Những quy định mới về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người đứng đầu của bộ phận kế toán, là người chịu trách nhiệm trực tiếp với ban lãnh đạo công ty về công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng. Kế toán trưởng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp.


Những quy định mới về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Vậy kế toán trưởng là gì? Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trưởn là gì? Có được làm kế toán trưởng cho nhiều công ty không? Các quy định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng là gì? Cùng Tân Thành Thịnh giải đáp chi tiết những câu hỏi trên tại bài viết này nhé.

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán của doanh nghiệp, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và tham mưu các công việc liên quan đến tài chính, kế toán cho ban lãnh đạo. Đồng thời kế toán trưởng sẽ là người hướng dẫn, phân bổ, kiểm tra và điều chỉnh những công việc của kế toán việc một cách hợp lý nhất.

Trong các công ty, kế toán trưởng là bộ phận quan trọng không thể thiếu, tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm kế toán trưởng được. Kế toán trưởng là người được Bộ Tài Chính cấp phép trở thành kế toán trưởng.
Tùy theo từng quy mô của doanh nghiệp mà kế toán trưởng có thể là trưởng bộ phận của một phòng kế toán hoặc một trưởng nhóm.

Trong doanh nghiệp lớp, kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp của giám đốc tài chính hoặc các chuyên gia tài chính có nghiệp vụ chuyên môn cao. Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp của chủ doanh nghiệp.

1.1 Quyền lợi và trách nhiệm kế toán trưởng trong công ty

Căn cứ vào Điều 2, Luật Kế Toán 2015. Mỗi doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đều phải có bộ phận kế toán trưởng. Sau đây là những quyền lợi và nhiệm vụ kế toán trưởng trong công ty như sau:

a) Quyền lợi của kế toán trưởng trong công ty

 • Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyền đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng.
 • Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty.
 • Thực hiện các báo cáo bằng văn bản cho Giám đốc khi phát hiện các báo cáo kế toán, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, các chứng từ tín dụng, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, trả lương, trả tiền thưởng, thu chi tiền mặt… đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý.
 • Kế toán trưởng không được lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không có ý kiến của Giám đốc, hoặc không phù hợp với các qui định hiện hành của nhà nước.

b) Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong công ty

Kế toán trưởng vai trò cực kỳ quan trọng trong sổ sách kế toán – thuế, các hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp. Nhiệm vụ kế toán trưởn trong công ty thường gồm:
>> Quản lý mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán
 • Phân bổ công việc cho bộ phận kế toán một cách hợp lý, phù hợp với năng lực từng người.
 • Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Lên kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
 • Thực hiện kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh.
>> Quản lý, đào tạo kế toán viên
 • Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp.
 • Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
 • Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.
>> Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán
 • Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: tính giá thành, doanh thu, công nợ, bảo hiểm nhân viên…
 • Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách kế toán
 • Lập bảng cân đối kế toán, báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.
 • Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
>> Tham mưu và đề xuất giải pháp về kế hoạch tài chính cho ban lãnh đạo, doanh nghiệp
 • Giải quyết các vấn đề tài chính, các vấn đề phát sinh liên quan để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.
 • Tham gia phân tích và dự báo về nguồn tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các kiến nghị trong việc thu hút nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm duy trì ngân sách.
 • Đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
 • Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc xử lý các rủi ro, sai phạm và vi phạm tài chính hoặc pháp luật.
>> Lập - trình bày báo cáo tài chính
 • Phối hợp phòng kế toán kiểm tra và lập các báo cáo tài chính, báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Trình bày và giải trình các báo cáo với ban lãnh đạo của doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành.
 • Đại diện doanh nghiệp xử lý các vấn đề khác cũng như làm việc với các đơn vị nhà nước.

1.2 Có được làm kế toán trưởng cho nhiều công ty?

Theo điều 21 Bộ luật Lao Động ban hành năm 2012 quy định, người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Vì thế, một Kế toán trưởng có thể ký nhiều hợp đồng và làm việc cho nhiều công ty khác nhau miễn đáp ứng đầy đủ các thỏa thuận trong hợp đồng khi ký kết.

Vậy có thể kết luận rằng một người có thể làm kế toán trưởng cho nhiều công ty khác nhau NHƯNG phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của kế toán trưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 và Điều 54 Luật Kế toán năm 2015 và phải cam kết thực hiện đầy đủ những công việc, trách nhiệm của một người kế toán trưởng chuẩn mực.

2. Các quy định về kế toán trưởng theo quy định pháp luật mới nhất

Từ ngày 15/5/2018, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành.

2.1 Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng

 • Thông tư Thông tư số 04/2018/TT-BNV nêu rõ rõ, thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đối với đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:
 • Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách trung ương.
 • Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị.
 • Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc Trung ương.
 • Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và tài chính cùng cấp…

2.2 Điều kiệu để trở thành kế toán trưởng

Luật kế toán 2015 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng như sau:
 • Kế toán trưởng phải là người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
 • Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán chuyên nghiệp, vững.
 • Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
 • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên, và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
Ngoài ra, để trở thành một kế toán trưởng giỏi bạn cần có những kỷ năng mềm như: khả năng giải quyết vấn đề, quyết đoán, cẩn thận, giao tiếp và ứng xử thông minh, chịu được áp lực công việc…..

2.3 Những người không được làm kế toán trưởng theo quy định

Theo Luật Kế Toán 2015 thì những đối tượng sau đây không được làm kế toán trưởng.
 • Người chưa thành niên, người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.
 • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2.4 Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng

 • Sơ yếu lý lịch.
 • Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm.
 • Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
 • Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng.
 • Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị.

2.5 Về phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể, được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng quy định nêu trên phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

3. Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp tại tphcm với các gói dịch vụ đa dạng, phù hợp với từng quy mô, yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
Với hơn 17 năm kinh nghiệm, Tân Thành Thịnh cam kết hỗ trợ khách hàng trong mọi giấy tờ, hồ sơ, sổ sách kế toán minh bạch, giúp giảm thiểu rõ ro, tiết kiệm chi phí và thời gian.
 
Sở hữu đội ngũ nhân sự cho năng lực chuyên môn cao, chúng tôi tự tin xử lý mọi vấn đề liên quan đến kế toán thuế, dù là những trường hợp khó. Đồng thời, Tân Thành Thịnh cũng sẽ đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước, xử lý mọi vấn đề nhanh chóng, giúp doanh nghiệp hoàn toàn an tâm tự do kinh doanh.

3.1 Các gói dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh cung cấp các gói dịch vụ kế toán đa dạng, tùy vào từng ngành nghề, quy mô công ty và nhu cầu của khách hàng mà lựa chọn gói dịch vụ phù hợp. Các gói dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh gồm có.

a) Dịch vụ kế toán theo tháng:

Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng dành cho các doanh nghiệp có lượng hóa đơn chứng từ nhiều, cần kiểm kê, tổng hợp và hạch toán liên tục để tránh sai xót.
Ưu điểm: cập nhật sổ sách, chứng từ nhanh, đúng, kịp thời để doanh nghiệp có cơ sở theo dõi được các hoạt động kinh doanh và có chiến lược phù hợp.

b) Dịch vụ kế toán theo quý:

Dành cho các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp không có chứng từ, hóa đơn nhiều nhưng cần làm đúng và đầy đủ hồ sơ, sổ sách kế toán đúng quy định nhà nước.
Ưu điểm tiết kiệm chi phí, sổ sách giấy tờ đầy đủ, rõ ràng, thực hiện đầy đủ các quy định nhà nước.

c) Dịch vụ kế toán theo năm:

Dành cho các doanh nghiệp không chỉ muốn có đội ngũ kế toán hỗ trợ làm sổ sách kế toán và đồng hành trong việc xử lý các vấn đề phát sinh, đại diện doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề với cơ quan nhà nước.
Ưu điểm hỗ trợ doanh nghiệp toàn bộ mọi nghiệp vụ liên quan đến sổ sách kế toán và các vấn đề liên quan.

d) Dịch vụ kế toán theo yêu cầu riêng:

Dành cho các doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các nghiệp vụ đang bị thiếu hoặc doanh nghiệp đang cần để đáp ứng nhu cầu và hoạt động của công ty để vừa đạt được mục tiêu trong công việc, vừa tiết kiệm chi phí.

3.2 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong mọi dịch vụ, Tân Thành Thịnh cam kết:
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý.
 • Hồ sơ, chứng từ chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm.
 • Thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, ban ngành nhà nước.
Trên đây là bài viết về những quy định mới về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì về vấn đề trên hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé.
 Các bạn xem thêm Kê khai thuế qua mạng
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác

Niên độ kế toán
Chế độ kế toán
Hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế
Thuế CIT và PIT là gì?
Báo cáo tài chính
Nghiệp vụ kế toán
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ