Mẫu đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Tân Thành Thịnh xin được chia sẽ mẫu giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất 2021, cách ghi mẫu đăng ký và những câu hỏi thường gặp khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh, xin gửi đến quý khách hàng mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể và cách ghi thông tin trên giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể được sử dụng 2021/

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 .........., ngày ......tháng ...... năm ............

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch......................................
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.............. Giới tính: ........................
Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ...  Quốc tịch: ..................................
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
□ Chứng minh nhân dân                         □ Căn cước công dân số:
□ Hộ chiếu                                              □ Loại khác (ghi rõ):...................
Số giấy chứng thực cá nhân: .....................................................................
Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: .... Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .......................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................................     
Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................
Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .......................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................................     
Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................
Điện thoại (nếu có)................................ Fax (nếu có): ..........................
Email (nếu có): ..................................... Website (nếu có): ....................
Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ........................................     
2. Địa điểm kinh doanh:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .............................
Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................................     
Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................
Điện thoại (nếu có)................................ Fax (nếu có): ..........................
Email (nếu có): ..................................... Website (nếu có): ....................
3. Ngành, nghề kinh doanh1: ...............................................................
4. Vốn kinh doanh:
Tổng số (bằng số; VNĐ): ......................................................................
Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm
5. Số lượng lao động (dự kiến): ............................................................
6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):
□ Cá nhân                                   □ Nhóm cá nhân                           □ Hộ gia đình
7. Thông tin về các thành viên tham gia thành lập hộ kinh doanh (kê khai theo mẫu; chỉ kê khai đối với hộ kinh doanh thành lập bởi nhóm cá nhân): gửi kèm.
Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

 
Tải mẫu đăng ký tại đây
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 


1. C
ách điền Giấy Đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Tân Thành Thịnh xin được hướng dẫn quý khách hàng cách ghi thông tin trên mẫu giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau:

a) Những ai được đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, hộ gia đình, hoặc nhóm cá nhân đủ 18 tuổi, có đủ hành vi dân sự được thành lập hộ kinh doanh cá thể.

b) Mẫu giấy đăng ký hộ kinh doanh đã bổ sung thêm nội dung:

  • Chủ thể thành lập hộ kinh doanh. Người thành lập hộ kinh doanh chọn một trong các chủ thể: Cá nhân/Nhóm cá nhân/ Hộ gia đình, đánh dấu X vào ô thích hợp.
  • Thông tin về danh sách nhóm cá nhân tham gia lập hộ kinh doanh. Chỉ kê khai trong trường hợp hộ kinh doanh thành lập bởi nhóm cá nhân.
  • Hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
Tên ngành Mã ngành
01 Mua bán máy vi tính, lắp đặt, phần mềm vi tính.. 4xxxx
02    

 

  • Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định.

2.  Các giấy tờ gửi kèm bổ sung để đăng ký hộ kinh doanh

Khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể, cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện gia đình gửi một (1) bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
  • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
  • Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

3. Các câu hỏi khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

Dưới đây sẽ là tổng hợp những câu hỏi mà quý khách hàng thường thắc mắc, được Tân Thành Thịnh tổng hợp và trả lời bên dưới.

Câu hỏ 1: Chủ thể thành lập hộ kinh doanh là ai?
Tra lời: Chủ hộ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm hai nhóm chủ thể sau:
+ Cá nhân là công dân Việt Nam, trên 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
+ Hộ gia đình bao gồm nhiều cá nhân cùng làm chủ.
Câu hỏi 2:  Địa điểm kinh doanh hộ kinh doanh cá thể được nhiều địa điểm không?
Trả lời: Không được, chỉ được đăng ký một địa điểm duy nhất
Câu hỏi 3:  Đăng ký hộ kinh doanh cá thể được sử dụng bao nhiều lao động.
Trả lời: Chỉ được sử dụng dưới mười lao động, nếu sử dụng trên 10 lao động phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
Câu hỏi 4: Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm như thế nào?
Trả lời:  Cá nhân hoặc hộ gia đình chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình đối với hộ kinh doanh
Câu hỏi 5: Hộ kinh doanh cá thể có tư cách pháp nhân không?
Trả lời: Không, có tư cách pháp nhân.

Xem thêm tư cách pháp nhân là gì?

Đăng ký nhận báo giá

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ - 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH
340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
028.3985.8888 -  Hotline: 0909.415.778
lienhe@tanthanhthinh.com

Thông tin khác
Hộ kinh doanh cá thể có con dấu không?
Hộ kinh doanh có mã số thuế không?
Thành lập hộ kinh doanh cá thể
Đăng ký kinh doanh hộ cá thể online
Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tphcm
Giấy phép kinh doanh hộ cá thể
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ