Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán

Thuế khoán là loại thuế mà hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh phải nộp. Thuế khoán là gì? Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán như thế nào? Tân Thành Thịnh sẽ giải đáp vấn đề này qua bài viết dưới đây.
Hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thì đều nộp thuế theo phương pháp khoán.
Vậy thuế khoán là gì? Các tính thuế khoán hộ kinh doanh như thế nào? Bài viết dưới đây Tân Thành Thịnh sẽ giải đáp những vấn đề này, nếu các bạn đang thắc mắc về vấn đề Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

1. Thuế khoán là gì?

Theo quy định của luật thuế hiện hành, có hai phương thức tính thuế đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh cá thể, bao gồm thuế khoán và thuế theo từng lần phát sinh. Tuy nhiên, hầu hết các hộ kinh doanh cá thể đều nộp theo phương pháp khoán.
 
Thuế khoán là một loại thuế dành cho cá nhân hay còn gọi là loại thuế trọn gói, do mức thuế thấp khó xác định rõ ràng nên cơ quan thuế có thẩm quyền định mức một khoản thuế tương ứng cho cá nhân kinh doanh cần phải nộp. Theo đó, thuế khoán thường áp dụng cho loại hình là hộ kinh doanh cá thể.

1.1 Quy định về thuế khoán hộ kinh doanh

Các quy định về thuế khoán của hộ kinh doanh như sau:

a) Đối tượng nộp thuế khoán

Điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:
“Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này”.

Theo quy định trên, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán là cá nhân kinh doanh có doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đạt mức nhất định, TRỪ 03 trường hợp sau:
 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.
 • Cá nhân cho thuê tài sản.
 • Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

b) Loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán

– Thuế giá trị gia tăng.
– Thuế tiêu thụ đặc biệt.
– Thuế thu nhập cá nhân.
– Thuế tài nguyên.
– Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Nguyên tắc tính thuế khoán của hộ kinh doanh

– Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống thì KHÔNG PHẢI nộp thuế GTGT và TNCN.
– Trường hợp hộ kinh doanh hoạt động không đủ 1 năm (12 tháng dương lịch) gồm:
 • Hộ kinh doanh mới thành lập, mới ra hoạt động kinh doanh, sản xuất;
 • Hộ kinh doanh hoạt động theo thời vụ, không thường xuyên;
 • Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh;
Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.
Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình (thành viên gia đình) thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

1.2 Các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp

Có 3 loại thuế chính mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp gồm:
 • Thuế môn bài
 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT);
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

a) Đối với thuế môn bài

- Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của HKD đó. Mức thuế môn bài đối với HKD cá thể được quy định:
 • Doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm
 • Doanh thu trên 300– 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/ năm
 • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm
- Các trường hợp được miễn Thuế môn bài
 • Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • HKD cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Hộ kinh doanh cá thể hoạt động các nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

b) Đối với thuế GTGT và thuế TNCN

Thuế Giá trị gia tăng (Thuế GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) của hộ kinh doanh cá thể được tính theo phương pháp khoán.

2. Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh

Căn cứ theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC thì cách tính thuế khoán Hộ kinh doanh cá thể được thực hiện như sau:

2.1 Công thức tính thuế khoán của HKD cá thể

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.
 • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
 • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
Trong đó:
- Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN: là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. (Đối với trường hợp thuộc diện chịu thuế)

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.
Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
- Tỷ lệ thuế tính thuế hộ kinh doanh cá thể trên doanh thu
Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu hộ kinh doanh cá thể gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề. Cụ thể:
 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.
 • Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

2.2 Cách khai thuế khoán

HKD khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp. Cụ thể:
+ Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN thì khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.
+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN thì khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.
Đối với HKD nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2021 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

2.3 Thời điểm xác định doanh thu tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Đối với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.
Đối với hộ cá thể nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.

2.4 Hướng dẫn nộp thuế khoán

- HKD nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế.
- Thời hạn nộp tiền đối với các khoản thuế, phí nộp hàng tháng của HKD chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.
- Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước hoặc chứng từ điện tử (nếu nộp thuế điện tử) để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được Biên lai nộp tiền từ tổ chức ủy nhiệm thu.

3. Dịch vụ kê khai thuế Tân Thành Thịnh

Bạn là doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang gặp khó khăn trong vấn đề kê khai và nộp thuế? Bạn chưa có nhân viên kế toán, kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm để thực hiện các công việc kế toán như kê khai thuế, chứng từ, sổ sách, hóa đơn?
 
Bạn cần dịch vụ kê khai thuế uy tín để giúp mình trong vấn đề này? Hãy liên hệ ngay với dịch vụ kê khai và nộp thuế do Tân Thành Thịnh cung cấp.
Dịch vụ kê khai thuế và nộp thuế của chúng tôi luôn cung cấp và đáp ứng đầy đủ cho quý khách hàng các báo cáo, kê khai thuế chính xác và kịp thời, nhanh chóng nhất, hàng tháng, quý, năm hay bất kỳ thời điểm nào quý khách yêu cầu.

a) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế Tân Thành Thịnh

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các quy định pháp luật về thuế, kê khai thuế.
 • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị cho doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế.
 • Chuẩn bị hồ sơ báo cáo, kê khai thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
 • Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện công tác báo cáo, kê khai thuế  tại cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

b) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Cung cấp dịch vụ trọn gói với chi phí hợp lý không phát sinh
 • Được tư vấn và thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm
 • Giá cả được trao đổi ngay từ đầu để khách hàng tiện tham khảo.
 • Dịch vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp, đúng trình tự, đúng thời gian quy định.
Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Thuế khoán của hộ kinh doanh cá thể. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích.

Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ kê khai thuế các bạn vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp.
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
Đăng ký nhận báo giá

Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ