Kế toán dịch vụ ăn uống

Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp gói kế toán dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn tại tphcm uy tín, chất lượng hàng đầu hiện nay. Đến với Tân Thành Thịnh, mọi khách hàng không chỉ an tâm trong việc xử lý các công việc, các nghiệp vụ kế toán, thuế mà còn được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp lý, hồ sơ doanh nghiệp hoặc các vấn đề phát sinh khó.
Bạn đang tìm hiểu về kế toán dịch vụ ăn uống là gì? Các công việc của kế toán dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn là gì? Thuê kế toán dịch vụ ăn uống ở đâu tại tphcm uy tín, trách nhiệm. Cùng giải đáp những thắc mắc trên tại bài viết dưới đây nhé.

1. Công việc kế toán dịch vụ ăn uống

Nghiệp vụ kế toán dịch vụ ăn uống khác hoàn toàn so với các nghiệp vụ ngành nghề kinh doanh khác. Để thực hiện được tốt công việc kế toán dịch vụ ăn uống đòi hỏi người kế toán viên phải nắm vững chuyên môn và đặc thù nghề nghiệp mới có thể xử lý được.

Các công việc kế toán dịch vụ ăn uống cần thực hiện như sau:

a) Theo dõi xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu

 • Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, loại bỏ những vật tư quá hạn sử dụng tính vào chi phí khác.
 • Lập phiếu nhập nguyên vật liệu đầu vào.
 • Lập phiếu xuất kho nguyên liệu cho các món ăn được chế biến.
 • Phối hợp làm các thanh toán cho nhà cung cấp như: Lập phiếu thu, chi liên quan đến hóa đơn bán ra và mua vào.
 • Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu

b) Xuất hóa đơn bán hàng và cân đối hóa đơn, chứng từ

 • Tính giá vốn sản phẩm, theo dõi doanh thu
 • Lập bảng kê chi tiết các món ăn kèm theo hóa đơn xuất bán hàng.
 • Viết hóa đơn cho khách hàng lẻ trong ngày để lập hóa đơn hoặc theo dõi doanh thu đối với trường hợp không xuất hóa đơn.

c) Theo dõi và quản lý tài sản

 • Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ một cách hệ thống. Theo dõi và tính chi phí công cụ dụng cụ rõ ràng.
 • Phân bổ các chi phí các dịch vụ khác như tiền điện, tiền nước, tiền gas hóa lỏng vào các món ăn thành phẩm xuất bán cho hợp lý.
 • Quản lý tài sản cố định, bạn cần tìm hiểu rõ thời gian phân bổ để áp dụng khấu hao cho đúng thời gian, đúng quy trình thực tế, học kế toán cho doanh nghiệp.
 • Theo dõi chấm công, tính lương, lập phiếu chi lương và bảng lương cho nhân viên.
 • Theo dõi hạch toán bảo hiểm xã hội, chi phí công đoàn.

d) Lập báo cáo và quyết toán

 • Lập thông báo phát hành hóa đơn hệ thống tài khoản theo thông tư 200
 • Lập tờ khai thuế theo tháng hoặc quý tùy theo doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế ban đầu
 • Lập báo cáo lãi lỗ của quý, năm báo cáo ban quản lý, chủ doanh nghiệp
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh hằng tháng, quý, năm
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm cho cơ quan ban ngành khác
 • Lập các quyết toán liên quan như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân
 • Thực hiện công việc hạch toán, quyết toán cuối năm theo quy định nhà nước
 • Xử lý các vấn đề phát sinh

2. Cách hạch toán dịch vụ ăn uống

Có 2 phương pháp hạch toán dịch vụ ăn uống là: phương pháp hạch toán kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ. Tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức hạch toán phù hợp.

a) Phương pháp hạch toán kê khai thường xuyên

>> Căn cứ vào hóa đơn mua vào (thông thường là hóa đơn của siêu thị), Kế toán tiến hành tính toán 152, 156 và hạch toán:
 • Nợ 152, 156
 • Nợ 133
 • Có 331,111,112,…
>> Căn cứ vào định mức và từng lần xuất hóa đơn (số lượng bán ra của doanh thu bán hàng) hạch toán chi phí NVL trực tiếp
 • Nợ 621
 • Có 152,111,112,…
>> Cuối kỳ kết chuyển vào 154:
 • Nợ TK 154
 • Nợ TK 632 (phần chi phí NVL trên mức bình thường)
 • Có TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp.
>> Chi phí nhân công của đầu bếp, phụ bếp:
 • Nợ 622
 • Có 334
>> Kết chuyển chi phí 622 theo từng lần tập hợp giá thành dịch vụ cho khách hàng, ghi:
 • Nợ TK 154
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí trên mức bình thường)
 • Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
>> Chi phí thuê mặt bằng, chi phí khấu hao công cụ dụng cụ (đũa, chén, ly, bàn ghế,…), chi phí khác… tập hợp vào 627 như sau:
 • Nợ 627
 • Nợ 133 (nếu có)
 • Có 331,111,112,…
>> Cuối kỳ ghi:
 • Nợ TK 154
 • Nợ TK 632 phần chi phí sản xuất chung không phân bổ, vượt trên mức bình thường không tính vào giá thành dịch vụ
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.
>> Tập hợp giá thành ghi
 • Nợ 154
 • Có 621, 622, 627
>>  Trường hợp xuất hóa đơn, bàn giao dịch vụ cho Bên mua ghi:
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 154
>> Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng (nội bộ) ghi:
 • Nợ TK 641, 642
 • Có TK 154

b) Phương pháp hạch toán kiểm kê định kỳ

>> Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước), ghi:
 • Nợ TK 611 – Mua hàng (6111 – Mua nguyên liệu, vật liệu)
 • Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ
>> Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào được phản ánh vào TK 611 không có thuế GTGT, ghi:
 • Nợ TK 611 – Mua hàng (giá mua chưa có thuế GTGT)
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 331 – Phải trả cho người bán (3311)
>> Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:
 • Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241,…
 • Có TK 611 – Mua hàng (6111)
>> Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, kế toán phải xác định trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ và trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất vào sử dụng hoặc xuất bán. Kết chuyển trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê), ghi:
 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ
 • Có TK 611 – Mua hàng (6111)
>> Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ dở dang đầu kỳ vào bên Nợ tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”, ghi:
 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
>> Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:
 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Nợ TK 632 – phần vượt trên mức bình thường
 • Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
>> Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:
 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Nợ TK 632 – phần vượt trên mức bình thường
 • Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
>> Cuối kỳ, tính toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,… ghi:
 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không được phân bổ)
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung
>> Cuối kỳ kế toán, tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ, ghi;
 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có TK 631 – Giá thành sản xuất
>>  Giá thành dịch vụ hoàn thành, ghi:
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 631 – Giá thành sản xuất
>> Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng (nội bộ) ghi:
 • Nợ TK 641, 642
 • Có TK 631

3. Thuê kế toán dịch vụ ăn uống ở đâu tại tphcm?

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp gói kế toán dịch vụ ăn uống tại tphcm uy tín, chuyên nghiệp. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán dịch vụ, chúng tôi đã và đang hỗ trợ được hàng trăm ngàn khách hàng ở nhiều ngành nghề khác nhau xử lý mọi vấn đề về sổ sách, kế toán cũng như làm với với các cơ quan nhà nước.

Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ chuyên viên kế toán dịch vụ có năng lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong việc xử lý các nghiệp vụ khó. Đảm bảo mang lại tiến độ công việc, hiệu quả và tính chính xác cao. Luôn sẵn sàng đồng hành và giải đáp mọi thắc mắc cho doanh nghiệp và làm việc với các cơ quan nhà nước.
Ngoài ra, Tân Thành Thịnh còn cung cấp rất nhiều dịch vụ khác giúp mang lại sự tiện lợi và đảm bảo tính hiệu quả cho khách hàng như là:
 • Thành lập công ty Việt Nam
 • Thành lập công ty nước ngoài
 • Dịch vụ thay đổi, giải thể
 • Đào tạo kế toán
 • Chữ ký số
 • Khắc dấu
 • Hóa đơn điện tử
 • Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử
 • …..
Các bạn xem thêm dịch vụ kế toán khách sạn
 

Tân Thành Thịnh luôn mang đến những giải pháp tốt nhất cho khách hàng trong từng lĩnh vực cụ thế, đã có rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: du lịch, sữa chữa ô tô, spa, bất động sản, xây dựng…. tin tưởng và lựa chọn chúng tôi, còn bạn thì sao?
 
Nếu có nhu cầu thuê kế toán dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn. Hãy nhấc máy liên hệ ngay chúng tôi với số hotline 0909 54 8888 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác

Niên độ kế toán
Chế độ kế toán
Hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế
Thuế CIT và PIT là gì?
Báo cáo tài chính
Nghiệp vụ kế toán
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ