Chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty tnhh để tạo những điều kiện thuận lợi tốt cho định hướng kinh doanh, sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là hưởng những quyền lợi về tư cách pháp nhân của công ty tnhh và mang đến nhiều cơ hội hơn trong việc huy động vốn. Vậy thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh như thế nào?Chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH

Vậy chuyển đổi doanh nghiệp là gì? Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh cần những hồ sơ và thủ tục gì? Có các quy định gì về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bạn cần lưu ý? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết về bài viết này nhé.

1. Chuyển đổi doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp hơn với quy mô, định hướng kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp.

Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hợp thức hóa các thủ tục, không bị xử phạt hoặc phải giải thể khi không đủ số lượng thành viên tối thiểu sau khi thành lập.

1.1 Các loại hình doanh nghiệp có thể chuyển đổi

Với 5 loại hình doanh nghiệp phổ biến của nước ta là doanh nghiệp tư nhân, công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên, công ty cổ phần và công ty hợp danh. Bạn có thể thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp với các loại hình sau đây:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại.
 • Công ty cổ phần hoặc công ty tnhh 2 thành viên trở lên chuyển đổi thành công ty tnhh 1 thành viên.
 • Công ty tnhh 1 thành viên chuyển đổi thành công ty tnhh 2 thành viên trở lên (trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác)
 • Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức chuyển đổi thành công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân (trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân khác)
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh.

1.2 Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng, đối tác, và các thành viên trong công ty. Do đó khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ những quy định sau đây:
 • Các thành viên công ty có nghĩ vụ hoàn thành những cam kết trách nhiệm về góp vốn, các khoản nợ.... trước khi công ty thực hiện việc chuyển đổi. Đồng thời xác định về trách nhiệm liên đới của các thành viên sáng lập của công ty được chuyển đổi, để hạn chế việc trốn tránh hoặc giảm trách nhiệm thành viên.
 • Phải thực hiện kê khai quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.
 • Đối với trường hợp chuyển đổi tự nguyện, việc chuyển đổi hoàn toàn do chủ sở hữu công ty quyết định. Do vậy, căn cứ chuyển đổi chính là quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên… tùy thuộc vào loại hình công ty.
 • Đối với trường hợp chuyển đổi bắt buộc, căn cứ chuyển đổi chính là sự kiện pháp lý làm thay đổi kết cấu công ty dẫn đến công ty không đáp ứng được các điều kiện bắt buộc mà nhà lập pháp đã đề ra.

2. Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh

Để thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh, các công ty cần chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục sau đây:

2.1 Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh

Căn cứ Điều 199 – Chương IX – Luật doanh nghiệp 2020 quy định về những điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:
 • Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật doanh nghiệp 2020.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

2.2 Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh

Điều 25 – Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh gồm có:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý.
 • Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức.
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

2.3 Trình tự thủ tục thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh

 • Bước 1: Nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 199 – Luật Doanh Nghiệp 2020.
 • Bước 2: Thông báo đến các cơ quan, bộ phận liên quan về loại hình doanh nghiệp mới.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 199, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này, đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.4 Thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh

Sau khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh, công ty cần hoàn thiện những thủ tục sau để đảm bảo nhanh chóng đưa công ty đi vào hoạt động ổn định với loại hình doanh nghiệp mới.
 • Thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Khắc lại con dấu và trước khi sử dụng con dấu mới, đồng thời công ty phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh về mẫu con dấu, số lượng con dấu theo Phụ lục II-9 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
 • Đăng ký lại thông tin hóa đơn VAT hoặc Thông báo phát hành hóa đơn VAT mới theo thông tin doanh nghiệp mới.
 • Đồng thời thông báo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mới cho các đối tác, khách hàng, các đơn vị liên quan như bảo hiểm, ngân hàng,….

3. Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục, hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khá phức tạp do liên quan đến cơ quan thuế và các nghĩa vụ trách nhiệm của thành viên doanh nghiệp trước khi thực hiện.

 
Vì thế, đây là vấn đề khá khó khăn đối với những doanh nghiệp mới, những người không có chuyên môn trong việc này.
Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh uy tín, mọi vấn đề pháp lý công ty trước và sau khi chuyển đổi được làm rõ theo đúng quy định pháp luật, giúp doanh nghiệp hoàn thành được thủ tục nhanh chóng và đi vào hoạt động ổn định.

Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh có năng lực chuyên cao, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất từ những nghị định, thông tư của pháp luật, nhằm bảo bảo quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng. Mang đến sự an tâm trong hoạt động kinh doanh, hạn chế mọi rủi ro mức thấp nhất.

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau, Tân Thành Thịnh xin cam kết:
 • Tư vấn chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
Trên đây là những thông tin bài viết chia sẻ về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh. Hi vọng với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ sẽ mang đến cho bạn nhiều giá trị, thông tin hữu ích, và tự tin chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo yêu cầu.

Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán, thuế và thành lập doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

 

>> Các bạn xem thêm doanh nghiệp mới thành lập nên làm gì?


 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Đăng ký nhận báo giá


Thông tin khác

Giấy phép kinh doanh mỹ phẩm
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng
Thành lập công ty tại quận Gò Vấp
Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ