Chương trình đào tạo Kế toán trưởng

Chương trình đào tạo kế toán trưởng gồm nhiều chuyên đề, theo thông tư mới nhất của bộ tài chính . Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán uy tín và chất lượng.


Đào tạo kế toán trường

Nội dung học cung cấp cho học viên các kiến thức dành cho kế toán trưởng:
- Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam.
- Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức.
- Cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế.
- Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.
- Cung cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.
- Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.
- Phân tích cớ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
- Phân tích cớ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.
- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.
- Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.
1. Đối tượng tham gia khóa học:
– Những người đang làm kế toán, muốn thăng tiến trong sự nghiệp.
– Những kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ kế toán trưởng.
– Những học viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ bậc trung cấp trở nên muốn nâng cao nghiệp vụ kế toán của mình.
2. Nội dung của khóa học:
Phần 1: Kiến thức chung
Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư.
Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với ngân hàng tài chính và tổ chức tài chính.
Phần 2: Kiến thức và nghiệp vụ
Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán
Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN
Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.
Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.
3. Bảng báo giá học phí: 

Đăng ký tư vấn

Học viên ở các tỉnh có nhu cầu học thêm lớp kèm riêng liên hệ trước để hẹn lịch học.
Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888


Thông tin khác
Chương trình Đào tạo Kế toán
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ