Các công việc của kế toán

Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp trọn gói các loại dịch vụ kế toán trưởng, kế toán doanh thu, kế toán công nợ, kế toán kho, hàng hóa..... Quý khách hàng đến với Tân Thành Thịnh sẽ hoàn toàn an tâm và tin cậy trong từng sổ sách, báo cáo và chứng từ bởi độ ngũ kế toán viên có năng lực chuyên môn cao, xử lý công việc chuyên nghiệp, chính xác.
Mỗi công việc có những tính chất và nghiệp vụ riêng. Vậy kế toán là gì? Có mấy loại kế toán, công việc kế toán cụ thể là gì? Các quy định về chữ ký trên chứng từ kế toán cần lưu ý là gì?
 

1. Kế toán là gì?

Kế toán là một nghiệp vụ thực hiện công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp thông qua các chứng từ cụ thể, từ đó tổng hợp thàn các báo cáo với số liệu cụ thể và đưa ra giải pháp hoặc tư vấn doanh nghiệp.


Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng của mỗi công ty cần có. Công việc kế toán có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến tài chính, làm việc với nhà nước. Một số lợi ích, vai tròn của kế toán trong doanh nghiệp là:

1.1 Đối với doanh nghiệp

Bộ phận kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc nhập nguyên liệu, định giá thành sản phẩm và xuất xưởng, nhờ đó hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, bán hàng của doanh nghiệp.
 • Là bộ phận quản lý tài chính doanh nghiệp, tư vấn và kiểm soát dòng tiền.
 • Là nơi đảm bảo vững chắc trong giao dịch buôn bán, khiến khách hàng hoàn toàn được an tâm và hỗ trợ mọi giấy tờ.
 • Kế toán còn giúp doanh nghiệp có cơ sở định giá thành sản phẩm, từ đó doanh nghiệp có chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp. Ngoài ra, còn duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp và đối tác, khách hàng.
 • Quản lý và giám sát các hoạt động cuẩ doanh nghiệp, là “bảo hiểm sức khỏe tài chính” cho doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp.
 • Minh bạch hồ sơ, chứng từ, có báo cáo, số liệu cụ thể trình ban quản lý và thực hiện nghĩa vụ nhà nước để tăng sự uy tín của doanh nghiệp.
 • Cung cấp tài liệu, hồ sơ làm cơ sở hoạch định cho sự phát triển của chủ doanh nghiệp và công ty.

1.2 Đối với nhà nước

Đối với trách nhiệm nhà nước của doanh nghiệp thì bộ phận kế toán là người đại diện doanh nghiệp xử lý, giải quyết những vấn đề liên quan một cách chính xác, đúng pháp lý và thực hiện báo cáo, nộp thuế theo nghĩa vụ của nhà nước.
 • Đồng thời, bộ phận kế toán cung cấp các tài liệu để theo dõi được sự phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, từ đó có số liệu tổng hợp cho sự phát triển của đất nước.
 • Là bộ phận đại diện cung cấp tài liệu để giải quyết những vấn đền liên quan giữa các doanh nghiệp.

2. Các công việc của kế toán

Có rất nhiều cách phân loại kế toán khác nhau, tùy vào từng đặc thù của doanh nghiệp mà có sự sắp xếp, phân loại hợp lý. Cách phân loại dựa vào bộ phận là một trong những các phân loại phổ biến nhất hiện nay, các loại công việc kế toán dựa vào bộ phận gồm có: kế toán doanh thu, kế toán công nợ….


Vậy công việc cụ thể củ từng bộ phận kế toán là gì?

2.1 Công việc của kế toán doanh thu

Kế toán doanh thu là người thực hiện công việc liên quan đến bán hàng, doanh thu của doanh nghiệp. Kế toán doanh thu trực tiếp chịu trách nhiệm thống kê, tổng hợp lại chứng từ bán hàng cũng như kiểm soát tình hình tài chính của khách hàng đó.


Kế toán doanh thu làm việc với nhiều bộ phận khác, đặc biệt là bộ phận bán hàng và chịu sự quản lý trực tiếp của kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp.

a) Các công việc kế toán doanh thu

Một kế toán doanh thu cần nắm bắt và thực hiện các công việc dưới đây:
>> Công việc hàng ngày
 • Theo dõi doanh thu hàng ngày của công ty, đặc biệt đối với các công ty có hoạt động kinh doanh cần cập nhật hàng ngày.
 • Kiểm tra số lượng hàng hóa, doanh thu bán hàng và cập nhật chính xác số liệu doanh thu cho kế toán trưởng hoặc bộ phận kế toán trong ngày.
 • Lưu trữ các hóa đơn bán hàng và so sánh với hóa đơn sử dụng trước đó.
 • Kiểm tra, đối chiếu các giao dịch bán hàng được thanh toán qua thẻ ngân hàng. Liên hệ  ngay với ngân hàng ngay khi kết thúc ngày kinh doanh mà vẫn chưa nhận được đủ số tiền thanh toán từ ngân hàng.
 • Hạch toán doanh thu hằng ngày.
 • Lập phiếu kế toán doanh thu và báo cáo doanh thu trong ngày.
 • Nhận báo cáo hàng ngày của thu ngân, kiểm tra, đối chiếu với phần mềm quản lý hệ thống.
 • Tiến hành phân loại các khoản thu của thu ngân theo hình thức thanh toán.
 • Thực hiện hạch toán các bút toán chênh lệch thừa – thiếu của từng vị trí thu ngân trước khi tiến hành giao ca.
 • Theo dõi và ghi chép vào sổ theo dõi việc nhận – bàn giao các loại phiếu quà tặng, phiếu mua hàng,…
 • Kiểm tra các hợp đồng giao dịch để theo dõi các khoản điều chỉnh giảm trừ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
>> Công việc hàng tháng
 • Tổng hợp lại số liệu doanh thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để làm cơ sở lập các báo cáo cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện lập các báo cáo theo quy định để trình lên quản lý.
>> Công việc hàng quý
 • Lập báo cáo bán hàng theo quý.
 • Lập báo cáo doanh thu theo quý dựa trên các báo cáo theo tháng trước đó.
>> Công việc hàng năm
 • Lập báo cáo bán hàng theo năm.
 • Lập báo cáo doanh thu theo năm.
 • Làm các báo cáo về các khoản giảm trừ doanh thu.
 • Phối hợp kế toán trưởng kiểm tra lại trước khi trình phê duyệt.
>> Các công việc khác
 • Phân tích báo cáo doanh thu và đưa ra đề xuất phương án quản lý doanh thu cho doanh nghiệp.
 • Điều chỉnh các số liệu hạch toán cho chính xác khi được kế toán nội bộ yêu cầu.
 • Khi có cơ quan thuế thanh tra kiểm tra, kế toán phải phối hợp cùng các bộ phận khác chuẩn bị hồ sơ, chứng từ.
 • Làm báo cáo hoặc xử lý công việc đột xuất khi được yêu cầu.
 • Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác liên quan.

b) Các tài khoản kế toán doanh thu sử dụng

 • Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
 • Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
 • Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

2.2 Công việc của kế toán hàng hóa

Kế toán hàng hóa là người trực tiếp làm các công việc hạch toán liên quan đến hàng hóa như theo dõi xuất nhập, hàng tồn kho, nguyên vật liệu sản xuất tại kho, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ sổ sách với số liệu thực tế do Thủ kho trình lên, giúp hạn chế tối đa những rủi ro, thất thoát cho doanh nghiệp.

Kế toán hàng hóa hay còn được gọi là kế toán kho. Kế toán hàng hóa thường phối hợp với các bộ phận liên quan khác như kế toán doanh thu, kế toán tiền lương, kế toán thanh toán… để hoàn thành công việc của mình. Và chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp của kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng.

a) Công việc kế toán hàng hóa

Các công việc của kế toán hàng hóa cần thực hiện là:
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện Nhập/Xuất kho để rà soát phòng trường hợp thiếu hụt nguyên vật liệu, hàng hóa trong phạm vi quyền hạn hoặc báo cáo lên cấp trên để kịp thời giải quyết.
 • Thêm mã hàng mới. Lập phiếu nhập kho (nhập hàng mua)
 • Lập phiếu nhập chi phí.
 • Lập phiếu xuất kho kiêm vẫn chuyển nội bộ.
 • Lập phiếu xuất hàng trả vay, tặng biếu, bảo hành, chào và nhập lại hàng chào, chi phí.
 • Theo dõi tồn kho để đề xuất nhập, xuất kịp thời cho kế toán trưởng và các bộ phận liên quan.
 • Hỗ trợ thủ kho quản lý hàng hóa trong kho theo quy định của công ty.
 • Theo định kỳ 3 tháng hoặc 1 quý 1 lần phối hợp với bộ phận kho thực hiện kiểm kê toàn bộ hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho. Xử lý những hàng hòa hư hỏng, hết hạn sử dụng.
 • Lập báo cáo tồn kho, báo cáo liên quan đến hàng hóa
 • Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên liệu để làm cơ sở tính giá vốn, doanh thu, chi phí….
 • Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Đề xuất các giải pháp giúp tối ưu và quản lý hàng hóa công ty tốt nhất.

b) Tài khoản kế toán hàng hóa sử dụng

 • Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường
 • Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ
 • Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Tài khoản 155 – Thành phẩm
 • Tài khoản 156 – Hàng hóa
 • Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán
 • Tài khoản 158 – Hàng hoá kho bảo thuế

2.3 Công việc của kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc mua hàng hóa và theo dõi, ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác những chỉ tiêu mua hàng về số lượng, chủng loại, quy cách và thời điểm ghi nhận mua hàng và xử lý các công việc trong quá tình mua hàng hiệu quả.

Kế toán mua hàng là người đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, quyết định đến việc cung cấp nguyên liệu hay hàng hóa cho doanh nghiệp để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và và triển của công ty.

a) Công việc kế toán mua hàng

Các công việc kế toán mua hàng cần thực hiện là:
 • Chịu trách nhiệm theo dõi, ghi chép về số lượng hàng hóa, chủng loại, quy cách tại thời điểm nhận mua hàng hóa.
 • Kiểm tra, giám sát việc mua hàng hóa để thực hiện phân loại nguồn hàng, nhà cung cấp, đơn hàng, tình hình thanh toán để thuận tiện trong việc theo dõi hàng hóa, sản xuất, công nợ và làm báo cáo.
 • Kiểm tra kỹ các hóa đơn, chứng từ để cung cấp cho các phòng ban liên quan hoặc hạch toán trên phần mềm kế toán.
 • Xử lý những vấn đề liên quan, phát sinh trong quá trình mua hàng để đảm bảo tiến độ mua hàng cho doanh nghiệp và nhà cung cấp.
 • Báo cáo lên cấp trên nếu có những việc phát sinh ngoài khả năng giải quyết để có phương án xử lý đảm bảo tình hình hoạt động của công ty.

b) Tài khoản kế toán mua hàng sử dụng

>> TK 156 hoặc TK 611 -  Tài khoản hàng.
 • TK 1561: Giá mua hàng hoá phản ánh giá trị mua thực tế của hàng hoá tại kho.
 • TK 1562: Chi phí thu mua hàng hoá phản ánh chi phí thu mua hàng hoá.
>> TK 151 “Hàng mua đang đi đường
>> TK 111, 112, 133, 331…tài khoản hạch toán khi mua hàng

2.4 Mô tả công việc của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là người trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi công nợ của doanh nghiệp từ các khoản thu, chi, sổ quỹ tiền mặt, tiền mặt gửi ngân hàng, các khoản thu, các khoản phải trả… một cách minh bạch và chính xác.

Kế toán công nợ chịu trách nhiệm quản lý của kế toán tổng hợp. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn thì bộ phận kế toán công nợ được thiết lập, đối với các mô hình vừa và nhỏ thì kế toán công nợ thường được kế toán trưởng hoặc kể toán tổng hợp kim nhiệm luôn.

a) Công việc của kế toán công nợ

Sau đây là các nghiệp vụ đặc trưng của công việc kế toán công nợ là:
>> Công việc hàng ngày
 • Kiểm tra chứng từ và kẹp chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh kèm theo để hỗ trợ công việc thu công nợ (thu, chi, nhập, xuất, hoá đơn)
 • Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
 • Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các chi nhánh (nếu có)
 • Tạo mã, thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới và cập nhật trên hệ thống để quản lý đối với các khách hàng mới.
 • Theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng.
 • Theo dõi công nợ riêng cho từng khách hàng, nhà cung cấp và lên kế hoạch thu các khoản nợ tới hạn thanh toán, nợ xấu, nợ quá hạn.
 • Lập hạn thanh toán căn cứ theo hợp đồng với nhà cung cấp nhà cung cấp.
 • Phối hợp với các bộ phận khác.
>> Công việc hàng tháng
 • Làm báo cáo, phân tích công nợ để trao đổi với bộ phận kinh doanh.
 • Thực hiện đối chiếu và kiểm tra lại với các bộ phận liên quan trước khi trình sếp.
 • Xác nhận công nợ định kỳ với các chi nhánh của công ty (nếu có)
 • Lập hạn phải thu của khách hàng theo cam kết trong hợp đồng.
 • In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt hằng tháng.
 • Thực hiện báo cáo công nợ theo tháng cho kế toán trưởng để quản lý và theo dõi.
>> Công việc hàng quý
 • Lập báo cáo công nợ phải thu mỗi quý.
 • Lập báo cáo công nợ phải trả mỗi quý.
 • In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt theo quý để theo dõi.
 • Lập bản đối chiếu công nợ gửi cho nhà cung cấp và khách hàng có chữ ký, đóng dấu cho đối tác, rồi đưa biên bản này về giao cho kế toán tổng hợp để làm căn cứ quyết toán thuế.
>> Công việc hàng năm
 • Báo cáo công nợ chi tiết của công ty.
 • Kiểm tra và đối chiếu các khoản công nợ phải thu phải trả với các bộ phận liên quan trước khi trình sếp.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu cuối năm.
 • Lập báo cáo công nợ phải trả tổng hợp cuối năm.
 • Cung cấp dữ liệu cho các bộ phận liên quan khi cần.

b) Các tài khoản kế toán công nợ sử dụng

 • Tài khoản nợ đầu vào: TK 152,153,154,156,641,642….,1331. Có TK 331 (chi tiết)
 • Tài khoản nợ đầu ra: Nợ TK 131/ Có TK 511,33311 (chi tiết cho các đối tượng
 • Theo dõi công nợ: TK131,331
 • Thực hiện thu tiền: TK111,112
 • Báo cáo công nợ tổng hợp cuối kỳ: TK 131 và TK 331

3. Quy định về chữ ký trên chứng từ kế toán

Theo quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định về ký trên chứng từ kế toán như sau:

“1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký

Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký.

Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi
Và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật"

>> Vậy, chữ ký trên chứng từ kế toán chỉ hợp lệ khi:
 • Các chứng từ phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ, chữ ký trên chứng từ phải được ký bằng bút mực. Tuyệt đối không ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn, khi đó mọi chứng từ sẽ không có hiệu lực.
 • Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.
 • Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.
 • Các doanh nghiệp chưa có chức danh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán để giao dịch với khách hàng, ngân hàng... Chữ ký kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người phụ trách kế toán của đơn vị đó. Người phụ trách kế toán phải thực hiện đúng trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.
 • Kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền) không được ký “thừa ủy quyền” của người đứng đầu doanh nghiệp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 • Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.
 • Theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC thì các chứng từ thuộc loại tiền tệ gồm: Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị tạm ứng, Giấy thanh toán tiền tạm ứng, Giấy đề nghị thanh toán, Biên lai thu tiền, Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, Bảng kiểm kê quỹ, Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho vàng, bạc…), Bảng kê chi tiền.
 • Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy.
 Quý khách xem thêm dịch vụ kế toán là gì

4. Đại lý thuế tại tphcm - Tân Thành Thịnh

 

Đại Lý Thuế Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp đầy đủ các dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp và mọi vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, mang đến sự an tâm cho khách hàng, đảm bảo mọi quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Tân Thành Thịnh là đơn vị được cơ quan thuế cấp giấy phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế tại tphcm. Tân Thành Thịnh luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp mọi dịch vụ đảm bảo chính xác và nhanh nhất. Cam kết chịu mọi trách nhiệm với từng hồ sơ, chứng từ cho doanh nghiệp, giúp giảm thiếu mọi rủi ro.

Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế, kiểm toán viên, kế toán viên có năng lực chuyên môn cao, với đầy đủ chứng chỉ hành nghề, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong vấn đề về tư vấn, tài chính, thuế, kế toán, thành lập công ty…. kể cả những vấn đề khó.

 

4.1 Các dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ liên quan đến thành lập công ty, kế toán và thuế. Tùy vào từng nhu cầu sử dụng của khách hàng mà lựa chọn gói dịch vụ phù hợp. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn, báo giá vui lòng liên hệ Hotline: 028 3985 8888 - 0909 54 8888

 • Tư vấn doanh nghiệp
 • Thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội
 • Dịch vụ báo cáo thuế
 • Dịch vụ kê khai thuế
 • Dịch vụ hóa đơn điện tử
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Giải thể doanh nghiệp
 • ....

4.2 Lợi ích nhận được khi sử dụng dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

Với hơn 17 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kế toán – thuế - thành lập công ty. Tân Thành Thịnh đã và đang hỗ trợ và đồng hành hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau. Khi sử dụng dịch vụ chúng tôi, doanh nghiệp sẽ nhận được những giá trị sau:
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, giải đáp mọi vấn đề khó khăn của khách hàng.
 • Đội ngũ nhân viên luôn nắm vững các nghiệp vụ, hiểu biết thấu đáo về luật pháp giúp bảo vệ quyền lợi cho mọi doanh nghiệp.
 • Phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, tối ưu và nhanh chóng.
 • Chất lượng dịch vụ cam kết đảm bảo.
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi tình huống.

4.3 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong mọi dịch vụ, Tân Thành Thịnh cam kết:
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý.
 • Hồ sơ, chứng từ chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm.
 • Thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, ban ngành nhà nước.

Trên đây là bài viết về địa chỉ chi cục thuế tphcm, hi vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì vấn đề trên hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán, thuế uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé.

Đăng ký nhận báo giá

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

 • Tel: 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888

 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com  | Website: www.tanthanhthinh.com

TÂN THÀNH THỊNH - DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP


Thông tin khác

Niên độ kế toán
Chế độ kế toán
Hộ kinh doanh cá thể có phải kê khai thuế
Thuế CIT và PIT là gì?
Báo cáo tài chính
Nghiệp vụ kế toán
Hiện bản đồ Ẩn bản đồ