Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện bạn nên biết

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay còn gọi là cần có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh. Đó gồm những ngành nghề nào? Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin được chia sẽ những thông tin về chứng chỉ hành nghề.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam các chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

 

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

1. Các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty
Số lượng: 01.
Chức danh cần chứng chỉ: Trưởng văn phòng hoặc Chủ sở hữu công ty.
Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề Luật sư

1.1  Kinh doanh dịch vụ pháp lý

Dưới đây là, Tân Thành Thịnh xin gửi đến Quý doanh nghiệp bảng danh sách các ngành nghề cần có chứng chỉ khi đăng ký kinh doanh
Định nghĩa chứng chỉ hành nghề: Là văn bản mà Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định.
Ngành nghề kinh doanh phải có Chứng chỉ hành nghề và điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

1.2. Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm

Quy định Pháp Luật: Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế.
Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề Bác Sĩ, Y, Dược
Chức danh cần chứng chỉ: Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

2. Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân

Quy định Pháp Luật: Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế.
Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề BS y học cổ truyền
Chức danh cần chứng chỉ: Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

3. Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y

Quy định Pháp Luật: Điều 63 NĐ 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005.
Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề thú y
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

4. Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản

Quy định Pháp Luật: Pháp lệnh Thú y.
Chứng chỉ: CC hành nghề thú y
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

6. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền)

Quy định Pháp Luật: Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ; Đ.29 NĐ 103/NĐ-CP ngày 22/9/2006
Chứng chỉ: Chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp
Chức danh cần chứng chỉ: Giám đốc.
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

7. Dịch vụ kiểm toán

Quy định Pháp Luật: Điều 23 NĐ 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004.
Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề kiểm toán.
Chức danh cần chứng chỉ: Giám đốc và Người quản lý.
Số lượng: 03.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

8. Dịch vụ kế toán

Quy định Pháp Luật: Điều 41 NĐ 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004; Đ.2 TT 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007.
Chứng chỉ: Chứng chỉ kế toán trưởng.
Chức danh cần chứng chỉ: Giám đốc và Người quản lý.
Số lượng: 02.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

9. Giám sát thi công xây dựng công trình

Quy định Pháp Luật: Điều 87 Luật Xây dựng
Chứng chỉ: Chứng chỉ Giám sát.
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

10. Khảo sát xây

Quy định Pháp Luật: Điều 49 Luật Xây dựng.
Chứng chỉ: Chứng chỉ Khảo sát
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty.

11. Thiết kế xây dựng công trình

Quy định Pháp Luật: Điều 56 Luật Xây dựng.
Chứng chỉ: Chứng chỉ Thiết Kế.
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty.

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại tphcm

12. Dịch vụ môi giới bất động sản

Quy định Pháp Luật: Điều 8 Luật KDBĐS
Chứng chỉ: Chứng chỉ Môi giới.
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

13. Dịch vụ định giá bất động sản

Quy định Pháp Luật: Điều 8 Luật KDBĐS
Chứng chỉ: Chứng chỉ Định giá
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý
Số lượng: 02.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

14. Dịch vụ Sàn giao dịch Bất động sản – chức năng môi giới

Quy định Pháp Luật: Điều 8 Luật KDBĐS
Chứng chỉ: Chứng chỉ Môi giới
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý
Số lượng: 02.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

15. Dịch vụ Sàn giao dịch Bất động sản – chức năng định giá

Quy định Pháp Luật: Điều 8 Luật KDBĐS
Chứng chỉ: Chứng chỉ Định giá.
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý
Số lượng: 02.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

16. Sản xuất, đóng gói, sang chai, gia công, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Quy định Pháp Luật: Quyết định 91/2002/QĐ-BNN ngày 11/10/2002 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật.
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

17. Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Quy định Pháp Luật: Điều 20 Luật Quản lý thuế.
Chứng chỉ: Chứng chỉ về thủ tục Thuế.
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý
Số lượng: 02.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

18. Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

Quy định Pháp Luật: Quyết định 38/2005/QĐ-BGTVT.
Chứng chỉ: Chứng chỉ thiết kế phương tiện vận tải.
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

19. Hoạt động xông hơi khử trùng

Quy định Pháp Luật: Điều 3 Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 1/11/2007 của Bộ NN&PTNT.
Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho 01 công ty

20. Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1

Quy định Pháp Luật: NĐ 112/2009/ NĐ – CP.
Chứng chỉ: Chứng chỉ Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.
Số lượng: 05 Chứng chỉ hạng 1.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

21. Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2

Quy định Pháp Luật: NĐ 112/2009/ NĐ – CP.
Chứng chỉ: Chứng chỉ Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý.
Số lượng: 03 Chứng chỉ hạng 2 hoặc 1 Chứng chỉ hạng 1.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty

22. Đấu giá tài sản

Quy định Pháp Luật: NĐ 17/2010/NĐCP.
Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề đấu giá.
Chức danh cần chứng chỉ: Chức danh quản lý
Số lượng: 01.
Lưu ý: 01 chứng chỉ sử dụng cho nhiều công ty
 >> Xem thêm: Danh mục mã ngành kinh doanh
Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian
Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.
Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.
Đăng ký nhận báo giá

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh
•             Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
•             Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
•             Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
•             Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.
Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.
Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng
Điện thoại: 028.3985.8888
Hotline: 0909.54.8888
Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Thông tin khác

Thành lập công ty sản xuất bánh kẹo
Doanh nghiệp sản xuất
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
Thành lập công ty dịch vụ vệ sinh
Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Thành lập công ty có lợi ích gì?
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ