thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, tiến hành bầu/ bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty, HĐQT, Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành ĐKDN công ty hợp nhất theo quy định của Luật DN 2014.
Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.
Trường hợp hợp nhất mà theo đó CTHN có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của CTBHN phải thông báo cho Cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó CTHN có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

2. Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất

Phải thực hiện theo các quy định của Luật DN 2104 và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:
•             Hợp đồng hợp nhất;
•             Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các CTBHN.

3. Sau khi hoàn thành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất

•             Các CTBHN sẽ chấm dứt tồn tại;
•             CTHN được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các CTBHN.
•             Cơ quan ĐKKD tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN khi cấp Giấy CN ĐKDN cho CTHN.
•             Trường hợp CTBHN có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính CTHN thì Cơ quan ĐKKD nơi công ty hợp nhất phải thông báo về việc ĐKDN cho Cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính CTBHN để cập nhật tình trạng pháp lý của CTBHN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

II. Quy định về sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập - CTBSN) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập - CTNSN) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang CTNSN, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của CTBSN.

1. Quy định về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp/ công ty

Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ CTNSN.
Các nội dung của Hợp đồng sáp nhập:
•             Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của CTNSN;
•             Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của CTBSN;
•             Thủ tục và điều kiện sáp nhập;
•             Phương án sử dụng lao động;
•             Thời hạn thực hiện sáp nhập;
•             Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTBSN thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTNSN;
Các thành viên, chủ sở hữu công ty/ các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ CTNSN và tiến hành ĐKDN công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật DN 2014.
Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;
Trường hợp sáp nhập mà theo đó CTNSN có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho Cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó CTNSN có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

2. Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập

Phải thực hiện theo các quy định của Luật DN 2014 và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:
•             Hợp đồng sáp nhập;
•             Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các CTNSN;
•             Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các CTBSN, trừ trường hợp CTNSN là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ/ cổ phần có quyền biểu quyết của CTBSN.

3. Sau khi hoàn thành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập

•             CTBSN chấm dứt tồn tại;
•             CTNSN được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của CTBSN.
•             Cơ quan ĐKKD tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của CTBSN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho CTNSN.
•             Trường hợp CTBSN có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính CTNSN thì Cơ quan ĐKKD nơi CTNSN thông báo việc ĐKDN cho Cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính CTBSN để cập nhật tình trạng pháp lý của CTBSN trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

 

Quy định về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

 Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.
>> Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiều cổ đông
Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.
Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888


Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ