Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần và phải có người đại diện theo pháp luật, vì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho DN thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần và phải có người đại diện theo pháp luật, vì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho DN thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.


 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người ĐDTPL của DN là cá nhân đại diện cho DN thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của DN, đại diện cho DN với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có một/ nhiều người ĐDTPL.
Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người ĐDTPL của DN.
DN phải bảo đảm luôn có ít nhất một người ĐDTPL cư trú tại Việt Nam.

Đối với trường hợp DN chỉ có một người ĐDTPL thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng Văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người ĐDTPL khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Trường hợp này, người ĐDTPL vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người ĐDTPL của DN chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:
•             Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người ĐDTPL của DNTN trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người ĐDTPL của DN trở lại làm việc tại DN;
•             Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người ĐDTPL của Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người ĐDTPL của công ty trở lại làm việc tại công ty/ cho đến khi chủ sở hữu công ty, HĐTV, HĐQT, quyết định cử người khác làm người ĐDTPL của DN.

Trường hợp DN chỉ có một người ĐDTPL và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người ĐDTPL của DN/ bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, HĐTV, HĐQT cử người khác làm người ĐDTPL của công ty.

Đối với Công ty TNHH 2 TV, nếu có TV là cá nhân làm người ĐDTPL của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất/ bị hạn chế năng lực hành vi dân sự/ bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì TV còn lại đương nhiên làm người ĐDTPL của công ty cho đến khi có quyết định mới của HĐTV về người ĐDTPL của công ty.

Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người ĐDTPL trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

•             Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của DN;
•             Trung thành với lợi ích của DN;
•             Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của DN, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của DN để tư lợi/ phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
•             Người ĐDTPL phải thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho DN về việc người ĐDTPL khác của DN và người có liên quan của họ có làm chủ/ có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các DN khác.
•             Người ĐDTPL của DN chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho DN do vi phạm các nghĩa vụ theo quy định.
 
Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888


Thông tin khác

Cách nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng 2021
Cách thức thành lập công ty tnhh và cổ phần
Thành lập công ty có cần bằng cấp không?
So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp
Đăng ký hộ kinh doanh cá thể Phú Quốc
So sánh công ty TNHH 1 thành viên và công ty tnhh 2 thành viên
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ