Đăng ký hóa đơn điện tử

Thông tư 68 mới nhất về hóa đơn điện từ thì đến 1/11/2020 tất cả doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đổi qua đăng ký hóa đơn điện tử. Tân Thành Thịnh, xin chia sẽ Cách đăng ký hóa đơn điện tử đơn giản và nhanh chống giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí.
Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử
Nhà cung cấp hóa đơn điện tử
Phần mềm hóa đơn điện tử TTT
Đăng ký chữ ký số

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc triển khai và áp dụng chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp hoặc tổ chức cần hiểu rõ các thông tin liên quan đến nghị định mới.
Thông tư 68 Nghị Định 119 /2019 có những nội dung cập nhật mới về hóa đơn điện tử như sau:


Giới thiệu về hóa đơn điện tử Tân Thành Thịnh

Các doanh nghiệp cần nắm rõ các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử như: Hóa đơn điện tử là gì? Điệu kiện của đơn vị, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử là gì? Hãy cùng tìm hiểu về bài viết dưới đây.

I. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử.Theo khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính thì:
•             Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
•             Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm: vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm,…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
•             Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử định một lần duy nhất.
Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử thì không phải là hóa đơn điện tử.

Đăng ký hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý khi nào?

Đảm bảo đầy đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử, từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.
Tính toàn vẹn của hóa đơn là thông tin còn đẩy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiện thị hóa hóa đơn điện tử.
Tân Thành Thịnh hỗ trợ triển khai hệ thống hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp với nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khi khách hàng đăng ký.

Một hóa đơn được gọi là hợp lệ cần phải đạt các tiêu chí mà chính phủ ban hành. Nghị định 119 đã quy định rõ về hóa đơn điện tử hợp lệ nhằm tối ưu hóa việc quản lý, phòng chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế, gian lận, hoàn khống thuế giá trị gia tăng và những rủi ro khác.
Đồng thời cải cách thủ tục hành chính, hướng đến sự thống nhất, dễ thực hiện những vấn đề liên quan hóa đơn điện tử.

a) Thế nào là hóa đơn điện tử hợp lệ?

Theo Khoản 3 điều 3 của Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã nêu rõ: Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.
Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.
Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.
Cũng giống như hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử hợp lệ phải có các chỉ tiêu cơ bản sau:
•             Thông tin hóa đơn: Mẫu số, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn
•             Thông tin người bán trên hóa đơn bao gồm: Tên Công ty, Địa chỉ, Mã số Thuế
•             Thông tin người mua trên hóa đơn bao gồm: Tên Công ty, Địa chỉ, Mã số Thuế
So với hóa đơn giấy, các tiêu chí của Hóa đơn điện tử có nhiều sự khác biệt. Căn cứ vào Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì để có tính chất hợp lệ, hợp pháp thì hóa đơn điện tử ngoài nhưng thông tin cơ bản như hoá đơn giấy, cần có thêm các chỉ tiêu sau:
•             Bản thể hiện hóa đơn điện tử
•             Hóa đơn điện tử không có liên
•             Ký hiệu số Serial
•             Chữ ký điện tử
•             Mẫu hoá đơn điện tử hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
Hóa đơn điện tử có định dạng XML có tính chất pháp lý khi toàn vẹn không bị sửa đổi và kèm theo bản thể hiện định dạng PDF.

b) Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý khi nào?

Phần trên, chúng ta đã được biết khi nào thì hóa đơn điện tử hợp lệ. Vậy còn hợp pháp thì cần đảm bảo tiêu chí nào? Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng đã quy định rõ về Hóa đơn điện tử hợp pháp cần đảm bảo sự toàn vẹn của thông tin, đồng thời đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 4; các Điều 6, 7, 8 của Nghị định.
•             Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
•             Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
•             Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
•             Tổng số tiền thanh toán
•             Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán
•             Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có)
•             Thời điểm lập hóa đơn điện tử
•             Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
•             Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có)

c) Làm thế nào để tra cứu tính hợp pháp của hóa đơn điện tử?

Cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp pháp quý công ty có thể thực hiện như sau:
Doanh nghiệp có thể tự tra cứu tính hợp pháp của hóa đơn qua bạn một cách dễ dàng bằng việc truy cập trang thông tin Tổng Cục Thuế theo link: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

2. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung sau

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn, thực hiện theo quy định thông tư số 153/2010/TT-BTC.
b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
d) Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
e) Chữ ký điện tử( chữ ký số) theo quy định của pháp luật của người bán, ngày, tháng, năm lập, và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của Pháp Luật của người mua trong trường hợp người mua đơn vị kế toán.
f)  Hóa đơn điện tử thể hiện bằng tiếng Việt, trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên trong hoặc ngoặc đơn(), đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.  Quy định về chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, ..phải đặt dấu(.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy(,) sau chữ số hàng đơn vị.

3. Định dạng của hóa đơn điện tử

Sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML( XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "eXtensible Markup Language" được tạo ra với mục đích, chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin).
HĐĐT phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của hóa đơn đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người mua có thể đoc đươc bằng phương tiện điện tử.

4. Hóa đơn điện tử có mã xác thực là gì?

Hóa đơn điện tử(HĐĐT) có mã xác thực là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của tổng cục thuế.
Đối với HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế, người bán sẽ phải ý điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thức và số hóa đơn xác thực.
a) Áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực:  Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
b) Áp dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực: DNKD ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; TCTD; bảo hiểm; y tế; kinh doanh TMĐT; kinh doanh siêu thị; thương mại và các DN, TCKT đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với CQT bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập HĐĐT đáp ứng lập, tra cứu HĐĐT, lưu trữ dữ liệu HĐĐT theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến CQT. Khi bán HH,DV người bán phải lập HĐ không phân biệt giá trị từng lần.
Lĩnh vực nêu trên được xác định theo ngành KT cấp 4 theo QĐ 27/2018/QĐ-TTg.

II. Điều kiện đăng ký hóa đơn điện tử

- Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;
- Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật;
- Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
 
- Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;
(Tham khảo thêm Mục 2, Điều 4. Nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử của thông tư 32).
>> Xem thêm: Thông tư 32 về hóa đơn điện tử

Theo thông tư 68 nghị định 2019 các doanh nghiệp sẽ thực hiện việc chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử đến 2020. Để việc thực hiện chuyển đổi nhanh chống Công ty Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Tân Thành Thịnh là nhà cung cấp hóa đơn điện tử được Bộ Tài Chính cấp phép.
Vậy làm thế nào để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp ?
Để sử dụng hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo hóa đơn mẫu, lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu, thông tư 32/2011/TT-BTC để gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản điện tử thông qua cổng thông tin  điện tử của cơ quan thuế. Liên hệ công ty Tân Thành Thịnh đề được tư vấn chi tiết cách đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.
>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Đăng ký nhận báo giá

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ - 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TÂN THÀNH THỊNH
340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
028.3985.8888 -  Hotline: 0909.415.778
lienhe@tanthanhthinh.com
TÂN THÀNH THỊNH - Giải pháp Hóa Đơn Điện Tử An Toàn & Bảo Mật

Hiện bản đồ Ẩn bản đồ