Những quy định về kiểm tra kế toán

Kiểm tra kế toán và những quy định về kiểm tra kế toán - Đơn vị kế toán phải chịu sự KTKT của Cơ quan có thẩm quyền. Việc KTKT chỉ được thực hiện khi có quyết định của Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


Việc KTKT chỉ được thực hiện khi có quyết định của Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Và doanh nghiệp (ĐVKT) phải có trách nhiệm cung cấp cho Đoàn kiểm tra kế toán TLKT có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn KTKT. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải thực hiện các kết luận của Đoàn KTKT.Kiểm tra kế toán và những quy định về kiểm tra kế toán

Vậy kiểm tra kế toán và những quy định về kiểm tra kế toán là gì? Chúng ta cùng làm rõ vấn đề này trong bài viết sau đây.

I. Kiểm tra kế toán - KTKT

Đơn vị kế toán phải chịu sự KTKT của Cơ quan có thẩm quyền. Việc KTKT chỉ được thực hiện khi có quyết định của Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trừ các Cơ quan thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành về tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các ĐVKT.

1. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định về việc KTKT

•             Bộ Tài chính;
•             Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán trong lĩnh vực được phân công phụ trách;
•             Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán tại địa phương do mình quản lý;
•             Đơn vị cấp trên quyết định kiểm tra kế toán đơn vị trực thuộc.

2. Các cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra kế toán

•             Là các Cơ quan có thẩm quyền quyết định về việc KTKT;
•             Cơ quan thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành về tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các ĐVKT.

II. Những quy định về kiểm tra kế toán của Luật kế toán

1. Quy định về nội dung kiểm tra kế toán

Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyết định kiểm tra, trừ trường hợp có quy định khác.
Nội dung KTKT gồm:
•             Kiểm tra về việc thực hiện nội dung công tác KT;
•             Kiểm tra về việc tổ chức bộ máy KT và người làm KT;
•             Kiểm tra về việc tổ chức quản lý và hoạt động KD DVKT;
•             Kiểm tra về việc chấp hành các quy định khác của PL về KT tại ĐVKT.

2. Về thời gian kiểm tra kế toán

Thời gian KTKT do Cơ quan có thẩm quyền KTKT quyết định nhưng không quá 10 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động.
Trường hợp nội dung KTKT phức tạp, cần có thời gian để đánh giá, đối chiếu, kết luận, Cơ quan có thẩm quyền KTKT có thể kéo dài thời gian kiểm tra;
Thời gian kéo dài đối với mỗi cuộc kiểm tra không quá 05 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động.

III. Về quyền và trách nhiệm của đoàn KTKT

1. Quyền của Đoàn KTKT

•             Đoàn KTKT có quyền yêu cầu ĐVKT được kiểm tra cung cấp TLKT có liên quan đến nội dung KTKT và giải trình khi cần thiết.
•             Nếu Đoàn KTKT phát hiện có vi phạm PL về kế toán thì sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của PL.

2. Trách nhiệm của Đoàn KTKT

•             Khi kiểm tra kế toán, Đoàn KTKT phải công bố quyết định kiểm tra kế toán, trừ các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán là Cơ quan thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành về tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan thuế.
•             Khi kết thúc kiểm tra kế toán, Đoàn KTKT phải lập Biên bản về việc kiểm tra kế toán và giao cho ĐVKT được kiểm tra một bản;
•             Trưởng Đoàn KTKT phải chịu trách nhiệm về các kết luận kiểm tra.
•             Đoàn KTKT phải tuân thủ trình tự, nội dung, phạm vi và thời gian kiểm tra, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ĐVKT và không được sách nhiễu ĐVKT được kiểm tra.

IV. Về quyền và trách nhiệm của ĐVKT được kiểm tra kế toán

1. Trách nhiệm Đơn vị kế toán khi được KTKT

•             Cung cấp cho Đoàn kiểm tra kế toán TLKT có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn KTKT;
•             ĐVKT thực hiện kết luận của Đoàn KTKT.

2. Các quyền của Đơn vị kế toán khi được KTKT

•             ĐVKT có quyền từ chối việc KTKT nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền quy định hoặc nội dung kiểm tra không đúng với quy định của Luật KT 2015;
•             Trong trường hợp không đồng ý với kết luận của Đoàn KTKT, ĐVKT có quyền khiếu nại với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.
>> Xem thêm: Quy định về luật kế toán
Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

 

Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ:
CTY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP - THUẾ - KẾ TOÁN TÂN THÀNH THỊNH
Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
Tel: 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
Email: lienhe@tanthanhthinh.com - Website: tanthanhthinh.com


Thông tin khác

Chế độ kế toán
Hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế
Thuế CIT và PIT là gì?
Báo cáo tài chính
Nghiệp vụ kế toán
Biên bản bàn giao kế toán
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ