Hướng dẫn làm kế toán xây dựng

Ngành xây dựng là ngành có những đặc thù công việc chuyên môn riêng vì thế kế toán xây dựng không chỉ thực hiện các công việc đơn cử của một kế toán mà còn phải thực hiện những việc với nghiệp vụ riêng của ngành xây dựng như bóc tách vật tư, dự toán chi phí phát sinh….
Vậy công việc kế toán xây dựng làm là gì? Quy trình hạch toán kế toán xây dựng như thế nào? Làm thế nào để trở thành một kế toán xây dựng chuyên nghiệp. Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết về bài viết hướng dẫn làm kế toán xây dựng ngay dưới đây nhé.

1. Đặc thù của kế toán xây dựng

Như đã chia sẻ bên trên, mỗi ngành nghề có những đặc thù riêng và ngành xây dựng cũng không ngoại lệ. Để hoàn thành tốt công việc kế toán trong ngành xây dựng thì phải phải nắm được những nghiệp vụ riêng để hỗ trợ tốt nhất cho công việc. Sau đây là những đặc thù riêng của ngành xây dựng:
 • Một trong những đặc điểm chung của ngành xây dựng là nhận thầu theo công trình, mỗi loại công trình có những đặc điểm khác nhau như công trình dân dụng, công trình công cộng, nhà ở, căn hộ, nhà máy, xưởng sản xuất…
 • Thông thường hợp đồng thi công công trình chia thành nhiều giai đoạn nghiệm thu thanh toán. Khi trúng thầu công trình kế toán dựa vào dự toán công trình để tiến hành bóc tách chi phí, nguyên liệu.
 • Mỗi công trình, hạng mục đi kèm đều có những dự toán riêng. Nhiệm vụ của kế toán là phải bóc tách chi phí cho từng công trình một cách phù hợp và khớp với khoản mục chi phí và dự toán ban đầu.
 • Giá thành chi tiết của một công trình thường chia thành nhiều hạng mục, gói thầu, công trình con cho nên việc tính giá thành có thể được tính theo giá thành chi tiết và tổng hợp lên giá thành công trình mẹ. Khi xuất hóa đơn phải phù hợp với dự toán từng công trình.
 • Thời gian thi công của mỗi công trình sẽ kéo dài nên kế toán phải theo dõi và nắm được các loại chi phí, kể cả chi phí ở dang của từng công trình ở từng giai đoạn.
 • Công trình hoàn thành thì phải nghiệm thu và xuất hoá đơn ngay. Kể cả trường hợp khách hàng chưa thanh toán để ghi nhận doanh thu đúng thời điểm

2. Công việc của kế toán xây dựng phải làm

Khi nhận hợp đồng thi công công trình trì quy trình làm việc của kế toán là:
 • Bước 1: Dự toán công trình.
 • Bước 2: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bóc tách nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao, bán thầu phụ…
 • Bước 3: Ghi nhận giá trị lũy kế phát sinh, nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn.
 • Bước 4: Tính giá thành, ghi nhận tổng doanh thu, lãi lỗ khi công trình hoàn thành.
 • Nghiệm thu toàn bộ, thanh lý, đối chiếu dự toán, đối chiếu công nợ, nhập kho NVL thừa….
Công việc kế toán xây dựng là một vị trí khá khó so với những ngành khác. Vì thế đòi hỏi kế toán viên ngoài việc nắm vững chuyên môn còn phải hiểu và nắm bắt các nghiệp vụ chuyên ngành nhanh để hoàn thành công việc tốt nhất.
Sau đây là các công việc kế toán xây dựng phải làm:
 • Liên tục theo dõi và bám sát vào dự toán để hỗ trợ việc đưa nguyên vật liệu vào từng công trình cho khớp và đúng tiến độ thi công.
 • Lập và theo dõi bảng lương nhân công từng công trình đúng với tiến độ thi công.
 • Theo dõi chi phí máy thi công cho từng công trình.
 • Theo dõi chi phí chung phục vụ cho từng công trình
 • Lập, phân bổ chi phí và tính giá thanh cho từng công trình, hạng mục công trình khi được nghiệm thu
 • Lập báo cáo nguyên vật liệu, kế toán, thuế hàng tháng, quý.
 • Lập BCTC cuối năm và thực hiện quyết toán thuế theo quy định nhà nước.
 • Sắp sếp, lưu trữ sổ sách chứng từ một cách khoa học, dễ tìm. Đặc biệt là các chứng từ phát sinh, các biên bản nghiệm thu theo giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ, thanh lý hợp đồng.
 • Đối chiếu giữa dự toán và thực tế phát sinh. Đối chiếu giữa chứng từ đầu vào và chi phí thực tế để lên kế hoạch cân đối đầu vào.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

3. Cách hạch toán kế toán xây dựng

Đối với việc hạch toán kế toán xây dựng thì các nghiệp vụ thu chi, công nợ đều hạch toán giống với kế toán thương mại còn tập hợp chi phí, tính giá thành công trình sẽ có cách hạch toán khác, cụ thể:

3.1 Chi phí NVL trực tiếp cho công trình

Cách hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình như sau:

a) Hạch toán nghiệp vụ mua NVL:

 • Nợ 152 ( chi tiết theo từng vật tư )
 • Nợ 1331
 • Có 111,112,331

b) Hạch toán nghiệp vụ xuất NVL thi công:

>> Theo Thông tư 200
 • Nợ 621- Chi phí NVL trực tiếp
 • Có 152
>> Theo Quyết định 48
 • Nợ 1541- Chi phí NVL trực tiếp
 • Có 152

3.2 Chi phí nhân công trực tiếp

Cách hạch toán phí nhân công trực tiếp như sau:

a) Theo thông tư 200

>> Cuối tháng, tính lương phải trả công nhân:
 • Nợ 622 – Chi phí NC trực tiếp
 • Có 334
>> Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí:
 • Nợ 622
 • Có 3383,3384,3389

b) Theo quyết định 48

>> Cuối tháng, tính lương phải trả công nhân:
 • Nợ 1542 – Chi phí NC trực tiếp
 • Có 334
>> Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí :
 • Nợ 1542
 • Có 3383,3384,33

3.3 Chi phí máy thi công

Cách hạch toán chi phí máy thi công như sau:

a) Thông tư 200

>> Cuối tháng, tính lương phải trả cho lái máy:
 • Nợ 6231 – Chi phí nhân công máy thi công
 • Có 334
>> Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí:
 • Nợ 627 – Chi phí sản xuất chung
 • Có 3383,3384,3389
>> Cuối tháng, trích khấu hao máy thi công
 • Nợ 6234 – Chi phí khấu hao
 • Có 214
>> Chi phí xăng dầu cho máy hoạt động:
 • Nợ 6232 – Chi phí nguyên nhiên vật liệu
 • Có 152
>> Chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng, thuê máy :
 • Nợ 6237
 • Nợ 1331
 • Có 111,112,331

b) Quyết định 48

>> Cuối tháng, tính lương phải trả cho lái máy:
 • Nợ 1543 – Chi phí máy thi công
 • Có 334
>> Các khoản trích BHXH,BHYT,BHTN tính vào chi phí:
 • Nợ 1547 – Chi phí sản xuất chung
 • Có 3383,3384,3389
>> Cuối tháng, trích khấu hao máy thi công
 • Nợ 1543 – Chi phí máy thi công
 • Có 214
>> Chi phí xăng dầu cho máy hoạt động:
 • Nợ 1543
 • Có 152
>> Chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng, thuê máy:
 • Nợ 1543
 • Nợ 1331
 • Có 111,112,331

3.4 Chi phí chung cho công trình

Chi phí chung cho công trình bao gồm các khoản chi phí lán trại, điện nước, lương cán bộ quản lý…và các chi phí phục vụ chung phát sinh tại công trình. Cách hạch toán các khoản chi phí chung như sau:

a) Theo thông thu 200

>> Cuối tháng, tính lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình:
 • Nợ 6271 – Chi phí sản xuất chung
 • Có 334
>> Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình tính vào chi phí :
 • Nợ 6271 – Chi phí sản xuất chung
 • Có 3383,3384,3389
>> Cuối tháng, trích khấu hao TSCĐ phục vụ quản lý công trình
 • Nợ 6274
 • Có 214
>> Các chi phí chung khác:
 • Nợ 627
 • Nợ 1331
 • Có 111,112,331

b) Theo quyết định 48

>> Cuối tháng, tính lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình:
 • Nợ 1547 – Chi phí sản xuất chung
 • Có 334
>>  Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình tính vào chi phí:
 • Nợ 1547 – Chi phí sản xuất chung
 • Có 3383,3384,3389
>> Cuối tháng, trích khấu hao TSCĐ phục vụ quản lý công trình
 • Nợ 1543
 • Có 214
>> Các chi phí chung khác:
 • Nợ 1547
 • Nợ 1331
 • Có 111,112,331

4. Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng tốt

Để trở thành một kế toán xây dựng chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao bạn cần lưu ý những điều sau:

4.1 Đọc và hiểu được hợp đồng xây dựng

Kế toán xây dựng là người trực tiếp nắm những dự toán của công trình để triển khai hàng loạt các công việc sau đó. Sẽ như thế nào nếu bạn đang làm kế toán xây dựng nhưng không đọc và phân tích được một hợp đồng xây dựng.

Vì thế bắt buộc mỗi kế toán viên khi làm việc trong ngành xây dựng phải đọc và hiểu được nội dung hợp đồng ký kết giữa công ty và đối tác đầu tư để làm rõ và nắm vững những vấn đề như: thời hạn thi công, giá trị tổng của công trình, thời gian bảo hành, các phương thức thanh toán công trình,… để hỗ trợ cho công việc của mình.

4.2 Nắm vững những chi phí của tổng dự án

Sau khi nhận hợp đồng sẽ tiến hành dự toán công trình và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bóc tách nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao, bán thầu… thì kế toán viên phải là người nắm được các chi phí tổng thể của dự án và theo dõi được chúng ở từng giai đoạn của công trình.
Các chi phí tổng dự án kế toán xây dựng cần nắm là:
 • Tổng hợp khoản chi phí tổng quát
 • Bảng dự toán chi phí – hệ thống hạng mục công việc
 • Bảng phân tích đơn giá – mục đích lấy đơn giá của nhân công, vật tư, máy thi công
 • Nhân công – lấy căn cứ làm giá nhân công

4.3 Biết cách bóc tách chi phí dự toán

Kế toán xây dựng phải nắm được những chi phí nào sẽ cần phải bóc tách. Sau đó biết cách tính chi phí dự toán cho từng khoản để thuận lợi cho việc hạch toán sau này. Các khoản chi phí cần bóc tách gồm:
 • Chi phí nguyên – vật liệu trực tiếp
 • Chi phí nhân công (theo phương thức trực tiếp)
 • Các khoản phí chung
 • Chi phí về nguyên vật liệu phục vụ cho cả công trình như dầu, nhớt… và chi phí ca máy

4.4 Nắm vững được các hồ sơ, chứng từ kế toán trong xây dựng

Công trình thường có thời gian thi công kéo dài và nghiệm thu ở từng giai đoạn. Kế toán cần nắm vững những thủ tục, chứng từ ở mỗi giai đoạn để hoàn thành các hồ sơ kế toán, thuế theo đúng quy pháp lý nhà nước.
Các hồ sơ chứng từ cần chuẩn bị đầy đủ gồm:
 • Hợp đồng thi công, hợp đồng thuê nhân công, thuê lao động thời vụ, hơp đồng thuê thầu phụ…
 • Bảng dự toán từ phòng kỹ thuật
 • Các hóa đơn đào vào từ nguyên liệu, vật tư sản xuất…
 • Biên bản nghiệm thu theo giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ
 • Biên bản đối chiếu công nợ, giấy đề nghị thanh toán….Và xuất hóa đơn đầu ra đúng thời điểm sau khi nghiệm thu công trình để thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định
 • Biên bản thanh lý hợp đồng

4.5 Nhạy bén trong việc xử lý tình huống phát sinh

Chắc chắn trong mỗi công việc đều có những tình huống phát sinh. Kế toán xây dựng cần nhạy bén và linh hoạt để hỗ trợ xử lý những công việc đó một cách tốt nhất và nhanh nhất để đảm bảo tiến độ công việc của công trình và mang lại những lợi ích cho công ty.

Để trở thành một kế toán xây dựng giỏi, chuyên nghiệp, ngoài việc rèn luyện các kỹ năng chuyên môn, nắm bắt được những nghiệp vụ riêng của ngành xây dựng thì còn trang bị cho mình những kỹ năng mềm như: khả năng xử lý tình huống, khả năng giao tiếp, khả năng chịu áp lực trong công việc… để hoàn thành xuất sắc các công việc được giao.

Nếu doanh nghiệp của bạn không tìm kiếm được những kế toán viên có năng lực cao, bạn muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc thì dịch vụ kế toán trọn gói là một giải pháp hoàn hảo dành cho doanh nghiệp của bạn trong tình huống này.

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp các dịch vụ kế toán đa dạng, uy tín và trách nhiệm tại tphcm. Với hơn 17 năm hoạt động, đội ngũ chuyên viên kế toán Tân Thành Thịnh đã và đang đồng hành cùng hơn 20.000 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong việc xử lý những hồ sơ chứng từ, mang lại hiệu quả công việc và giảm thiểu mọi rủi ro trong kinh doanh.

Đến với Tân Thành Thịnh, mọi vấn đề về hồ sơ, giấy tờ của kế toán – thuế sẽ được chúng tôi hỗ trợ 100%, cam kết đảm bảo tiến độ cũng như tính chính xác cao trong công việc, giúp doanh nghiệp hoàn toàn an tâm.

Ngoài ra, Tân Thành Thịnh còn đại diện doanh nghiệp làm việc với những cơ quan ban ngành nhà nước khi có yêu cầu hoặc xử lý những vấn đề phát sinh nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hoàn toàn an tâm khi lựa chọn Tân Thành Thịnh, còn bạn thì sao. Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ kế toán thuế trong ngành xây dựng uy tín thì chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ.

 

>>  Các bạn xem thêm dịch vụ báo cáo trọn gói tại TPHCM


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác

Niên độ kế toán
Chế độ kế toán
Hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế
Thuế CIT và PIT là gì?
Báo cáo tài chính
Nghiệp vụ kế toán
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ