Góp vốn là gì?

Góp vốn là hoạt động vô cùng quan trọng vì nó quyết định đến sự hình thành, tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường.Góp vốn là gì?

1. Định nghĩa góp vốn là gì?

Theo quy định của Luật DN 2014: Góp vốn được hiểu là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Việc góp vốn này được thực hiện khi thành lập doanh nghiệp mới hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã thành lập.
Tài sản mang vào góp vốn rất đa dạng bao gồm rất nhiều loại tài sản khác nhau như: Đồng Việt Nam, Ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị của Quyền sử dụng đất, giá trị của Quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
>>> Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn:
•             Quyền tác giả,
•             Quyền liên quan đến quyền tác giả,
•             Quyền sở hữu công nghiệp,
•             Quyền đối với giống cây trồng
•             Các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Theo luật quy định: Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.
Như vậy, Các nhà đầu tư có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng các loại tài sản khác nhau.

2. Quy định về tài sản góp vốn của doanh nghiệp

Khi góp vốn bằng tài sản không phải là tiền mặt, Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục định giá tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản để tạo thành vốn vào doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật DN 2014.
Đối với tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các TV, cổ đông sáng lập thống nhất định giá theo nguyên tắc nhất trí/ do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp tiến hành định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp thực hiện định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được sự chấp thuận của đa số các TV, cổ đông sáng lập.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn, theo quy định: Các TV, cổ đông sáng lập sẽ phải góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của TSGV tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, sẽ cùng chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Đối với TSGV trong quá trình hoạt động: Sẽ do chủ sở hữu, HĐTV đối với Công ty TNHH và Công ty Hợp danh, HĐQT đối với Công ty Cổ phần và người góp vốn cùng thỏa thuận định giá/ do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp tiến hành định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp thực hiện định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được sự chấp thuận của người góp vốn và doanh nghiệp.

Nếu TSGV được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn: Người tham gia góp vốn, chủ sở hữu, thành viên HĐTV đối với Công ty TNHH và Công ty Hợp danh; Thành viên HĐQT đối với Công ty Cổ phần, theo quy định: Sẽ cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; Đồng thời, cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Tùy thuộc vào từng loại tài sản mà thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cũng khác nhau.
Đối với tài sản có ĐK quyền sở hữu/ giá trị Quyền sử dụng đất: Người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó/ Quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Đối với tài sản không ĐK quyền sở hữu: Việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng Biên bản.

Đối với việc cổ phần/ phần vốn góp vào doanh nghiệp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam: Ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng; theo quy định sẽ được coi là thanh toán xong khi Quyền sở hữu hợp pháp đối với TSGV đã chuyển sang doanh nghiệp.
Các bên thỏa thuận về việc góp vốn, tuy nhiên vốn góp phải đúng tài sản, đúng thời hạn để đảm bảo hoạt động cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp góp vốn không đúng thời hạn, giá trị tài sản không đúng như cam kết, các bên có thể thỏa thuận về phương án giải quyết, đồng thời tùy từng loại hình công ty mà pháp luật cũng có quy định riêng về vấn đề này.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

>> Quý khách xem thêm: Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.
Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888


Thông tin khác

Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
Thành lập công ty dịch vụ vệ sinh
Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Thành lập công ty có lợi ích gì?
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ