Mẫu quyết định về việc thành lập công ty cổ phần

Tân Thành Thịnh chia sẽ mẫu quyết định về việc thành lập công ty cổ phần cập nhật mới nhất. Theo luật doanh nghiệp hiện nay, có 4 loại hình doanh nghiệp bao gồm công ty TNH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty tư nhân. Tùy vào từng loại hình sẽ đặc trưng và điều kiện thành lập riêng.

Theo luật doanh nghiệp hiện nay, thì có 4 loại hình doanh nghiệp bao gồm công ty TNH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân ( công ty tư nhân). Tùy vào từng loại hình sẽ đặc trưng và điều kiện thành lập riêng. 


Trong bài viết này, Tân Thành Thịnh xin được chia sẽ với các bạn mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần, trước hết các bạn nên tìm hiểu thêm đặc điểm công ty cổ phần là gì?

1. Công ty cổ phần là gì?

Theo Điều 111, Luật Doanh Nghiệp 2014, công ty cổ phần là công ty trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh Nghiệp 2014. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

1.2 Đặc điểm công ty cổ phần

Công ty cổ phần là mô hình doanh nghiệp không còn xa lạ với các cá nhân, tập thể thực hiện hoạt động kinh doanh. Công ty cổ phần là một trong những  hình doanh nghiệp hiện nay, là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hoạt động dựa trên vốn góp của các cổ đông và chịu trách nhiệm hữu hạn trong giới hạn vốn góp của mình và công ty.


Công ty cổ phần mang những đặc điểm chung của một doanh nghiệp sau:

  • Công ty cổ phần là một tổ chức kinh tế;
  • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, có tên riêng, trụ sở giao dịch và tài sản riêng;
  • Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, có giấy phép kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng phân biệt Công ty cổ phần với những loại hình doanh nghiệp khác thông qua các đặc điểm sau:

  • Công ty cổ phân được thành lập dựa trên vốn góp của cổ đông sáng lập công ty;
  • Được hoạt động và phát triển một cách độc lập với chủ thể sở hữu của chính nó;
  • Công ty cổ phần chia vốn điều lệ ra thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần;
Những thành viên sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Cổ đông công ty cổ phần sé hưởng lợi tức phát sinh từ phần vốn đã góp vào công ty, đồng thời chịu trách nhiệm với các khoản vay nợ của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình vào công ty.

1,3 Cổ đông là gì?

Những người sở hữu cổ phần thì được gọi là cổ đông, các Cổ đông sẽ chỉ phải chịu các nghĩa vụ liên quan đến tài sản và có trách nhiệm đối với những khoản nợ của công ty, doanh nghiệp trong giới hạn số vốn mà mình đã góp vào cho công ty, doanh nghiệp đó.

Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ đông của công ty cổ phần có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình một cách tự do.

2. Soạn thảo hồ sơ thành  lập công ty cổ phần như thế nào?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành về thủ tục thành lập công ty cổ phần thì bao gồm những quy định như sau:

a) Đầu tiên là bạn cần nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Bạn có thể nộp hồ sơ doanh nghiệp qua một trong hai cách sau:
Cách 1: Bạn có thể đến nộp trực tiếp tại Bộ phận văn phòng một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh (thành phố) nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.
Cách 2: Bạn cũng có thể nộp hồ sơ online qua hệ thống mạng điện tử tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.
Theo địa chỉ trang web sau đây: http://dangkykinhdoanh.gov.vn
Hồ sơ đăng ký để thành lập công ty cổ phần thì bao gồm những loại giấy tờ sau đây:
+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
+ Bản điều lệ của công ty
+ Danh sách liệt kê những cổ đông đồng sáng lập và nhà đầu tư là cổ đông nước ngoài
+ Bản sao các loại giấy tờ sau:
Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của từng cá nhân là cổ đông sáng lập và từng cá nhân là cổ đông – nhà đầu tư nước ngoài;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay  Quyết định thành lập, hoặc một số tài liệu liên quan khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;

Bên cạnh đó cũng cần đến bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức là cổ đông – nhà đầu tư nước ngoài và từng các nhân là cổ đông sáng lập.

Trường hợp cổ đông là tổ chức thuộc nước ngoài thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao)  hoặc các tài liệu liêu liên quan khác phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo đúng quy định;
Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao đối với nhà đầu tư là người nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.

Thời hạn giải quyết cho việc đăng ký thành lập công ty cổ phần là trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc, tính từ thời điểm Phòng đăng ký doanh nghiệp đã giải quyết và hoàn thành việc đăng ký

b) Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Tân Thành Thịnh xin chia sẽ với các bạn mẫu quyết định về việc thành lập công ty cổ phần 2021.

TÊN DOANH NGHIỆP
Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
…….., ngày…… tháng...   năm

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./…...
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …………………với các nội dung sau:
1.................................................................
2................................................................
Điều 2. Điều lệ Công ty
……………………………………………………
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty
…………………………………………
Điều 4. Thời gian thực hiện…….......................
Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.   

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là những thông tin bài viết chia sẻ về mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần. Hi vọng với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ sẽ mang đến cho bạn nhiều giá trị, thông tin hữu ích, và có sự lựa chọn phù hợp khi thành lập công ty.

Các bạn có thể tại file: Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên hoặc bạn đang tìm kiếm dịch vụ thành lập công ty tại tphcm thì vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé.

Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán, thuế và thành lập doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

  • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM

  • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888

  • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Đăng ký nhận báo giá


Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ