Trang chủ

Giới thiệu

Thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hóa đơn điện tử

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Văn phòng ảo

Liên hệ

Thành lập công ty kế toán

0/5 (0 votes)
- 4

Hiện nay, dịch vụ về kế toán, báo cáo thuế đã và đang phát triển và rất phổ biến. Hầu hết các doanh nghiệp dù mới thành lập hay đã hoạt động đều lựa chọn dịch vụ kế toán vì tiện ích, tiết kiệm chi phí và đạt được sự hài lòng cao nhất.

Điều kiện thành lập công ty kế toán

Chính vì vậy nhu cầu thành lập công ty dịch vụ kế toán cũng tăng cao. Và điều kiện mở công ty làm dịch vụ kế toán gồm có những quy định gì?

1. Đặc điểm công ty dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán có thể hiểu đơn giản là công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp khác theo hợp đồng thỏa thuận với nhau. Công ty dịch vu kế toán là đơn vị độc lập, không chịu sự phụ thuộc vào doanh nghiệp nào.

Công ty dịch vụ kế toán nhận sự ủy quyền của các doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến hạch toán tài chính, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thiện các báo cáo theo quy định của pháp luật kế toán.


1.1 Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Căn cứ luật kế toán 2015 thì doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên

Theo Điều 57, Luật kế toán 2015 Người được cấp chứng chỉ kế toán viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;
 • Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên.

b) Có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán  

c) Khi mở công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp chỉ được thành lập theo các loại hình sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân.
 • Hộ kinh doanh

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

e) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

 • Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
 • Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

f) Doanh nghiệp chỉ được thành lập công ty dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định đã nêu trên và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

1.2 Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo Điều 60 Luật kế toán 1025, Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:

1.2.1 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

d) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

1.2.2 Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

1.2.3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

1.2.4. Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

c) Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

2. Thủ tục thành lập công ty kế toán

Như đã chia sẻ, việc thành lập công ty dịch vụ kế toán cần phải đáp ứng đủ điều kiện cùng với đó là phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Việc thực hiện thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán được tiến hành theo quy trình sau:


Bước 1: Soạn thảo và nộp hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó

+ Hình thức nộp hồ sơ

Người thành lập công ty dịch vụ kế toán hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

+ Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 2: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày. Nội dung công bố bao gồm các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Bước 3: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

DN  khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.

Bước 4: Xin Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

+ Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bao gồm:

 • 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • 4. Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 • 5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • 6. Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • 7. Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

Bước 5: Hoàn tất các thủ tục về thuế

 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài
 • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo số tài khoản với Cơ quan nhà nước;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử;
 • In, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng.

3. Công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty với hơn 19 năm kinh nghiệm, công ty Tân Thành Thịnh luôn tư vấn và đưa ra các giải pháp thành lập công ty tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của khách hàng.

Công ty sẽ thay mặt cho quý khách hàng lo mọi thủ tục giấy phép nhằm giúp khách hàng không cần lo lắng về các vấn đề thủ tục pháp lý rườm rà.

a) Gói tư vấn dịch vụ

- Tư vấn trước miễn phí trước khi thành lập công ty

 • Tư vấn đặt tên cho công ty phù hợp
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh chính xác
 • Tư vấn địa chỉ đặt trụ sở công ty
 • Tư vấn về vốn điều lệ phù hợp với ngành nghề kinh doanh, quyền và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp
 • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp, thành viên
 • Tư vấn tất cả các nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Giải quyết các thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tại Đồng Nai theo đúng quy định pháp luật.

 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập công ty
 • Gửi hồ sơ cho khách hàng xem xét, bổ sung hoặc chỉnh sửa nếu có sau đó ký hồ sơ.
 • Thay mặt khách hàng nộp và nhận hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Đăng thông báo thành lập công ty tại cổng thông tin Doanh nghiệp Quốc Gia.
 • Khắc dấu và công bố mẫu dấu
 • Thông báo mẫu dấu công ty lên cổng thông tin Doanh nghiệp Quốc Gia
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng trên sở kế hoạch đầu tư
 • Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn khách tự thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu

b) Cam kết dịch vụ

 • Dịch vụ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian
 • Mọi thủ tục đều được thực hiện theo đúng quy định
 • Chi phí hợp lý, cạnh tranh
 • Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình
 • Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao
 • Các bạn xem thêm chi phí thành lập công ty

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề thành lập công ty dịch vụ kế toán. Hy vọng thông qua bài viết các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp.

>> Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty bảo vệ

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH
340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
info@tanthanhthinh.com www.tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN