Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định - Tân Thành Thịnh sẽ cung cấp các thông tin về các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định chi tiết và cụ thể tại Điều 5, TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/03/2013.

Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

I. Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định

1. Đối với tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường

Bằng tiền, bao gồm: Tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác của tổ chức, cá nhân.
Doanh nghiệp khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định.
Đối với doanh nghiệp chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
Cơ sở bồi thường phải tiến hành lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường phải thực hiện kê khai, khấu trừ theo quy định, trong trường hợp bồi thường bằng: Hàng hóa, dịch vụ.
Trường hợp doanh nghiệp nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài không cư trú tại Việt Nam
Bao gồm các trường hợp: Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm: Vật tư, phụ tùng thay thế); quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến ĐT & TM; môi giới bán hàng hóa, cung cấp DV ra nước ngoài; đào tạo; chia cước DV Bưu chính, Viễn thông Quốc tế giữa Việt Nam và nước ngoài mà các DV này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, DV thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là đối tượng nộp thuế GTGT bán tài sản.
4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
5. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã khi thực hiện nộp thuế GTGT
Theo phương pháp khấu trừ áp dụng khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác/ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, HTX ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp Thuế GTGT.
>>> Trên Hóa đơn GTGT:
•             Ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT;
•             Không ghi, gạch bỏ dòng Thuế Suất và Thuế GTGT.
Trong trường hợp DN, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác / qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác, như: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác; theo quy định, phải thực hiện kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, DN, HTX và tổ chức kinh tế khác thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm thuộc lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng – đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác/ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại; theo quy định phải tiến hành kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác / qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản này.
6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao
Khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn/ giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; theo quy định, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản/ điều chuyển cho cơ sở SX KD hàng hóa, DV không chịu thuế GTGT thì phải tiến hành lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
7. Các trường hợp khác
Theo quy định cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:
Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, theo quy định phải có:
•             Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết;
•             Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn/ Văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật;
•             Hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
Đối với việc điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có Lệnh điều chuyển tài sản, hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn: Đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị TV hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Trong trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập/ giữa các đơn vị TV có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh, theo quy định cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải tiến hành xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, trừ trường hợp hướng dẫn tại Khoản 6 Điều này.
Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

Cơ sở kinh doanh không phải tiến hành kê khai thuế GTGT về các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

Doanh thu từ hàng hóa, DV nhận bán đại lý (ĐL) và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động ĐL bán đúng giá quy định của bên giao ĐL hưởng hoa hồng của DV: Bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; ĐL vận tải Quốc tế; ĐL của các DV ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất, thuế GTGT 0%; ĐL bán BH.

Doanh thu từ hàng hóa, DV và doanh thu hoa hồng ĐL được hưởng từ hoạt động ĐL bán hàng hóa, DV thuộc diện không phải chịu thuế GTGT.

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.
Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh
•             Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
•             Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
•             Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
•             Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.
Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Các bạn xem thêm hồ sơ kê khai thuế qua mạng

Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ:
CTY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP - THUẾ - KẾ TOÁN TÂN THÀNH THỊNH
Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
Tel: 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
Email: lienhe@tanthanhthinh.com - Website: tanthanhthinh.com


Thông tin khác

Chế độ kế toán
Hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế
Thuế CIT và PIT là gì?
Báo cáo tài chính
Nghiệp vụ kế toán
Biên bản bàn giao kế toán
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ